CHILD-UP – hibridinis vaikų integravimas: dialogo mokymasis kaip būdas stiprinti dalyvavimo politiką

Paveikslėlis: CHILD UP logo

CHILD-UP projektu siekiama suteikti mokykloms, socialinėms tarnyboms, priėmimo centrams, švietimo ir tarpininkavimo įstaigoms bei politikos formuotojams žinių apie dialogo metodus, kurie gali padėti specialistams, dirbantiems su migrantų vaikais. Projekte inovacijos derinamos su įrodytais tradiciniais būdais, tokiu būdu stiprinant supratimą, kaip prisidėti prie mokymosi dalyvaujant, integracijos, kokybiško švietimo ir apsaugos.

Vykdant CHILD-UP projektą, atliekamas migrantų vaikų integracijos lygio Europoje ir jų socialinės padėties tyrimas, kurio pagrindinis tikslas – pasiūlyti novatorišką požiūrį į šių sąlygų gerinimą. Keičiant perspektyvą, vaikų gebėjimas veikti arba atstovavimas – specifinė dalyvavimo forma – tampa kertiniu akmeniu gerinant vaikų psichosocialinę gerovę ir visą pagrindinį dėmesį sutelkiant į vaiką ir leidžiant suprasti, kad jis pats yra gebėjimų centras.

CHILD-UP pabrėžia ryšio tarp vaikų atstovavimo ir dialogu pagrįstos sąveikos tarp vaikų ir vaikų bei suaugusiųjų svarbą. CHILD-UP siekia parodyti, kad suaugusieji, kurie palengvina šią dialogu pagrįstą sąveiką, siūlo migrantų vaikams galimybę pakeisti savo socialinę situaciją taikydami savo atstovavimą. Projekte CHILD-UP integracija laikoma mišria ir grindžiama tiek migrantų, tiek ne migrantų vaikų indėliu.

CHILD-UP – programos „Horizon 2020“ finansuojamas projektas, kurį koordinuoja Modenos ir Emilijos Redžo universitetas.

Tipas
Document (direct evidence)
Šalis
Belgija; Italija; Jungtinė Karalystė; Lenkija; Olandija; Prancūzija; Suomija; Vokietija; Švedija
Kalba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Mokyklinio ugdymo lygis
Ikimokyklinis; Pradinis; Vidurinis
Intervencijos lygis
Tikslinei grupei
Intervencijos intensyvumas
Nuolatinė
Finansavimo šaltinis
Europos lėšos

Šis išteklius priklauso toliau nurodytoms sritims / posričiams :