PAGALBA ROMŲ TAUTYBĖS VAIKAMS SUOMIJOJE

Suomija sukūrė priemonių, skirtų padėti mažiems romų kilmės vaikams dalyvauti kokybiško pagrindinio ugdymo sistemoje. 2008–2011 m. šioms priemonėms iš viso skirta 1,8 mln. EUR. Viena iš itin sėkmingų iniciatyvų – mokytojų padėjėjų, kurie yra romų kilmės, įdarbinimas siekiant padėti jaunesniųjų klasių romų kilmės mokiniams.

Romų tautybės mokiniams skirtą ugdymo veiklą pagrindinio ugdymo įstaigose pradėta vykdyti 2008 m. pagal platesnę Suomijos pagrindinio ugdymo sistemos kokybės gerinimo programą. 2008 m. pavasarį savivaldybėms suteikta galimybė tekti prašymus skirti vyriausybės subsidijas pagrindiniam romų tautybės mokinių ugdymui remti. Bendra šiai 2008–2011 m. veiklai skirtų vyriausybės subsidijų suma siekė 1,8 mln. EUR. Per šį laiką vyriausybės subsidijas gavo 31 savivaldybė. Taigi šių subsidijų naudą patyrė iki 80 proc. romų tautybės mokinių.

Siekiama, kad ugdymo veikla būtų ilgalaikė, veiksminga visos valstybės mastu ir holistinė. Ji skirta ne tik mokiniams, bet ir jų globėjams, mokytojams ir mokykloms. Savivaldybės turėtų užtikrinti, kad ši veikla būtų ilgalaikė ir kad ji būtų įtraukiama į kasdienį mokyklos gyvenimą. Prie šios veiklos priskiriama:

  • susitikimai su romų tautybės mokiniais;
  • tolerancijos ir gerų etninių santykių puoselėjimas, taip pat žinių apie romų kultūrą gilinimas;
  • mokyklos bendruomenės narių romų ir jos narių, sudarančių daugumą, ryšių puoselėjimas;
  • romų tautybės mokinių tapatumo ugdymas;
  • romų kalbos mokymosi skatinimas;
  • romų tautybės mokiniams skirtų mokymosi galimybių skatinimas;
  • romų tautybės mokinių, kuriems reikalinga speciali pagalba, ugdymo sistemos plėtojimas;
  • romų šeimos narių ir mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo gerinimas;
  • dėmesio kitokiai romų tautybės mokinių padėčiai skyrimas pedagoginėje sistemoje (kuriant mokymo medžiagą).

Vienas iš romų tautybės mokinių bendrojo ugdymo rėmimo būdų – įdarbinti mokytojų padėjėjų, kurie yra romų tautybės. Ši priemonė įgyvendinta gana sėkmingai. Šiuo metu gana daug savivaldybių savo lėšomis mokyklose yra įdarbinusios romų kilmės padėjėjų.

Tipas
Praktika
Šalis
Suomija
Kalba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Mokyklinio ugdymo lygis
Pradinis; Vidurinis
Intervencijos lygis
Tikslinei grupei
Intervencijos intensyvumas
Nuolatinė
Finansavimo šaltinis
Valstybės lėšos