MOKINIŲ, KURIEMS KYLA PAMOKŲ NELANKYMO IR MOKYKLOS NEBAIGIMO RIZIKA, NUSTATYMO KRITERIJAI

UNICEF padalinys Serbijoje ir pilietinės visuomenės organizacija „Švietimo politikos centras“, padedami Serbijos Respublikos Švietimo, mokslo ir technologinės plėtros ministerijos, įgyvendino projektą „Kova su mokyklos nebaigimu Serbijoje“.

Projektu buvo siekiama padėti mažinti vaikų ir jaunuolių pamokų nelankymo ir mokyklos nebaigimo mastą. Įgyvendinant projektą buvo nustatyti mokyklos nebaigimo kriterijai (prognoziniai kriterijai), kuriais mokyklų darbuotojai galėjo naudotis vykdydami riziką patiriančių mokinių stebėseną ir pamokų nelankymo prevenciją.

Vykdant šį projektą mokyklos nebaigimo riziką patiriantys mokiniai (7–19 metų amžiaus mokiniai, t. y. tikslinė grupė) buvo nustatomi pagal šiuos kriterijus: 

  1. Lankomumas. Prognoziniai kriterijai: a) prastas lankomumas; b) sezoninis lankomumas.
  2. Akademinė patirtis ir rezultatai. Prognoziniai kriterijai: a) prasti mokymosi rezultatai; b) kurso kartojimas / vėlyvas priėmimas į mokyklą; c) dažnas mokyklos keitimas.
  3. Elgesys. Prognoziniai kriterijai: a) netinkamas ar agresyvus elgesys.
  4. Tėvų įtraukimas. Prognoziniai kriterijai: a) nepakankama šeimos parama; b) nepakankamas šeimos dalyvavimas mokymo įstaigos gyvenime.
  5. Mokinių dalyvavimas. Prognoziniai kriterijai: a) nepakankamas dalyvavimas mokyklos socialiniame gyvenime; b) nepakankamas dalyvavimas mokyklos akademiniame gyvenime; c) mokyklos nebaigimo patirtis.
  6. Asmeniniai ir socialiniai pažeidžiamumo veiksniai. Prognoziniai kriterijai: a) negebėjimas laisvai klabėti serbų kalba ir migrantų kilmė; b) didelis šeimos judumas; c) staigus šeimos padėties pasikeitimas; d) ekonominiai sunkumai; e) nepakankama finansinė parama mokymuisi (pvz., mokyklos reikmenims, transportui ir kt.); f) vaiko ar šeimos narių piktnaudžiavimas psichotropinėmis medžiagomis; g) šeimos narių (ypač brolių ir seserų) mokyklos nebaigimo patirtis; h) patirtos patyčios ir smurtas; i) patirta diskriminacija arba segregacija (pvz., kalbant apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius arba kuriai nors etninei mažumai priklausančius vaikus, ir pan.); j) integracija arba reintegracija į mokymosi įstaigą po ilgalaikio gydymo ligoninėje arba ilgą laiką gyvenus apgyvendinimo įstaigoje (kalbant apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus arba nepilnamečius pažeidėjus); k) vaikai, kurie pažeidė įstatymus; l) atstumas tarp mokyklos ir gyvenamosios vietos ir (arba) mokymasis nuotolinėse klasėse.
Tipas
Praktika (indirect evidence)
Šalis
Serbija
Kalba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Mokyklinio ugdymo lygis
Pradinis; Vidurinis
Intervencijos lygis
Tikslinei grupei; Universalus
Intervencijos intensyvumas
Nuolatinė
Finansavimo šaltinis
Privatus finansavimas; Valstybės lėšos

Šis išteklius priklauso toliau nurodytoms sritims / posričiams :