ROMŲ TAUTYBĖS MOKINIAMS SKIRTOS MOKYMOSI SALĖS

Paskutiniame praėjusio amžiaus dešimtmetyje Vengrijoje, gavus ES paramą, įsteigtos mokymosi salės (Tanoda), kurių tikslas – suteikti pagalbą palankių sąlygų neturintiems ir romų tautybės mokiniams. Mokymosi salėse teikiama daug įvairių paslaugų siekiant padėti vaikams ir jaunuoliams, o daugiausia dėmesio skiriama mokymui. Šiose salėse padedama mokytis, įgyvendinamos turiningos užklasinės veiklos programos ir prireikus teikiama papildoma pagalba kitose srityse. Mokymosi salėje mokiniams padedama ruošti namų ir klasės darbus, taip pat ugdomi jų mokymosi įgūdžiai ir bendruomeniškumo jausmas.

Paskutiniame praėjusio amžiaus dešimtmetyje Vengrijos švietimo sistema tapo labai selektyvi ir palankių sąlygų neturinčių bei romų tautybės mokinių, palyginti su daugumą sudarančiais mokiniais, mokymosi galimybės yra ribotos. Paprastai mokyklos, kurias lanko palankių sąlygų neturintys ir romų tautybės mokiniai, yra įsikūrusios atokiose vietovėse, šalies šiaurinėje ir šiaurės rytų dalyse. Laikoma, kad šių mokyklų sąlygos, susijusios su infrastruktūra, finansais ir žmogiškaisiais ištekliais, yra nepalankios.

Paskutiniame praėjusio amžiaus dešimtmetyje keli jauni mokytojai ir teisininkai sukūrė eksperimentinį organizuoto popamokinio mokymo modelį. Jų tikslas buvo padėti palankių sąlygų neturintiems ir romų tautybės mokiniams pasirengti brandos egzaminui (12 klasėje), kurį išlaikę jie galėtų stoti į aukštojo mokslo įstaigą.

Nuo 2004 m., naudojantis ES lėšomis, nepalankioje padėtyje esančiuose nedideliuose šalies regionuose ir gyvenvietėse buvo steigiamos mokymosi salės. Šiuo projektu siekta užtikrinti geresnius mokinių mokymosi rezultatus, sumažinti mokymosi kliūtis ir sustiprinti mokinių kultūrinį tapatumą. 

Mokymosi salė – nevyriausybinės organizacijos valdoma nepriklausomą infrastruktūrą turinti bendruomenės vieta, joje vykdoma veikla grindžiama vietos gyventojų reikmėmis ir savanorišku jaunimo dalyvavimu. Šioje salėje teikiamos kompleksinės paslaugos, kuriomis siekiama užtikrinti bendrą asmeninį tobulėjimą ir kurių kitomis aplinkybėmis nebūtų galimybės suteikti kai kuriems socialinę atskirtį patiriantiems vaikams ir jaunuoliams.

Pagrindiniai mokymosi salių tikslai – gerinti mokytojų ir mokinių ryšius, suteikti palankių sąlygų neturintiems mokiniams mokymosi vietą, integruoti romų tautybės mokinių tėvus į bendruomenę, nustatyti gabius vaikus ir jiems padėti, mažinti mokyklos nebaigimo, kurso kartojimo ir nedarbo mastą, ugdyti socialinius įgūdžius, reikalingus norint įsidarbinti, gerinti kultūrinį gyvenimą, rengti palankių sąlygų neturintiems jaunuoliams skirtą užklasinę veiklą, suteikti žemos kvalifikacijos darbuotojams galimybę įsidarbinti, stiprinti mokyklų ir bendruomenės ryšius, rengti mokymą būsimiems mokytojams, teikti mokiniams orientavimo pagalbą ir maistą.

Tipas
Praktika
Šalis
Vengrija
Kalba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Mokyklinio ugdymo lygis
Pradinis; Vidurinis
Intervencijos lygis
Tikslinei grupei
Intervencijos intensyvumas
Nuolatinė
Finansavimo šaltinis
Europos lėšos