Sėkmingos „Plius“ mokymo metodikos

Portugalijoje taikant modelį „Plius kasė“ teikiama papildoma pagalba atrinktoms mokinių, turinčių panašių įgūdžių, grupėms. Ši priemonė, skirta konkretiems mokslo metams, taikoma atsižvelgiant į mokinio poreikius per pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 1-ąjį, 2-ąjį ir 3-ąjį ciklus. Priemonę sudaro „Plius klasė“ ir projektas „Feniksas“ – tai mokymo organizavimo modeliai, kuriais siekiama visiems mokiniams padėti mokytis.

„Plius klasė“ – paralelinė klasė, kurią, mokydamiesi nedidelėmis grupėmis, lanko visi mokiniai. Mokslo metų pradžioje šioje klasėje dar niekas nesimoko. „Plius klasę“ visus mokslo metus po šešias savaites lanko mokiniai, pasiekę panašių mokymosi rezultatų, ir (arba) mokiniai, kurių mokymosi stilius yra panašus. Mokslo metų pabaigoje šioje specialioje klasėje jau būna pasimokę visi mokiniai. Įgyvendinant projektą „Feniksas“ mokiniai taip pat laikinai integruojami į specialią klasę – „lizdą“; ji gali būti skirta tam tikrų dalykų mokymosi sunkumų turintiems mokiniams arba sėkmingai besimokantiems mokiniams, siekiant juos skatinti siekti aukštesnių rezultatų.

Pagal abu mokymo organizavimo modelius užtikrinama, kad visi mokiniai vienodą laiką mokytųsi savo klasėje ir į mokyklą atvyktų ir iš jos išvyktų tuo pačiu metu.

Pagal abu modelius mokinių skaičius klasėje yra mažesnis, o specialių klasių mokytojų (jei tai įmanoma taikant „Plius klasės“ modelį) ir dalykų skaičius bei mokymo turinys yra toks pats, kaip ir įprastinių klasių. Ši priemonė gali būti taikoma mokant vieno ar daugiau dalykų (paprastai – portugalų kalbos ir matematikos, taip pat kitų dalykų, kurių egzamino neišlaiko daug mokinių). Mokymas abiejose šiose klasėse labiau orientuotas į mokinių poreikius ir atsižvelgiama į jų mokymosi stilių bei mokymosi rezultatus. Be to, mokytojai turi galimybę kurti specialias mokymo strategijas atsižvelgdami į skirtingą mokymosi tempą ir kiekvienam mokiniui skirdami reikiamą dėmesį.

Apie pasiektus rezultatus mokinius ir tėvus internetu informuoja klasės auklėtojas.

Tipas
Praktika
Šalis
Portugalija
Kalba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Mokyklinio ugdymo lygis
Pradinis; Vidurinis
Intervencijos lygis
Tikslinei grupei
Intervencijos intensyvumas
Nuolatinė
Finansavimo šaltinis
Valstybės lėšos