POTHOLES – TĖVŲ DALYVAVIMO SKATINIMO INICIATYVA AIRIJOJE

Iniciatyva POTHOLES – puikus pavyzdys, kaip Airijos mokyklos netradiciniais ir neformaliais dalyvavimo skatinimo būdais užmezga ryšius su marginalizuotomis šeimomis. Ši iniciatyva sukurta 2011 m. sausio mėn. siekiant padėti įvairios kilmės ir įvairių kultūrų tėvams susitikti su kitais jų vaikų mokykloje ir panašiose mokyklose besimokančių vaikų tėvais ir pasidalyti patirtimi. Pagrindinis tikslas – užmegzti ryšius su tėvais, kurie galbūt jaučiasi atskirti arba neišmanantys mokyklos sistemos, juos labiau įtraukti į mokyklos veiklą ir sprendimų priėmimo procesą, taip pat supažindinti juos su įvairiomis mokymosi galimybėmis.

Šią grupę 2011 m. sausio mėn. subūrė Vietos mokyklų bendruomenių ryšių palaikymo (angl. Home School Community Liaison Scheme, HSCL) programos koordinatoriai iš trijų Talagto vakarinėje dalyje įsikūrusių vidurinių mokyklų: Killinarden bendruomenės mokyklos, Mount Seskin bendruomenės koledžo ir Šv. Aidano bendruomenės mokyklos. 

Ši grupė kas 4–6 savaites rengia tėvų išvykas į istoriniu, visuomeniniu ar politiniu požiūriu svarbias vietas. Visos šių išvykų išlaidos apmokamos iš HSCL programos lėšų. Paprastai kiekviena mokykla atrenka 8–10 tėvų. Dažniausiai išvykos trunka pusdienį, kad tėvai galėtų laiku grįžti ir pasiimti iš mokyklos mažesnius vaikus. Kelionė nuo Talagto iki lankytino objekto turi trukti ne ilgiau kaip valandą. Metų pabaigoje rengiama ilgesnė – visos dienos – išvyka. Paprastai po kelionės vaišinama užkandžiais. Per kiekvieną kelionę kartu su gidu aplankoma kokia nors vieta, tėvams suteikiama pagrindinės informacijos arba nušviečiami istoriniai įvykiai, taip pat padalijama informacinės medžiagos.

2012 m. iniciatyvai POTHOLES suteiktas Pietų Dublino grafystės socialinės įtraukties apdovanojimas. Lig šiol surengta 17 išvykų, daugiausia – į muziejus ar kitus kultūros ir gamtos objektus.

Grupės veiklos tikslai ir rezultatai

  • Padovanoti sunkiai dirbantiems tėvams malonią išvyką, kurios jie nusipelnė.
  • Padėti įvairios kilmės ir įvairių kultūrų tėvams susitikti su kitais jų vaikų mokykloje ir panašiose mokyklose besimokančių vaikų tėvais ir pasidalyti patirtimi.
  • Visi tėvai į kitą išvyką stengiasi pakviesti kitus tėvus, ypač tuos, kurie jaučiasi atskirti, prislėgti ar vieniši, ir jiems paaiškina, kodėl verta tapti šios grupės nariu.
  • Sukurti suaugusiesiems malonią, neoficialią mokymosi aplinką.
  • Supažindinti tėvus su kitomis galimybėmis ir iniciatyvomis, kurių gali suteikti mokyklos.
  • Į su POTHOLES grupe aplankytas vietas tėvai gali atsivežti savo vaikus, taip pat kartu su mokytojais vykti į mokinių ekskursijas ir jiems padėti vadovauti ekskursijai.
  • Suburti iniciatyvinę Talagto vidurinių mokyklų mokinių tėvų grupę, kuri organizuotų kitą tėvams skirtą veiklą.
  • Tėvams bus suteikta galimybė įgyti išsilavinimą arba baigti formaliojo švietimo programą, jeigu jie nuspręstų tai daryti.
  • Iniciatyva POTHOLES padės mokykloms suburti grupę tėvų, su kuriais būtų galima pasitarti, kurie padėtų sudaryti komitetus ir į kuriuos būtų galima kreiptis patarimo.
  • Ši iniciatyva taip pat padės didinti tėvų užtikrintumą užmezgant ir palaikant ryšius su mokykla, o jų vaikams – pasiekti geresnių mokymosi rezultatų.

 

Ateitis

Šios grupės veikla stulbinamai sėkminga. Rengiamos išvykos tėvams patinka ir daugeliui jų pavyko pasiekti apčiuopiamų rezultatų pagal kiekvieną iš siekiamų tikslų. Tėvai yra užimami ir visais požiūriais įtraukiami į grupės veiklą ir vos vienas kitas šias išvykas praleidžia. Grupės nariai neabejodami teigia, kad taip mokytis malonu ir nesunku. Jie bendradarbiauja tarpusavyje ir dalijasi informacija apie bendruomenėje teikiamą paramą, paslaugas ir esamas socialines galimybes. Kai kurie tėvai netgi teigė, kad ši grupė visiškai pakeitė jų gyvenimą. Daugelis tėvų dabar kas savaitę susitinka mokykloje pasikalbėti prie arbatos puodelio.

Šiuo metu grupei vadovauja ir jos veiklą organizuoja patys tėvai. Be to, dabar jie pradėjo rinktis kartą per savaitę, sugalvoję sukurti nuotraukų ir aprašymų projektą, apibendrinantį šios grupės istoriją, darbą, taip pat naudą jos nariams. Ne vienas projekte dalyvaujančių tėvų prisipažino, kad savo įspūdžius aprašo pirmą kartą po daugelio metų ir kad pirmą kartą atvirai kalbasi su kitais tėvais apie savo gyvenimą. Daugeliui tėvų ši grupė taip pat yra galimybė dalyvauti kituose mokyklos arba bendruomenės, kuriai jie priklauso, rengiamuose kursuose, veikloje ir komitetuose, taip pat gauti paslaugų arba išnaudoti esamas galimybes.

Šiuo metu mokyklos šioms išvykoms kasmet išleidžia apie 900 eurų. Šį modelį būtų galima taikyti bet kurioje srityje, jis yra paprastas ir labai naudingas pavieniams asmenims, šeimoms, bendruomenei ir mokykloms.

Nuorodos
School website
Tipas
Praktika
Šalis
Airija
Kalba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Mokyklinio ugdymo lygis
Vidurinis
Intervencijos lygis
Tikslinei grupei
Intervencijos intensyvumas
Nuolatinė
Finansavimo šaltinis
Valstybės lėšos