Kartu iki finišo

Šiuo Flandrijos regiono (Belgija) projektu, kurio tikslas – užtikrinti, kad visi vaikai sėkmingai mokytųsi, ir užkirsti kelią mokyklos nebaigimui, konkrečiai siekiama suformuoti mokyklos kultūrą ir įgyvendinti keletą priemonių, padedančių išvengti kurso kartojimo.

Projektas „Kartu iki finišo“ („Samen tot aan de meet“) pradėtas įgyvendinti remiantis Antverpeno miesto finansuoto mokslinių tyrimų projekto „Kad niekada nereikėtų kartoti kurso“ rezultatais. Visų pirma buvo išleista knyga apie kurso kartojimo alternatyvas. Vienas iš projekto „Kartu iki finišo“ rezultatų – išleistos dar dvi knygos apie gerąją patirtį; jomis kaip įkvėpimo šaltiniu gali naudotis mokyklų vadovai, mokyklų darbuotojų grupės, mokytojai ir kiti asmenys, ieškantys kurso kartojimo alternatyvų. Šiose knygose įvairių šalių atstovai apžvelgia kurso kartojimo srities mokslinius tyrimus, taip pat aprašomi mokyklose taikomi nauji didaktiniai metodai ir mokyklų valdymo praktika. Be to, jose pateikiama konkreti informacija apie tai, kaip mokyklos gali įgyvendinti kurso kartojimo alternatyvas, ir pateikiama keletas gerosios patirties pavyzdžių.

Šiuo projektu siekta suburti Antverpeno švietimo partnerius į „eksperimentą“ – bandyti sumažinti kurso kartojimo atvejų skaičių ir tai daryti pakeičiant daugelį metų taikytą sistemą ir homogeniškų grupių formavimo pagal tą sistemą praktiką kita sistema, pagal kurią vaikai, kurių amžius yra nuo dviejų su puse iki keturiolikos metų, toliau mokosi mokykloje nekartodami kurso.

Šią veiklą įgyvendinant praktiškai, visos mokyklos gauna knygų iš Antverpeno miesto ir yra skatinamos savo įstaigoje įgyvendinti pokyčių procesą (siūlomus metodus ir praktiką). Susidomėjusioms mokykloms teikiama nemokama pagalba – padedama suformuoti mokyklos politiką ir sukurti metodus, kuriuos taikant daugiausia dėmesio skiriama visos mokyklos darbuotojų grupės dalyvavimui (bendras vadovavimas ir bendri tikslai). Be to, mokyklos valdybos nariams rengiami mokymai, kad jie įgytų ugdomojo vadovavimo įgūdžių (siekiant užtikrinti, kad ir kiti mokytojai bei mokiniai galėtų laikytis šios vizijos ir taikyti šį metodą) ir išmoktų įveikti vykstant pokyčių procesui atsirandančias kliūtis.

Tipas
Praktika
Šalis
Belgija
Kalba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Mokyklinio ugdymo lygis
Pradinis; Vidurinis
Intervencijos lygis
Tikslinei grupei; Universalus
Intervencijos intensyvumas
Nuolatinė
Finansavimo šaltinis
Valstybės lėšos; Vietinis finansavimas