Programa „Švyturio kambarys“ („Sala Farol“). Pagalba mokymosi sunkumų turintiems mokiniams

Pagrindinis programos „Švyturio kambarys“ tikslas – suteikti pagalbą kiekvienam mokymosi sunkumų turinčiam mokiniui. Pagal šią programą mokiniams teikiama individuali pagalba periodiškai organizuojant mokymą nedidelėse grupėse su (papildomais) pagalbą teikiančiais mokytojais. Mokymosi sunkumų turintiems mokiniams parengiamas individualus mokymosi planas, kuris padeda jiems pasiekti mokymosi tikslus.

Programos tikslas – suteikti pagalbą kiekvienam mokymosi sunkumų turinčiam mokiniui. Pašalinti mokymosi sunkumus padeda pagalbą teikiantys mokytojai. Remdamasis per kiekvieną semestrą ir jo pabaigoje atliekamu vertinimu, klasės mokytojas nustato, kurie mokiniai turi mokymosi sunkumų. Sprendimus dėl reikalingos pagalbos priima klasės mokytojas, pagalbą teikiantis mokytojas ir mokymo paslaugų neteikiantys darbuotojai, kaip antai psichologas arba socialinis darbuotojas, – jie parengia mokiniui skirtą individualų mokymosi planą.

Iš esmės ši priemonė yra intervencinė priemonė, kuria visų pirma siekiama padėti mokymosi sunkumų turintiems mokiniams. Numatytu mokymosi pagalbos teikimo metu ir teikiant papildomą pagalbą (abiejų rūšių pagalba įtraukta į įprastą pradinio ugdymo programą) mokiniai suskirstomi į grupes po 2–4 mokinius ir atskirai nuo kitų klasės mokinių atlieka labiau specifines užduotis. Individualus mokymosi planas – priemonė, kuria remiantis vykdoma intervencija, taip pat kiekvieno mokinio pažangos stebėsena ir vertinimas. Intervenciją vykdo klasės mokytojas, pagalbą teikiantis mokytojas ir mokymo paslaugų neteikiantis darbuotojas, ji yra kuo labiau pritaikoma konkrečiam mokiniui.

Mokymosi rezultatai suskirstomi į tam tikras grupes ir aprašomi taip, kad mokiniai patys galėtų save įvertinti (įsivertinimas ir savireguliavimas). Pasiekę vieną lygį jie gali pereiti prie kito.

Stebima kiekvieno mokinio pažanga konkrečioje srityje, susijusi su konkrečiais gebėjimais, dėl kurių yra vykdoma intervencija. Taip pat stebima, kiek pagalbos pamokų lankė kiekvienas mokinys.

Tipas
Praktika
Šalis
Portugalija
Kalba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Mokyklinio ugdymo lygis
Pradinis
Intervencijos lygis
Tikslinei grupei
Intervencijos intensyvumas
Periodinė
Finansavimo šaltinis
Valstybės lėšos