INCLUD-ED ŠEIMOS ŠVIETIMAS

Šeimos švietimas – viena iš sėkmingų mokymo iniciatyvų, nustatytų įgyvendinant mokslinių tyrimų projektą „INCLUD-ED. Europos įtraukties ir socialinės sanglaudos švietimo srityje strategijos“ (Europos Komisija, 6-oji bendroji programa, 2006–2011 m.).

Šeimos švietimas – tai kai šeima ir kiti bendruomenės nariai dalyvauja įvairioje mokymosi veikloje, kuri rengiama mokykloje. Mokymosi veikla gali būti labai įvairi. Vienintelė būtina sąlyga – kad šią veiklą (jos turinį, organizavimą ir tvarkaraštį) nustatytų patys dalyviai, nes taip užtikrinama, kad programa atitiktų konkrečius jų poreikius ir interesus, ir kad ji būtų orientuota į dialogu grindžiamą mokymąsi. Šeimos švietimas grindžiamas ankstesnėmis teorijomis ir moksliniais tyrimais, kuriais jau įrodyta, jog skatinant mokinių ir socialinių partnerių kultūrinius ir pedagoginius ryšius, o konkrečiau – ryšius su šeimos nariais, mokiniams padedama pasiekti geresnių rezultatų. Tam tikros šeimos švietimo ir bendruomenės įtraukimo programos, kuriomis skatinama palaikyti pedagoginius ir kultūrinius ryšius, padėjo mokiniams, kurių namuose yra vos kelios knygos arba kurių šeimos narių išsimokslinimas menkas, pasiekti puikių mokymosi rezultatų. 

Remiantis geriausiomis mokymosi mokslų srities metodikomis, pagal šeimos švietimo iniciatyvas užmezgami ir skatinami mokymosi ryšiai, laikantis dialogu grindžiamo požiūrio į mokymąsi, t. y. propaguojami mokymosi procesai per nešališką dialogą, kuriuo pripažįstamas kiekvieno asmens kultūrinis intelektas ir juo remiamasi. Šiomis iniciatyvomis siekiama pokyčių, stiprinamas dialogo, kaip priemonės, vaidmuo, remiamasi solidarumo teikiama nauda, padedama ugdyti supratimą, taip pat jas įgyvendinant vadovaujamasi įvairios kilmės asmenų lygiavertiškumu ir jis propaguojamas.

Tipas
Praktika
Šalis
Airija; Albanija; Austrija; Belgija; Bulgarija; Danija; Estija; Graikija; Islandija; Ispanija; Italija; Jungtinė Karalystė; Kipras; Kroatija; Latvija; Lenkija; Lietuva; Liuksemburgas; Malta; Norvegija; Olandija; Portugalija; Prancūzija; Rumunija; Serbija; Slovakija; Slovėnija; Suomija; Turkija; Vengrija; Vokietija; Čekijos Respublika; Šiaurės Makedonija; Švedija
Kalba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Mokyklinio ugdymo lygis
Ikimokyklinis; Pradinis; Vidurinis
Intervencijos lygis
Universalus
Intervencijos intensyvumas
Nuolatinė
Finansavimo šaltinis
Privatus finansavimas