„Vidurinė mokykla – mano kelias“. Prancūzijos priemonė LYCAM

Prancūzijoje darbuotojai ir psichologinio orientavimo patarėjai naudojasi priemone LYCAM („Lycee, ça m'interesse“), kad užkirstų kelią mokyklos nebaigimui. LYCAM pagrindas – prevencijos tikslu platinamas klausimynas, kuriuo remiantis galima pakankamai anksti nustatyti, kurie mokiniai tikriausiai nebaigs mokyklos, ir, atsižvelgiant į tai, kokios pagalbos reikia, imtis tinkamų veiksmų.

Priemonė LYCAM sukurta Kanadoje XX amžiaus 10-ajame dešimtmetyje, Prancūzijoje ją imta taikyti XXI amžiaus 1-ojo dešimtmečio pradžioje. Ją palankiai įvertino kelios švietimo institucijos (akademijos), o daugelio įstaigų darbuotojai bei psichologinio orientavimo patarėjai ja naudojasi kaip mokyklos nebaigimo prevencijos priemone.

Priemonė LYCAM grindžiama prevencijos tikslu platinamu klausimynu. Taip suteikiama galimybė pakankamai anksti nustatyti, kurie mokiniai tikriausiai nebaigs mokyklos, ir, atsižvelgiant į tai, kokios pagalbos reikia, imtis tinkamų veiksmų. Klausimynas parengtas remiantis 7 kryptimis:

  • šeimos požiūris į mokyklą (šeimos vaidmuo vykstant vaikų ugdymo procesui);
  • akademiniai mokyklos projektai (projektai, susiję su mokymusi, domėjimusi mokykla, siekių dydžiu);
  • akademiniai laimėjimai (kaip mokinys įsivertina savo gebėjimą dirbti ir pasiekti akademinių laimėjimų);
  • pasitikėjimas savimi (susijęs su akademine sėkme);
  • pamokų nelankymas (su mokyklos lankymu, vidurinės mokyklos taisyklių pripažinimu / nepripažinimu susijęs požiūris ir elgesys);
  • mokytojų pagalbos reikalingumas (santykių tarp mokinio ir mokytojų kokybė);
  • domėjimasis mokykla (kiek mokiniams yra įdomus jų ugdymas ir mokyklos gyvenimas).

Užpildyti šį klausimyną trunka 20–30 minučių. Šie duomenys renkami siekiant visų pirma sužinoti, kokių sunkumų patiria mokiniai, kokia jų motyvacija ir asmeninė nuomonė apie mokyklą. Vertinimas gali būti individualus arba bendras. Psichologinio orientavimo patarėjas kaip ekspertas dalyvauja analizuojant visus rezultatus.

Ši priemonė naudinga tuo, kad rengiant klausimus daugiausia dėmesio skiriama veiksniams, tiesiogiai susijusiems su mokyklos aplinkybėmis. Todėl atsakymai darbuotojams yra tiesiogiai aktualūs.

Pateikiant mokiniams klausimus ir priverčiant juos galvoti apie patiriamų jausmų stiprumą, šia priemone jie taip pat skatinami apmąstyti savo pačių sprendimus. Šios priemonės tikslas – nustatyti, kokios pozicijos mokiniai laikosi mokyklos gyvenimo atžvilgiu. Ja nesiekiama vertinti įgūdžių ir žinių, ja papildomi jau turimi įgūdžiai ir žinios.

Remiantis šiais rezultatais imamasi taisomųjų veiksmų – rengiamos diskusijos grupėse arba praktiniai pagalbos seminarai.

Tipas
Praktika
Šalis
Prancūzija
Kalba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Mokyklinio ugdymo lygis
Vidurinis
Intervencijos lygis
Tikslinei grupei
Intervencijos intensyvumas
Nuolatinė
Finansavimo šaltinis
Valstybės lėšos