TĖVŲ ERDVĖ MOKYKLOSE

Kaip ir kai kuriose kitose šalyse, Prancūzijos mokyklose paprastai įrengiama speciali erdvė tėvams. Joje tėvai gali susitikti, dalyvauti mokymosi veikloje, geriau suprasti mokyklos darbą ir užmegzti ryšius su mokyklos darbuotojais.

2013 m. liepos 8 d. įstatymu („Loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République du 8 juillet 2013“) įtvirtintas teisinis pagrindas, kad visose mokyklose būtų sukurta speciali erdvė tėvams („Espace parents“).

Toliau pateikiame du mokyklų, kuriose sukurta speciali erdvė tėvams, pavyzdžius. Pirmasis – Liono pradinė mokykla „Les Géraniums“; šioje mokykloje jau apie 15 metų yra vadinamoji tėvams skirta erdvė („Lieu Accueil Parents“, LAP). Tai fizinė patalpa, kurioje tėvai gali laisvai lankytis mokyklos darbo metu. Pagrindiniai šios erdvės tikslai yra:

 • padėti stiprinti tėvų ir mokytojų ryšius;
 • pakeisti abipusį neigiamą požiūrį;
 • skatinti tėvus bendradarbiauti ir dalyvauti įvairioje mokyklos veikloje.

Aštuonias valandas per savaitę tėvams skirtoje erdvėje dirbantis socialinis darbuotojas reguliariai organizuoja veiklą tėvams, pavyzdžiui, susitikimus konkrečiais klausimais, kurių metu tėvai sužino, kaip veikia Prancūzijos švietimo sistema. Be to, čia tėvai gali susitikti su kitais mokytojais, taip pat su savivaldybės socialinių ir sveikatos tarnybų darbuotojais aptarti savo vaikų ugdymo procesą. Tėvams padeda ir mokyklos darbuotojai (direktorius, mokytojai).

Tėvams skirtoje erdvėje tėvai gali lankytis bet kuriuo metu, šioje patalpoje jie susitinka ir savo iniciatyva, kai nori pasikalbėti, pasidalyti savo, mokinių tėvų, patirtimi ir padėti vienas kitam. Čia įrengtas ir žaidimų kampelis, kuriame gali žaisti į susitikimą atsivesti mažyliai. Šioje patalpoje taip pat galima rasti knygų ir informacijos apie mokyklos taisykles ir veiklą, taip pat apie rajone organizuojamus kultūros, socialinius, sporto ir laisvalaikio renginius. Padedant socialiniam darbuotojui šioje patalpoje rengiamos diskusijos apie mokyklos reikalus (pvz., apie tai, kaip dirba mokykla) arba organizuojami susitikimai su išorės specialistais (pvz., mokymosi sunkumų turinčių mokinių mokytojų padėjėjų tinklo nariais, socialiniais ar medicinos darbuotojais). Be to, organizuojama įvairi veikla, kad tėvai galėtų aktyviau dalyvauti mokyklos gyvenime, kaip antai praktiniai maisto gaminimo seminarai, kurių tikslas – iškepti pyragų ir juos parduoti siekiant finansuoti kokią nors mokyklos veiklą; krepšių suruošimas mokiniams, norintiems pasiskolinti knygų iš mokyklos bibliotekos (šia veikla, be kita ko, didinamas informuotumas apie skaitymo svarbą); tėvų kuriamas lėlių teatro spektaklis mokykloje besimokantiems jų vaikams, kuriame vaidina patys tėvai.

Tėvams skirta erdvė („Espace Accueil Parents“) įrengta ir kitoje Liono mokymo įstaigoje – „Collège Schoelcher“. Ši patalpa atvira vaikų, lankančių koledžą ir bet kurią iš rajono penkių pradinių mokyklų, tėvams ir ten taip pat dirba socialinis darbuotojas, kaip ir pradinės mokyklos „Les Géraniums“ tėvams skirtoje erdvėje. Tėvams lengviau dalyvauti čia organizuojamoje veikloje, nes jie jau įpratę lankytis panašioje vietoje pradinėje mokykloje.
Tėvų erdvės tikslas – remti šeimų integraciją, organizuoti veiklą, kuria skatinama geriau pažinti koledžą ir jo veikimą, padėti konsultuoti mokinius, taip pat propaguoti visos šalies vertybes ir pilietiškumą. Tėvų erdvėje organizuojama įvairi veikla, pavyzdžiui:

 1. Kalbų mokymo kursai suaugusiesiems (prancūzų kalba kaip antroji kalba), rengiami įvairioms asmenų grupėms – nuo pradedančiųjų iki besirengiančiųjų stoti į universitetą. Šiuose kursuose tėvai gali:
 • sustiprinti prancūzų kalbos žinias (supratimo, kalbėjimo, skaitymo ir rašymo įgūdžius), kad geriau suprastų su vaikų ugdymo procesu susijusius rašytinius dokumentus ir galėtų dalyvauti pokalbiuose su mokytojais;
 • sužinoti, kaip dirba mokykla ir kokie jos lūkesčiai, taip pat geriau bendradarbiauti su mokytojais;
 • suprasti, kaip veikia mokyklos sistema, kad galėtų stebėti savo vaikų ugdymo procesą;
 • suprasti šalies principus ir vertybes, taip pat tai, kaip jie įgyvendinami Prancūzijos visuomenėje.

Šios veiklos organizavimo ypatumai:

 • 5 grupės po 12–15 asmenų, dėsto laikini darbuotojai, turintys prancūzų kalbos, kaip užsienio kalbos, studijų baigimo diplomą, arba vidurinės mokyklos mokytojai;
 • visas kursas trunka 120 valandų (ne mažiau kaip 60 valandų) per vienerius mokslo metus, kursus galima pakartotinai lankyti ateinančiais metais, bet ne ilgiau kaip 3 metus;
 • suteikiama galimybė pasirengti egzaminui norinti gauti pirminių prancūzų kalbos studijų diplomą (DILF) ir prancūzų kalbos A1 lygio studijų diplomą (DELF A1), tačiau šios pamokos nefinansuojamos;
 • dalyvavimas yra nemokamas.
 1. Su sveikata susijusi veikla:
 • dietologo paskaita ir maisto gaminimo praktinis seminaras;
 • praktinis seminaras mamoms apie fizinę sveikatą;
 • praktinis seminaras, kaip suteikti pirmąją pagalbą.
 1. Praktinis seminaras pilietiškumo klausimais. Šiame seminare kartu su tėvais leidžiamas laikraštis tam tikrais su pilietiškumu susijusiais klausimais, pavyzdžiui, apie naudojimąsi mobiliaisiais telefonais koledže, rajone įvykusius pokyčius, mokymo kokybę ir mokinių laimėjimus baigus koledžą, mokinių elgseną baigus koledžą ar mokyklą.
 2. Kuravimas (dažnai kuratoriais savanoriškai dirba koledžo mokytojai), kurio metu suteikiama įvadinių žinių apie tokius mokomuosius dalykus kaip anglų, ispanų ar vokiečių kalbos ir informacinės technologijos (IT).
Tipas
Praktika
Šalis
Prancūzija
Kalba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Mokyklinio ugdymo lygis
Pradinis; Vidurinis
Intervencijos lygis
Universalus
Intervencijos intensyvumas
Periodinė
Finansavimo šaltinis
Valstybės lėšos; Vietinis finansavimas

Šis išteklius priklauso toliau nurodytoms sritims / posričiams :