Mokyklos nebaigimo prevencijos tinklas ir Centrinė pagalbos tarnyba Antverpeno mieste

Mokyklos nebaigimo prevencijos tinklas teikia įvairias paslaugas ir dalijasi praktine patirtimi. Kiekvienas projektas yra unikalus, skirtas konkrečioms tikslinėms grupėms ir kiekvienam jų pritraukiamas reikiamo dydžio finansavimas. Daugiausia dėmesio skiriama mokyklos nebaigimo prevencijai ir mokyklos nebaigusių mokinių reintegracijai. Centrinė pagalbos tarnyba teikia pagalbą mokiniams ir mokykloms. Pamokų dažnai nelankantys mokiniai nukreipiami į Mokinių orientavimo centrą, priklausantį mokyklų tinklui, kurio veikloje dalyvauja ir pati mokykla. Prireikus Mokinių orientavimo centras kreipiasi pagalbos į Centrinę pagalbos tarnybą. Ši tarnyba gali per įvairias organizacijas jungiantį tinklą pasiūlyti specialiai pritaikytų pagalbos priemonių ir veiksmų, skirtų riziką patiriantiems arba mokyklos nebaigusiems mokiniams.

Centrinė pagalbos tarnyba – pagrindinė šio tinklo įstaiga. Tarp tinklo narių yra šios agentūros ir suinteresuotieji subjektai: Antverpeno miesto taryba, Antverpeno švietimo taryba, mokyklų administracijos, mokinių orientavimo centrai, vietos švietimo platforma, socialinės gerovės tarnybos, jaunimo tarnybos, Teisingumo departamentas ir policija.

Kalbant apie procesą, dažniausiai iniciatyvos turi imtis mokyklos. Tam, kad galėtų suteikti mokiniams individualią pagalbą, mokyklos dirba su mokinių orientavimo centrais (MOC). MOC dirba gydytojai, slaugytojai, socialiniai darbuotojai, psichologai ir pedagogai. Siekiant suteikti pagalbą sudaromos individualios programos, taip pat pačiame tinkle ieškoma paslaugų ar programų, kurias būtų galima taikyti individualiai. Prireikus Centrinė pagalbos tarnyba dirba kartu su kitomis pagalbos organizacijomis, pavyzdžiui:

  • jaunimo kuratoriai ir bendraamžiai kuratoriai teikia individualaus orientavimo paslaugas;
  • jei prireikia profesionalių psichologo paslaugų, mokiniai nukreipiami į šias paslaugas teikiančias įstaigas;
  • prireikus įtraukiama policija arba Teisingumo departamentas;
  • mokykloje įgyvendinant bendradarbiavimo su tėvais priemones, miesto tarybos finansuojama nevyriausybinė organizacija „Schoolbridge“ suteikia reikiamą pagalbą, kad būtų rastas geriausias būdas įtraukti tėvus į mokyklos bendruomenę.

Antverpeno mieste Mokyklos nebaigimo prevencijos tinklas ir pagalbos tarnyba įsteigti siekiant kovoti su mokyklos nebaigimu, įtraukiant suinteresuotuosius subjektus ir miesto administracijai bendradarbiaujant su pilietine visuomene. Šių iniciatyvų sėkmė labai priklauso nuo šių dalykų:

  • miesto tarybos narių, įsipareigojusių spręsti sunkumų patiriančio jaunimo problemas, galinčias lemti dar didesnes socialines problemas, politinis įsipareigojimas. Politinis įsipareigojimas reiškia tai, kad, pasikeitus politinei valdžiai, politinė parama nesumažėja;
  • aiškus vadovybės dėmesys ir aiškios vizijos pateikimas;
  • bendra vizija, įgyvendinama kartu su suinteresuotaisiais subjektais: miesto taryba, mokyklomis, gerovės tarnybomis, jaunimo tarnybomis, policija, teisingumo ir pilietinės visuomenės organizacijomis;
  • įrodymais grindžiama politika – sistemingas duomenų apie su mokyklos nebaigimu susijusius rodiklius, pavyzdžiui, pamokų nelankymo, kurso kartojimo ir mokyklos nebaigimo mastą bei demografinius pokyčius, rinkimas;
  • finansiniai ištekliai, kuriais remiamas tinklas, t. y. miesto tarybos ir Flandrijos administracijos skiriamos lėšos, taip pat ES lėšos;
  • aiški struktūra, pagal kurią pagrindinė koordinavimo funkcija priskiriama miesto tarybai.
Tipas
Praktika
Šalis
Belgija
Kalba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Mokyklinio ugdymo lygis
Pradinis; Vidurinis
Intervencijos lygis
Individualus; Tikslinei grupei
Intervencijos intensyvumas
Nuolatinė
Finansavimo šaltinis
Europos lėšos; Valstybės lėšos; Vietinis finansavimas