NIACE. Šeimų mokymasis

Nacionaliniam suaugusiųjų tęstinio švietimo institutui (NIACE) Anglijoje ir Velse atlikus šeimų mokymosi tyrimą paaiškėjo, kad tėvams ir (arba) globėjams dalyvaujant šeimų mokymosi veikloje daromas teigiamas poveikis įvairioms kompleksinėms politikos sritims, kurios turi įtakos šeimų gyvenimui. Dėl tokio šeimoms daromo poveikio gali sumažėti mokyklos nebaigimo mastas, o investicijų grąža visuomenei gali būti daug kartų didesnė.

Šeimų mokymusi laikoma bet kokia mokymosi veikla, kurioje dalyvauja tiek vaikai, tiek suaugę šeimos nariai (kai mokymosi tikslus turi pasiekti ir vaikai, ir suaugusieji) ir kuria padedama ugdyti šeimos mokymosi kultūrą.

Iš tyrimų matyti, kad tėvų dalyvavimo mokykloje įtaka 16-os metų jaunuolių akademiniams rezultatams yra daugiau negu keturis kartus didesnė už socialinės ir ekonominės padėties įtaką. Tai ypač aktualu kalbant apie mokyklos nebaigimo masto mažinimą, kadangi daugelis intervencinių veiksmų, kurių imamasi siekiant išspręsti šią problemą, yra grindžiami tiesiogiai klasėje taikomomis priemonėmis, susijusiomis su rezultatais bei socialine ir ekonomine padėtimi. „Šeimų mokymasis“ – tvirtas, labai paveikus ir ekonomiškai efektyvus metodas, kuriuo tėvams suteikiama galimybė dalyvauti ir tiesiogiai šalinti mokyklos nebaigimą lemiančius veiksnius.

Taikant metodą „Šeimų mokymasis“ šalinami šie veiksniai ir stiprinamas supratimas, jog tam, kad būtų sumažinta mokyklos nebaigimo tikimybė, sprendimus priimantys asmenys privalo numatyti ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų taikytinas priemones. Visų pirma jie turi stengtis kurti platesnei visuomenei skirtas intervencijos priemones; antra, atitinkamų partnerių padedami jie turi aiškiai parodyti klasėje vykstančios veiklos ir mokymosi galimybių, kurių esama už mokyklos ribų, sąsają. Veikla ne mokykloje apima veiklą, kuria padedama pereiti iš ikimokyklinio ugdymo aplinkos į pradinės mokyklos aplinką.

 Norėdami gauti daugiau informacijos apie metodą „Šeimų mokymasis“ susisiekite su NIACE Šeimos ir integracinio mokymosi (angl. Family & Intergenerational Learning) padalinio vadove Susannah Chambers e. paštu Susannah.Chambers@niace.org.uk.

Tipas
Document
Šalis
Jungtinė Karalystė
Kalba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Mokyklinio ugdymo lygis
Ikimokyklinis; Pradinis; Vidurinis
Intervencijos lygis
Universalus
Intervencijos intensyvumas
Nuolatinė
Finansavimo šaltinis
Privatus finansavimas; Valstybės lėšos; Vietinis finansavimas

Šis išteklius priklauso toliau nurodytoms sritims / posričiams :