Studentų iš etninių bendruomenių kvotos ir stipendijos romų studentams

Šios kvotos taikomos etninių bendruomenių nariams, neturintiems galimybės įgyti išsilavinimo savo kalba. Ši priemonė susijusi su studentų priėmimu į aukštojo mokslo įstaigas. Kvotos taikomos nuo 2013 m., remiantis Studentų standarto įstatymu, tačiau vyriausybė kasmet nustato kvotų procentinę dalį. Paprastai kvotos sudaro 10 proc. viso visų fakultetų pirmosios pakopos studentų, besimokančių valstybės finansuojamose vietose, skaičiaus. Aukštojo mokslo stipendijos skiriamos kelioms tikslinėms grupėms: 50 proc. – studentams iš socialiai pažeidžiamų šeimų, 30 proc. – pažangiausiai besimokantiems studentams ir 20 proc. – studentams, pradedantiems mokytis pagal programas, kurios labai svarbios visuomenės vystymuisi (pvz., elektrotechnikos, įrenginių gamybos, biotechnologijų, medicinos, matematikos ir gamtos mokslų). Nuo 2015–2016 mokslo metų įtraukta atskira romų studentų tikslinė grupė, kuriai gali būti skiriamos stipendijos. Romų grupė yra vienintelė tikslinė grupė, sudaryta išimtinai etniniu pagrindu. Stipendijos romų studentams pirmą kartą skirtos 2016–2017 mokslo metais.

Tipas
Praktika
Šalis
Šiaurės Makedonija
Kalba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Mokyklinio ugdymo lygis
Pradinis; Vidurinis
Intervencijos lygis
Tikslinei grupei
Intervencijos intensyvumas
Periodinė
Finansavimo šaltinis
Valstybės lėšos

Šis išteklius priklauso toliau nurodytoms sritims / posričiams :