„RefugeesWellSchool“

Paveikslėlis: RefugeeWellSchool logo

„RefugeesWellSchool“ (RWS) – Europos finansuojamas programos „Horizontas 2020“ projektas, kurį vykdo septyni partneriai šešiose Europos šalyse. Bendras jo tikslas – toliau įgyvendinti įrodymais pagrįstą prevencinių, mokyklose taikomų intervencinių priemonių vaidmenį skatinant pabėgėlių ir migrantų paauglių psichinę gerovę ir tai, kaip jos gali būti įgyvendinamos įvairiose švietimo įstaigose.

Siekiant geriau suprasti, kokią įtaką prevencinės programos gali turėti mokyklos aplinkai, RWS projektu vertinamas toliau nurodytų penkių prevencinių, mokyklose taikomų intervencinių priemonių veiksmingumas ir įgyvendinimo procesai:

  • mokytojų kvalifikacijos kėlimas ir mokymo atkūrimo metodai;
  • klasės dramos terapijos programa;
  • sveiki atvykę į mokyklą;
  • intervencinė priemonė PIER (tarpusavio integracijos ir tobulinimo priemonė);
  • mokytojų mokymai.

RWS projektu nagrinėjamas šių penkių skirtingų intervencinių priemonių efektyvumas pabėgėlių ir migrantų paauglių, dalyvaujančių šiose priemonėse, psichinės gerovės požiūriu. RWS projekte taikoma plati „psichinės gerovės“ samprata, atsižvelgiant į:

  • sumažėjusias psichinės sveikatos problemas;
  • padidėjusį atsparumą;
  • sustiprėjusius socialinės paramos tinklus ir teigiamus tarpetninius santykius;
  • mokyklos lankomumą ir priklausymo mokyklai pojūtį.

Įgyvendinimo rezultatai ir atlikti tyrimai bus pristatyti dalyviams, mokyklose su vaikais dirbantiems specialistams, plačiajai visuomenei, politikos formuotojams ir akademinės bendruomenės nariams.

Tipas
Praktika (direct evidence)
Šalis
Belgija; Danija; Jungtinė Karalystė; Norvegija; Suomija; Švedija
Kalba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; RU; SK; SR; SV; TR
Mokyklinio ugdymo lygis
Vidurinis
Intervencijos lygis
Tikslinei grupei
Intervencijos intensyvumas
Nuolatinė
Finansavimo šaltinis
Europos lėšos