Pereinamųjų metų programa. Įvairiapusė mokymosi patirtis

Keletas Airijos mokyklų taiko pereinamųjų metų programą – šia programa mokiniams (kuriems yra maždaug 15 metų) suteikiama galimybė įgyti įvairiapusės mokymosi patirties siekiant didesnės jų brandos. Programa gali būti išklausoma užbaigus žemesniųjų klasių mokiniams skirtą mokymo (pagrindinio ugdymo) ciklą, prieš tęsiant mokymąsi ir (arba) pradedant profesinį rengimą. Taip mokiniams suteikiama galimybė lengviau pereiti iš labai struktūruotos aplinkos, kurioje jie baigė žemesniųjų klasių mokiniams skirtą mokymo ciklą, į aplinką, kurioje jiems tenka didesnė mokymosi ir sprendimų priėmimo atsakomybė.

Pagal pereinamųjų metų programą mokiniai mokosi pagal aktyviu dalyvavimu ir patirties kaupimu grindžiamas mokymosi strategijas, padedančias jiems lengviau įgyti įvairių kritinio mąstymo ir kūrybiško problemų sprendimo įgūdžių, kuriuos galima pritaikyti ir kitose srityse.

Įgyvendinant pereinamųjų metų programą mokiniams taip pat turėtų būti suteikiama galimybė apsvarstyti ir suvokti švietimo ir mokymo naudą, nes jie mokomi prisitaikyti prie nuolat kintančių suaugusiųjų darbo ir santykių pasaulio reikalavimų. Šios programos misija – skatinti mokinių asmeninę, socialinę, ugdymo ir profesinio pasirengimo raidą, kad jie išmoktų gyventi kaip nepriklausomi, aktyvūs ir atsakingi visuomenės nariai.

Pereinamųjų metų programos tikslų ir principų turėtų būti laikomasi visoje mokykloje. Mokyklos, kuriose mokoma pagal pereinamųjų metų programas, yra atsakingos už tai, kad būtų nustatyti tinkami tikslai ir būtų apibrėžti jiems pasiekti reikalingi uždaviniai.

Mokyklos turėtų įtraukti tėvus, darbdavius ir platesnę visuomenę kaip ugdymo partnerius į programos įgyvendinimą visais jos aspektais ir užtikrinti efektyvų bei veiksmingą programos įgyvendinimą.

Tipas
Praktika
Šalis
Airija
Kalba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Mokyklinio ugdymo lygis
Vidurinis
Intervencijos lygis
Universalus
Intervencijos intensyvumas
Periodinė
Finansavimo šaltinis
Vietinis finansavimas