Bedos vidurinė mokykla

Šiame pavyzdyje aprašomi novatoriški metodai, taikomi Švedijoje esančioje Bedos Hallberg vidurinėje mokykloje. Mokykloje vykdomos įvairios programos, kuriomis formuojami asmens raidos ir aktyvaus dalyvavimo visuomenės veikloje pagrindai. Mokykla taip pat siekia teikti nuolatinę pagalbą besimokantiems asmenims ir mažinti riziką, kad mokinys nebaigs mokyklos, visomis išgalėmis stengdamasi pailginti mokyklos darbo laiką, kad mokykla dirbtų net ir per kai kurias ilgesnes atostogas. Mokykloje taip pat suburta puiki sveikatos priežiūros specialistų komanda, joje dirba konsultantai socialiniais ir psichologiniais klausimais, kad būtų atsižvelgiama į jaunimo poreikius.
Bedos Hallberg gimnazija yra Kungsbakos mieste (Švedija) esanti vidurinė mokykla. 2013 m. ji buvo įkurta kaip nedidelė įstaiga, kurioje kiekvienam paskiram mokiniui skiriama daug dėmesio. Kai kuriems 16–20 metų jaunuoliams daugelio mokyklų fizinė ir socialinė aplinka gali kelti sunkumų ir trukdyti nuosekliai mokytis. Bedos mokykla atvira norintiems mokytis mažoje mokykloje, kurioje jie jaustųsi saugiai ir patogiai.

Mokykla siekia daugiau, nei tik parengti mokinius profesiniam gyvenimui iš karto baigus mokyklą ar tolesnėms jų studijoms aukštojoje mokykloje. Be to, siekiama besimokančiam asmeniui sukurti tvirtą asmens raidos ir aktyvaus dalyvavimo visuomenės veikloje pagrindą.
Bedos Hallberg mokykloje galima mokytis pagal aukštojo mokslo parengiamąją socialinių mokslų programą. Šia programa siekiama tobulinti mokinių žinias apie Švedijos ir kitų pasaulio šalių visuomenių gyvenimo sąlygas, apie asmens ir visuomenės santykį, taip pat apie žmonių gyvenimo sąlygų skirtumus, priklausomai nuo laiko ir vietos.
Svarbiausia mokyklos ypatybė yra ta, kad besimokančių asmenų gerovė laikoma esminiu gerus rezultatus lemiančiu veiksniu. Besimokantys asmenys privalo laikytis aktyvaus ir teigiamo požiūrio į savo mokymosi veiklą. Mokymas pritaikomas individualiai, atsižvelgiant į besimokančio asmens poreikius. Svarbu, kad būtų užtikrinamas lankstumas ir puoselėjami asmeniniai ryšiai, taip pat kad mokytojai ir kiti darbuotojai prisiimtų įsipareigojimus ir nuolat tobulintų savo profesinius įgūdžius.
Siekiant sumažinti įtampą, mokymosi ir (arba) praktinė veikla griežtai atskiriama nuo laisvalaikio. Namų darbai neskiriami – iš dalies dėl to, kad kai kurių mokinių namų aplinka nėra palanki atlikti namų darbus. Kai kuriems mokiniams reikalingas nuoseklumas ir prieinamumas, todėl, jų nuomone, ilgos atostogos kenkia jų rezultatams. Siekiant patenkinti šiuos poreikius, nuspręsta pailginti Bedos Hallberg mokyklos darbo laiką – mokykla dirba net ir per kai kurias ilgesnes atostogas. Mokykloje taip pat suburta puiki sveikatos priežiūros specialistų komanda, joje dirba konsultantai socialiniais ir psichologiniais klausimais, kad būtų atsižvelgiama į jaunimo poreikius.
Švedijoje privaloma atlikti sistemingą kokybės vertinimą. Reikalaujama, kad kiekviena mokykla planuotų, vertintų ir tobulintų savo švietimo veiklą. Šiame procese turi dalyvauti mokytojai ir besimokantys asmenys, taip pat reikalaujama, kad mokyklos dokumentuose registruotų su procesu susijusią veiklą. Mokyklos steigėja, Kungsbakos savivaldybė, privalo užtikrinti, kad mokykla laikytųsi reglamentavimo normų ir atliktų sistemingą kokybės vertinimą.

Tipas
Praktika
Šalis
Švedija
Kalba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Mokyklinio ugdymo lygis
Vidurinis
Intervencijos lygis
Tikslinei grupei
Intervencijos intensyvumas
Nuolatinė
Finansavimo šaltinis
Europos lėšos; Vietinis finansavimas

Dear Ms. Nasstrom, your school is a perfect example of innovative approach in inclusive teaching objectives for secondary school which might be extended also in other educative fields.

Išversti (Tik registruotiems vartotojams)

Your project looks hot interesting and I'd love to find out more. Have emailed but it bounces back - any chance of contact please? Martin Ridley ri@st-peters.bournemouth.sch.uk Thanks

Išversti (Tik registruotiems vartotojams)