DVIEJŲ MOKYTOJŲ SISTEMA DANIJOJE

Danijos Orhuso universiteto tyrėjai kartu su konsultavimo bendrovės „Ramboll Management Consulting“ specialistais Švietimo ministerijos užsakymu atliko didelės apimties atsitiktinių imčių tyrimą – tai pirmasis Danijoje atliktas tokio pobūdžio tyrimas. Atliekant tyrimą buvo nagrinėjamas trijų rūšių sistemų, grindžiamų dviejų mokytojų darbu klasėje, poveikis, taip pat galimas tų sistemų poveikis mokinių pažangai, gerovei ir dalyvavimui mokyklos veikloje. Iš tyrimo rezultatų matyti, kad visų trijų rūšių sistemų, grindžiamų dviejų mokytojų darbu klasėje, poveikis yra teigiamas, tačiau nevienodas.

Orhuso universiteto tyrimu siekta nustatyti trijų rūšių sistemų, grindžiamų dviejų mokytojų darbu klasėje, konkretų poveikį mokiniams. Taikyti trys metodai:

1) klasikinis dviejų mokytojų dalyvavimu grindžiamas metodas, kai pedagoginį išsilavinimą turintis asmuo dalyvauja rengiantis mokymui ir jį įgyvendinant su faktiniu mokytoju;
2) dalyvauja kitas asmuo, neturintis mokytojo kvalifikacijos ir menkiau įsitraukiantis į pasirengimo darbą, tačiau jis klasėje praleidžia daugiau laiko, nei numatyta pagal įprastą dviejų mokytojų dalyvavimu grindžiamą sistemą;
3) kartais pamokoje dalyvauja specialių įgūdžių turintis kuratorius, kuris konsultuoja mokytoją.

Mokinių žinios įvertintos surengus nacionalinio lygmens patikrinimą – tikrintos danų kalbos ir matematikos žinios iki iniciatyvos pradžios ir jai pasibaigus. Be to, naudojantis klausimynais įvertinta mokinių gerovė – taip pat iki iniciatyvos pradžios ir jai pasibaigus.

Atlikta ir dar viena anketinė apklausa – mokyklų direktorių teirautasi apie įtrauktį mokykloje. Siekta išsiaiškinti, ar dviejų mokytojų dalyvavimu grindžiama sistema turėjo įtakos specialiojo ugdymo programos turiniui ir apimčiai ir ar ta sistema mokiniams buvo naudinga. Taip pat atliktos trys mokyklų direktorių, mokytojų ir kitų darbuotojų, dalyvaujančių taikant dviejų mokytojų dalyvavimu grindžiamą sistemą, apklausos, susijusios su įgyvendinimo ir stebėsenos aspektais. Šių apklausų tikslas buvo surinkti duomenis apie tai, kaip mokykla įgyvendino dviejų mokytojų dalyvavimu grindžiamą sistemą, ir išsiaiškinti, kiek dalyvaujančioms mokykloms pavyko patenkinti su būtiniausių reikalavimų įvykdymu susijusius lūkesčius. Šios apklausos taip pat buvo atliekamos iki iniciatyvos pradžios ir jai pasibaigus.

Apskritai iš rezultatų matyti, kad sistemų, grindžiamų dviejų mokytojų dalyvavimu, naudingumas skyrėsi priklausomai nuo to, kokio masto poreikius – atskiros klasės, mokyklos ar savivaldybės – buvo siekiama patenkinti.  

Tipas
Praktika
Šalis
Danija
Kalba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Mokyklinio ugdymo lygis
Vidurinis
Intervencijos lygis
Universalus
Intervencijos intensyvumas
Periodinė
Finansavimo šaltinis
Valstybės lėšos

Šis išteklius priklauso toliau nurodytoms sritims / posričiams :