Klasės klimato formuojamojo vertinimo priemonė

Klasės klimato formuojamojo vertinimo priemonė parengta ruošiant ataskaitą „Formuojamasis, įtraukus, visą mokyklą apimantis socialinio ir emocinio švietimo Europos Sąjungoje vertinimas“, o jos tikslas – sudaryti sąlygas išsamiai, holistiškai įvertinti klasės klimatą ir padėti mokytojams ir mokiniams kartu teigiamai keisti savo klasę.

Priemonę sudaro devyni klasės klimato kokybės vertinimo rodikliai:

 • kultūrinis jautrumas ir įtrauktis,
 • saugumo jausmas, įskaitant apsaugą nuo patyčių ir jų prevenciją,
 • pozityvus klasės valdymas,
 • rūpesčiu grįsti mokytojo ir mokinio santykiai,
 • bendraamžių tarpusavio palaikymas,
 • bendradarbiavimas, įskaitant mokymąsi bendradarbiaujant,
 • aktyvus mokinių įsitraukimas į prasmingas mokymosi veiklas,
 • iššūkiai ir dideli lūkesčiai visiems klasės mokiniams,
 • mokinių balso paisymas, įskaitant mokinių dalyvavimą priimant su klase susijusius sprendimus.

Devyni rodikliai pristatomi klausimyno forma, kad mokytojams ir mokiniams būtų lengviau nustatyti savo stiprybes ir tobulintinas vietas kiekvienoje srityje. Klasių mokytojai gali priemonę pritaikyti pagal savo grupės pobūdį taip, kad ji būtų kultūriškai prasminga ir atitiktų mokinių raidą.

The tool consists of nine indicators assessing the quality of the classroom climate, namely:

 • Cultural responsiveness and inclusion,
 • Sense of safety, including prevention and protection from bullying,
 • Positive classroom management,
 • Caring teacher-students relationship,
 • Supportive peer relationships,
 • Collaboration, including collaborative learning,
 • Active student engagement in meaningful learning activities,
 • Challenge and high expectations for all learners in the classroom,
 • Student voice, including student participation in classroom decisions.

The nine indicators are presented through a questionnaire helping the teachers and students to identify the strengths and targets for improvement in each area. The tool may be adjusted by the classroom teachers according to the nature of their group so that it would be culturally meaningful and developmentally appropriate.

Tipas
Document (direct evidence)
Šalis
Airija; Italija; Malta
Kalba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Mokyklinio ugdymo lygis
Ikimokyklinis; Pradinis; Vidurinis
Intervencijos lygis
Universalus
Intervencijos intensyvumas
Nuolatinė
Finansavimo šaltinis
Europos lėšos

Bonjour, L'outil d'évaluation formative que vous proposez m'intéresse. J'aimerais accéder au questionnaire à réaliser en classe. Pourriez- vous m'indiquer le lien, SVP. Cordialement Estelle Tricoire

Išversti (Tik registruotiems vartotojams)