Pagalbos mokiniams ir šeimoms biuras

Pagrindiniai Portugalijoje įsteigto Pagalbos mokiniams ir šeimoms biuro tikslai – vykdyti mokyklos nebaigimo, pamokų nelankymo ir nedrausmingumo prevenciją, taip pat skatinti mokinių ir jų šeimų įtrauktį siekiant užtikrinti sėkmingą mokymąsi. Šiame procese vieną iš svarbiausių vaidmenų atlieka šeimos narių įsitraukimas į vaikų mokymosi procesą.

Remdamiesi nustatytais poreikiais ir prioritetais, socialinis darbuotojas ir du tarpininkai glaudžiai bendradarbiauja su visų mokyklų, priklausančių mokyklų grupei, mokytojais ir šeimomis. Mokinius į pagalbos biurą nukreipia mokytojai (yra parengtas aplinkybių, kuriomis priimamas sprendimas nukreipti mokinį į šį centrą, aprašas), tėvai arba globėjai, partneriai iš, pavyzdžiui, Miesto vaikų ir jaunimo apsaugos komisijos arba patys mokiniai.

Pagalbos biuro darbuotojai renkasi du kartus per savaitę, kad aptartų nustatytus atvejus ir parengtų strategijas (t. y. konkrečiam mokiniui skirtą intervencijos planą). Paskui darbuotojai šį planą aptaria su mokinio šeimos nariais ir mokytojais.

Pagrindinė pagalbos biuro veikla, be kita ko, yra ši: apsilankymai namuose, tėvų mokymas, pagalba tėvams siekiant jiems padėti išspręsti su kitomis institucijomis susijusius klausimus, mokinių asmeninių ir socialinių įgūdžių ugdymas, mokinių mokymas individualiai. 

Tipas
Praktika
Šalis
Portugalija
Kalba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Mokyklinio ugdymo lygis
Pradinis; Vidurinis
Intervencijos lygis
Individualus; Tikslinei grupei
Intervencijos intensyvumas
Nuolatinė; Periodinė
Finansavimo šaltinis
Valstybės lėšos