Sporto studentai kaip berniukų ir vaikinų mentoriai („SSaMs“)

Paveikslėlis: SSaMs project logo

„SSaMs“ projekto metu siekta pagerinti berniukų ir vaikinų mokymosi pasiekimus, padėti jiems pabaigti mokslus per lyčiai atžvalgią mentorystę ir sportą. „Erasmus+“ programa buvo pagrįsta idėja, kad dauguma sporto personalo šiaip ar taip konsultuoja berniukus sveikatos ir socialiniais klausimais, tačiau stokoja žinių, kaip tą daryti veiksmingai.

Projekto partneriai kartu rengė aukštojo mokslo dalyko programą, kuri sustiprintų bakalaurantų sporto studentų žinias ir įgūdžius. Dalyko turinys buvo paremtas anksčiau „Mengage“ parengta mokymo medžiaga. Studentai vėliau taikė tai, ką išmoko, profesinėje veikloje, veiksmingai kuruodami vaikinus, kuriems sunkiai sekasi mokytis ir gresia iškristi iš mokyklos. Tokia prieiga tikimasi motyvuoti jaunuolius tęsti mokslus ir pagerinti mokymosi pasiekimus (rezultatus).

Projektas pagerino lyčiai atžvalgios mentorystės mokytų sporto studentų įgūdžius ir žinias (taip pat galimybes įsidarbinti) ir padėjo aukštojo mokslo įstaigoms užmegzti ryšius su vietos bendruomenėmis, organizacijomis ir mokyklomis šešiose projekto šalyse.

Projekte parengta mokymosi medžiaga studentams ir medžiaga dėstytojams penkiomis kalbomis.

Tipas
Document (indirect evidence)
Šalis
Airija; Graikija; Ispanija; Italija; Jungtinė Karalystė; Čekijos Respublika
Kalba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Mokyklinio ugdymo lygis
Ikimokyklinis; Pradinis; Vidurinis
Intervencijos lygis
Tikslinei grupei
Intervencijos intensyvumas
Periodinė
Finansavimo šaltinis
Europos lėšos