TĖVAMS SKIRTA KALBŲ MOKYMOSI INICIATYVA KAAP ANTVERPENE

KAAP – iniciatyva, kurią įgyvendina Antverpene (Belgijos Flandrijos regionas) įsikūrusi NVO „De Scholbrug“ („Schoolbridge“). Jos tikslas – užmegzti mokyklų, tėvų ir mokinių ryšius itin daug dėmesio skiriant socialiai pažeidžiamoms šeimoms. Pagrindinė projekto KAAP veikla – rengti nyderlandų kalbos pamokas migrantų kilmės tėvams mokyklose, kuriose mokosi jų vaikai.

„De Scholbrug“ pradėjo veikti paskutiniame praėjusio amžiaus dešimtmetyje, globojama miesto mero. Pagrindinis šios iniciatyvos tikslas – užmegzti mokyklų, tėvų ir mokinių ryšius itin daug dėmesio skiriant socialiai pažeidžiamoms šeimoms. „Schoolbridge“ rengia įvairią veiklą, skirtą pradinėms ir vidurinėms mokykloms. Šiuo metu joje dirba 20 ugdymo specialistų.

„Schoolbridge“ taikomas modelis grindžiamas keletu pagrindinių principų: lygybės (mokytojai ir tėvai yra lygiaverčiai partneriai), pasitikėjimo (tikėjimas tėvų ir mokinių gebėjimais), tarpusavio ryšio, įgalėjimo ir pritaikymo prie individualių poreikių principais.

Projekto KAAP tikslas – stiprinti tėvų ir mokyklų ryšius. Pagal šį projektą ne iš Flandrijos regiono kilusiems tėvams rengiamos nyderlandų kalbos pamokos ir sudaromos palankesnės sąlygos užmegzti ryšius su mokykla. Pavyzdžiui, jiems padedama perskaityti ir suprasti mokyklos teikiamą informaciją, taip pat dalyvauti mokyklos veikloje bei savo vaikų ugdymo procese.

Tipas
Praktika
Šalis
Belgija
Kalba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Mokyklinio ugdymo lygis
Pradinis; Vidurinis
Intervencijos lygis
Tikslinei grupei
Intervencijos intensyvumas
Nuolatinė
Finansavimo šaltinis
Vietinis finansavimas

Šis išteklius priklauso toliau nurodytoms sritims / posričiams :