MOBILIOSIOS GRUPĖS

Mobiliosios grupės sukurtos siekiant padėti mokykloms pašalinti įvairius veiksnius, dėl kurių mokiniai gali nebaigti mokyklos. Mobiliųjų grupių paslaugas užsako mokyklos administracija ir šios paslaugos gali būti susijusios su pamokų nelankymu ir mokyklos nebaigimu, elgesio problemomis, suaugusiųjų tarpusavio konfliktais, švietimo srities darbuotojų mokymu, pagalba mokiniams, darbuotojams ir mokyklos vadovams. Susiklosčius sudėtingesnei padėčiai mobiliosios grupės gali nuspręsti perduoti atvejį nagrinėti atitinkamą kompetenciją turinčioms tarnyboms.

Mobiliosios grupės – mokykloms skirta išorės paslauga. Mobilioji grupė gali įsikišti į privalomojo švietimo įstaigos veiklą tik Belgijos prancūzakalbės bendruomenės teritorijoje, mokyklos rašytiniu prašymu. Atsižvelgiant į tai, kokius klausimus siekiama išspręsti, mobilioji grupė įgyvendina įvairius veiksmus: spręsdamos pamokų nelankymo problemą jos rengia susitikimus su šeimos nariais, kad geriau juos informuotų apie mokyklos lankymo svarbą; spręsdamos su konfliktais ir nesutarimais mokykloje susijusias problemas jos taiko taikinimo ir konfliktų sprendimo metodus.

Mobiliosiose grupėse dirba įvairių sričių specialistai ir paprastai jas sudaro buvę mokytojai, psichologai, nusikaltimų prevencijos ir kitų sričių specialistai. Atsižvelgdamos į aplinkybes, mobiliosios grupės nusprendžia, ar dirbs individualiai, ar grupėmis (ir su suaugusiaisiais, ir su vaikais).

Tipas
Praktika
Šalis
Belgija
Kalba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Mokyklinio ugdymo lygis
Pradinis; Vidurinis
Intervencijos lygis
Tikslinei grupei
Intervencijos intensyvumas
Periodinė
Finansavimo šaltinis
Privatus finansavimas