Mokomojo dialogo analizės schema mokytojams (T-SEDA)

T-SEDA yra išsamus įvairialypis išteklius, skirtas padėti visų pakopų mokytojams organizuoti klasės dialogą. Priemonė mokytojams padeda sistemingai tyrinėti ir tobulinti dialogo klasėje praktiką, vykdant savo pačių tyrimą. Vietinio tarpininko koordinavimas ir indėlis skatina praktiką tęsti, plėsti ir prisiimti už ją atsakomybę.

 

„Klasės dialogu“ vadinami tokie produktyvūs mokinių ir mokytojo arba mokinių tarpusavio diskusijų formatai, kai pokalbio dalyviai remiasi vieni kitų idėjomis ir su jomis pagarbiai nesutinka. Toks metodas skatina mokinių dalyvavimą klasės veiklose ir padeda mokytis dalyko.

T-SEDA paketas yra moksliniais tyrimais paremtas atviras įvairialypis išteklius, padedantis visose švietimo pakopose dirbantiems specialistams rengti dialogu grįstas klasės veiklas, patiems keliant klausimus ir tyrinėjant veiklos poveikį. Pagrindinės paketo priemonės yra: dialoginio mokymo savitikros klausimynas, apmąstomojo tyrimo gairės, kodavimo schema sisteminiam dialoginių interakcijų klasėje stebėjimui ir aprašymui, paaiškinamieji vaizdo įrašai.

T-SEDA priemonę parengė Kembridžo universiteto tyrėjai ir praktikuojantys mokytojai. Paketą išbandė daugiau nei 360 įvairiose švietimo įstaigose įvairiose šalyse dirbančių specialistų (neskaičiuojant paketo rengėjų), mokančių įvairaus amžiaus mokinius įvairių dalykų. Poveikis veiklai dokumentuotas.

Tipas
Document (direct evidence)
Šalis
Ispanija; Jungtinė Karalystė
Kalba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Mokyklinio ugdymo lygis
Ikimokyklinis; Pradinis; Vidurinis
Intervencijos lygis
Universalus
Intervencijos intensyvumas
Nuolatinė
Finansavimo šaltinis
Valstybės lėšos; Vietinis finansavimas