TĖVAMS SKIRTŲ PRIEMONIŲ RINKINYS. PAGALBA TĖVAMS PAGRINDINIAIS MOKYMOSI MOKYKLOJE ETAPAIS

Tėvams skirtų priemonių rinkinio tikslas – palengvinti dialogą su tėvais siekiant padėti jiems suprasti su jų vaikų ugdymu susijusius sunkumus. Kodėl jos skirtos tėvams? Priemonių rinkinys apima keletą priemonių, kurias taikant lengviau palaikyti mokyklų ir šeimų ryšius. Priemonių rinkinys grindžiamas bendros atsakomybės principu: tėvai yra atsakingi už savo vaikų ugdymą, mokykla yra atsakinga už vaikų ugdymą, taigi tam, kad vaikai galėtų pasiekti teigiamų rezultatų, mokykla turi bendradarbiauti su tėvais.

Tėvams skirtų priemonių rinkiniu siekiama dviejų pagrindinių tikslų: užtikrinti, kad tėvai aktyviau dalyvautų teikiant pagalbą jų vaikams, ir sustiprinti tėvų gebėjimą padėti savo vaikams priimti tinkamus sprendimus dėl mokslų. Šiuo priemonių rinkiniu palengvinamas dialogas su tėvais ir siekiama padėti tėvams suprasti su jų vaikų ugdymu susijusius sunkumus. Šame rinkinyje yra priemonių, padedančių ugdymo specialistų grupėms rengti diskusijas su tėvais ir jas palengvinti.

Tėvams skirtų priemonių rinkinys taikomas trimis pagrindiniais vaikų mokymosi etapais:

  1. pirmoje pradinės mokyklos klasėje, kai mokiniai mokosi skaityti (pradinės mokyklos priemonių rinkinys);
  2. pirmoje vidurinės mokyklos klasėje siekiant padėti mokiniams pereiti į naują mokyklą (vidurinės mokyklos pirmos klasės priemonių rinkinys);
  3. paskutinėje pagrindinės mokykloje klasėje siekiant aptarti, kokią mokymosi kryptį pasirinkti ateityje (pagrindinės mokyklos paskutinės klasės priemonių rinkinys).

Pradinės mokyklos priemonių rinkinio tikslas – palengvinti dialogą su tėvais, padėti jiems suprasti su ugdymu susijusias problemas, atsakyti į jų klausimus, kai vaikas pradeda eiti į pirmą pradinės mokyklos klasę, ir labiau įtraukti tėvus į vaikų ugdymo procesą. Daugiausia dėmesio skiriama mokymuisi skaityti; mokytojai kviečia tėvus atvykti į mokyklą ir dalyvauti skaitymo pamokoje, o paskui pasitarti, kaip jie gali namuose padėti savo vaikams.

Taip suteikiama galimybė su tėvais aptarti tris klausimus:

  • Kaip mes mokomės skaityti ir kaip tėvai gali padėti savo vaikui mokytis skaityti?
  • Kaip tėvai gali padėti savo vaikui mokytis?
  • Kaip tėvai gali padėti savo vaikui gerai jaustis mokykloje ir tinkamai elgtis?

Vidurinės mokyklos pirmos klasės priemonių rinkiniu suteikiama pagalba tėvams, kad jie galėtų įsitraukti sprendžiant su mokykla susijusius klausimus. Šiuo rinkiniu siekiama užmegzti mokyklos ir šeimų dialogą. Pagrindinis jo tikslas – padėti tėvams suprasti mokyklos struktūrą ir sistemą. Tėvams paaiškinama mokyklos struktūra, kad jie geriau ją suprastų, taip pat pateikiama įvairių metodų ir patarimų, kad tėvai galėtų apgalvoti, kaip padėti savo vaikams sėkmingai mokytis, ir apie tai kalbėtis. Naudodamosi šio rinkinio ugdymo priemonėmis ugdymo specialistų grupės gali pasirengti diskusijoms ir jas organizuoti.

Vykstant diskusijoms daugiausia dėmesio skiriama trims pagrindinėms temoms:

  • Kaip aš galiu padėti savo vaikui?
  • Kaip aš suprantu, kokie yra mano vaiko mokymosi rezultatai?
  • Baigiamasis vertinimas.

Pagrindinės mokyklos paskutinės klasės priemonių rinkiniu siekiama dviejų tikslų: užtikrinti, kad tėvai aktyviau dalyvautų teikiant pagalbą jų vaikams ir ugdant tėvų gebėjimus patarti savo vaikams, kokią mokymosi kryptį pasirinkti. Paprastai šio rinkinio priemones išbandome, kad padėtume ugdymo specialistų grupėms geriau suprasti, kaip informuoti tėvus apie jų vaikų pasirinkimo galimybes. Šiuo priemonių rinkiniu siekiama dviejų tikslų: užtikrinti, kad tėvai aktyviau dalyvautų teikiant pagalbą jų vaikams ir ugdant tėvų gebėjimus patarti savo vaikams, kokią mokymosi kryptį pasirinkti.

Iš programos vertinimo rezultatų matyti, jog taikant tėvams skirtų priemonių rinkinį galima pasiekti, kad tėvai daug aktyviau dalyvautų savo vaikų mokymosi procese. Dėl to gerokai sumažėjo pamokų nelankymo mastas, kyla mažiau su drausmės palaikymu susijusių problemų ir pagerėjo įvairių dalykų (pvz., prancūzų kalbos) mokymosi rezultatai. Šis teigiamas poveikis pastebimas ne tik kalbant apie šeimas, kurios paprastai noriai priima iš mokymo įstaigos gaunamą informaciją, bet ir apie šeimas, kurios yra ne taip gerai susipažinusios su įprastiniais mokyklos ryšių palaikymo metodais ir (arba) politika arba mažiau dalyvauja juos įgyvendinant.

Tipas
Praktika
Šalis
Prancūzija
Kalba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Mokyklinio ugdymo lygis
Ikimokyklinis; Pradinis; Vidurinis
Intervencijos lygis
Universalus
Intervencijos intensyvumas
Periodinė
Finansavimo šaltinis
Privatus finansavimas