Priemonė „Veikla 'stiklinėse klasėse' ir kitose erdvėse“ („Salas de Vidro“)

Portugalijoje įgyvendinamos priemonės „Veikla 'stiklinėse klasėse' ir kitose erdvėse“ tikslas – vykdyti veiklą vietos lygmeniu siekiant įtraukti romų vaikus į ikimokyklinio ugdymo programas ir padėti jų šeimoms. Veikla vykdoma lauke, kitaip tariant – gatvėje. Sumanymo tikslas – sukurti atvirą ir skaidrų ryšį tarp mokyklos, vaikų ir jų šeimų. Įgyvendinti šią priemonę padeda daugiadalykė ekspertų grupė, dirbanti kartu su mokyklos atstovais.

Priemonę „Veikla 'stiklinėse klasėse' ir kitose erdvėse“ („Aquém e além das salas de vidro“) pradėta įgyvendinti 2009–2010 m. plėtojant ikimokyklinio ugdymo veiklą romų kvartaluose. Svarbiausia tai, kad veikla buvo vykdoma kvartalo centre po atviru dangumi – tarsi iš stiklo pastatytose klasėse. Nuo pat pradžių daugiausia dėmesio buvo skiriama skaidrumui. Sutelkta daugiadalykė ekspertų grupė, jos nariai kartą per savaitę dirbo su vaikais, kad ugdytų jų gebėjimus, įtrauktų šeimos narius ir juos paskatintų užrašyti vaikus į darželį. Siekiant įgyti tėvų pasitikėjimą, buvo svarbu užtikrinti skaidrumą ir atvirumą.

Pagal 2014–2015 mokslo metų programą šiuo metu vykdoma dviejų pagrindinių rūšių veikla:

  • veikla „stiklinėse klasėse“. Pamokos rengiamos kvartalo gatvėse. Šių pamokų tikslas – ugdyti jaunesnių nei 3 metų amžiaus vaikų kalbinę kompetenciją (žodyną ir kalbą). Jose skatinamos dalyvauti mamos ir (arba) senelės, pamokos vedamos bendradarbiaujant su Ikimokyklinės intervencijos nacionalinės sistemos ekspertų vietos grupe (sudaryta iš psichologų, gydytojų, socialinių darbuotojų ir kitų sričių atstovų);
  • veikla kitose erdvėse. Kartą per savaitę, padedant daugiadalykei ekspertų grupei, rengiamos pamokos darželyje (3–5 metų amžiaus vaikams), jose dalyvauja darželio darbuotojai ir vaikų šeimos nariai.
Tipas
Praktika
Šalis
Portugalija
Kalba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Mokyklinio ugdymo lygis
Ikimokyklinis
Intervencijos lygis
Tikslinei grupei
Intervencijos intensyvumas
Nuolatinė
Finansavimo šaltinis
Valstybės lėšos