PRANCŪZIJOS ŠVIETIMO SVEIKATOS IR PILIETIŠKUMO KLAUSIMAIS KOMITETAS (CESC)

CESC sudaro visi švietimo bendruomenės nariai ir pradinės arba vidurinės mokyklos vietos partneriai (vietos valdžios institucijos, policija, teisingumo įstaigos, asociacijos). Komitetas, kuriam pirmininkauja mokyklos vadovas, aktyviai dalyvauja ugdant pilietiškumą, rengia smurto prevencijos planą, siūlo pagalbos į sunkią padėtį patekusiems tėvams iniciatyvas, kovoja su socialine atskirtimi, dalyvauja kuriant saugiam elgesiui propaguoti skirtą sveikatos ir lytinio švietimo programą. CESC įgyvendina įvairias priemones, kurių tikslas – išmokyti mokinius kartu veikti ir gyventi, gerbiant lyčių lygybę, ir teisingai pasirinkti bei naudotis turimomis pilietinėmis teisėmis.

CESC – svarstymo ir stebėjimo organas, atsakingas už į pradinės arba vidurinės mokyklos veiklos planą integruojamo švietimo plano, skirto prevencijos, pilietiškumo bei sveikatos klausimams, kūrimą, įgyvendinimą ir vertinimą.

Šiuo kompleksiniu, vienijančiu procesu užtikrinama, kad įstaigos politika būtų nuoseklesnė ir aiškesnė. Tai pasiekiama stiprinant kiekvienos pradinės mokyklos, taip pat pagrindinių ir vidurinių mokyklų vaidmenį, kurį jos atlieka teikdamos švietimo paslaugas, ir užtikrinant ryšį su mokymo veikla ir įvairia papildoma mokykline veikla, įskaitant veiklą Žemesniojo vidurinio ugdymo įstaigų moksleivių taryboje (CVC), veiklą Aukštesniojo vidurinio ugdymo įstaigų moksleivių taryboje (CVL), veiklą sporto asociacijose, veiklą vidurinės mokyklos socialinių reikalų, kultūros ir sporto asociacijoje („maison des lycéens“) ir pan. Ugdydamas visuomeniškumą CESC siekia geriau parengti mokinius gyventi savarankiškai ir kartu padeda jiems išsiugdyti atsakingą požiūrį į save, kitus asmenis ir aplinką, taip pat išmokti atsakingai elgtis.

Komitetas susieja procesus ir įvairią veiklą. Jis koordinuoja atskirą ir papildomą šių procesų ir veiklos indėlį ir taip sukuria tarpdalykinį požiūrį į pilietiškumą. Be to, šis komitetas „paruošia dirvą“, kad būtų lengviau įgyvendinti šiuos procesus ir užmegzti reikiamus partnerystės ryšius.

CESC įgyvendina įvairių su lyčių lygybe susijusių priemonių siekdamas išmokyti mokinius kartu veikti ir gyventi, pasirinkti, taip pat naudotis turimomis piliečių teisėmis.

CESC:

  • 1) padeda ugdyti pilietiškumą;
  • 2) rengia smurto prevencijos planą;
  • 3) siūlo veiksmus, kaip padėti į sunkią padėtį patekusiems tėvams ir kaip kovoti su atskirtimi;
  • 4) kuria sveikatos ir lytinio švietimo programas bei rizikingos elgsenos prevencijos programą.

Susijusios sritys
Einant nenutrūkstamu ugdymo keliu nuo pradinės iki vidurinės mokyklos, pagal holistinį požiūrį vyksta ugdymas šiose srityse:
pilietiškumo ugdymo programos ir pilietinio ugdymo programų įgyvendinimas;
smurto (kūno sužalojimų ar žmogaus orumo pažeidimų, susijusių su vaiko apsauga, rasistiniais arba antisemitiniais veiksmais, seksizmu pagrįstu arba homofobišku elgesiu, seksualiniu smurtu ar inicijavimo praktika) prevencija;
švietimas sveikatos klausimais, įskaitant atsakingo elgesio pavyzdžių, susijusių su lytiškai plintančių ligų (įskaitant AIDS) prevencija, pateikimą;
švietimas lyčių ir santykių palaikymo klausimais;
labai rizikingo elgesio, įskaitant priklausomybę, prevencija (kova su rūkymu ir piktnaudžiavimu alkoholiu);
mokymas suteikti pirmąją pagalbą;
švietimas saugumo ir rizikos šalinimo klausimais;
švietimas kelių eismo saugumo klausimais;
švietimas darnaus vystymosi klausimais.

Tipas
Praktika
Šalis
Prancūzija
Kalba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Mokyklinio ugdymo lygis
Pradinis; Vidurinis
Intervencijos lygis
Universalus
Intervencijos intensyvumas
Nuolatinė
Finansavimo šaltinis
Vietinis finansavimas