INCLUD-ED INTERAKTYVIOS GRUPĖS

Interaktyvios grupės – viena iš sėkmingų mokymo iniciatyvų, nustatytų įgyvendinant mokslinių tyrimų projektą INCLUD-ED. Vykstant projektui INCLUD-ED buvo nagrinėjamos švietimo strategijos, kuriomis padedama panaikinti nelygybę ir skatinama socialinė sanglauda, taip pat strategijos, kurios lemia socialinę atskirtį; ypatingas dėmesys skirtas pažeidžiamoms ir marginalizuotoms grupėms. Interaktyvių grupių metodas taikomas įvairiomis sąlygomis siekiant pagerinti vaikų ir jaunuolių mokymą. Taikant šį metodą klasės mokiniai suskirstomi į nedideles mišrias grupes ir kiekvienai iš jų padeda suaugęs asmuo. Kiekvieną grupę sudaro 4–5 mokiniai; šios grupės yra mišrios gebėjimų lygio, lyties, kultūros, kalbos ir etninės kilmės požiūriu. Šis pavyzdys padeda suprasti interaktyvių grupių esmę ir šio metodo taikymo rezultatus.

Interaktyvios grupės – viena iš sėkmingų mokymo iniciatyvų, aprašytų mokslinių tyrimų projekte „INCLUD-ED. Europos įtraukties ir socialinės sanglaudos švietimo srityje strategijos“ (Europos Komisija, 6-oji bendroji programa, 2006–2011 m.). Vykstant projektui INCLUD-ED buvo nagrinėjamos švietimo strategijos, kuriomis padedama įveikti nelygybę ir skatinama socialinė sanglauda, taip pat strategijos, kurios lemia socialinę atskirtį, ypač daug dėmesio skiriant pažeidžiamoms ir marginalizuotoms grupėms. Sėkmingas mokymo iniciatyvas, padedančias mokyti rizikos grupėms priklausančius mokinius, sudaro universalios dalys, kurios, kaip buvo įrodyta, gali būti perkeliamos ir įgyvendinamos labai skirtingomis sąlygomis, todėl lemia sėkmingą mokymą. Interaktyvių grupių metodas taikomas siekiant pagerinti vaikų ir jaunuolių mokymą įvairiomis sąlygomis visame pasaulyje.

Šio metodo teorinė sistema visų pirma yra grindžiama gausybe mokslinės literatūros, iš kurios matyti, kad mokinių grupavimas pagal gebėjimų lygį neigiamai veikia mokinių mokymąsi, lūkesčius ir savigarbą, kad galima mokytis iš bendraamžių ir pereiti į didesnių gebėjimų turinčių mokinių grupes, ypač kalbant apie pažeidžiamus mokinius, taip pat kad reikia užtikrinti kuo didesnį ir įvairesnį mokinių tarpusavio bendravimą. Kaip teigiama geriausiose mokymosi mokslų srities metodikose, organizuojant mokymą interaktyviose grupėse, t. y. laikantis dialogu grindžiamo požiūrio į mokymąsi, užtikrinamas ir skatinamas aktyvesnis ir kokybiškesnis visų mokinių tarpusavio bendravimas. Remiantis dialogu grindžiamo mokymosi teorija, mokiniai pasiekia aukštą dalyko žinių lygį ir dalyvauja asmeninių ir socialinių pokyčių procesuose per nešališką dialogą, kuriuo pripažįstamas kiekvieno asmens kultūrinis intelektas ir juo remiamasi, siekiama pokyčių, stiprinamas dialogo, kaip priemonės, vaidmuo, remiamasi solidarumo teikiama nauda, padedama ugdyti supratimą, taip pat propaguojamas įvairios kilmės asmenų lygiavertiškumas ir juo remiamasi. Taigi interaktyviomis grupėmis padedama užtikrinti, kad ugdymo procese dalyvautų visi asmenys, turintys tiesioginės arba netiesioginės įtakos mokinių mokymuisi ir raidai, – mokytojai, giminaičiai, draugai, kaimynai, asociacijų ir rajono organizacijų nariai bei vietos savanoriai.

Mokymas interaktyviose grupėse gali būti atskira veikla, tačiau šis metodas mokyklose taip pat įgyvendinamas kaip „besimokančių bendruomenių“ veikla kartu su kitomis sėkmingomis mokymo iniciatyvomis, kaip antai dialogu grindžiamų literatūros kūrinių aptarimų arba šeimos švietimo iniciatyvomis. „Besimokančios bendruomenės“ – projektas, grindžiamas visos mokyklos intervencija siekiant išspręsti mokyklos nebaigimo problemą ir pagerinti mokymosi rezultatus bei socialinę sanglaudą. Todėl remdamosi šiose mokyklose pasiektais teigiamais pokyčiais ir siekdamos mažinti mokyklos nebaigimo mastą bei gerinti mokymosi rezultatus, Europos Komisija ir Europos Taryba rekomendavo šias mokyklas laikyti besimokančiomis bendruomenėmis.

Tipas
Praktika
Šalis
Airija; Albanija; Austrija; Belgija; Bulgarija; Danija; Estija; Graikija; Islandija; Ispanija; Italija; Jungtinė Karalystė; Kipras; Kroatija; Latvija; Lenkija; Lietuva; Liuksemburgas; Malta; Norvegija; Olandija; Portugalija; Prancūzija; Rumunija; Serbija; Slovakija; Slovėnija; Suomija; Turkija; Vengrija; Vokietija; Čekijos Respublika; Šiaurės Makedonija; Švedija
Kalba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Mokyklinio ugdymo lygis
Ikimokyklinis; Pradinis; Vidurinis
Intervencijos lygis
Tikslinei grupei; Universalus
Intervencijos intensyvumas
Nuolatinė
Finansavimo šaltinis
Europos lėšos

I've worked using Interactive Groups for 2 years now and I can say that they really work! Students are happier to come to the class and the love doing activities with their parents or members of the educational community. I've used them in Spanish, Maths and English lessons.

Išversti (Tik registruotiems vartotojams)

European Toolkit for Schools Promoting inclusive education and tackling early school leaving

Išversti (Tik registruotiems vartotojams)