„Šok į mokyklą“ – išbandytas modelis mokyklos nebaigusių asmenų skaičiui mažinti

Siekdamas, kad kuo mažiau mokinių iškristų iš mokyklos, „Jump@school“ (liet. Šok į mokyklą) projektas sukūrė ir išbandė naujovišką intervencijos modelį ir įvertino jo poveikį pažeidžiamų mokinių požiūriui į mokyklą. Projekte dalyvavo dešimties partnerių iš šešių šalių konsorciumas, keturios mokyklos ir 480 14–17 m. mokinių.

Projekto galutinis tikslas buvo suteikti įžvalgų, rekomendacijų ir pasiūlymų, kurie padėtų išgryninti mokyklos nebaigimui kelią galinčią užkirsti profesinio rengimo ir ugdymo politiką, taip pat ir susiduriant su naujais dabartinės socioekonominės aplinkos Europoje (ekonominės krizės, didelio jaunimo nedarbo, migracijos problemų) keliamais iššūkiais.

„Jump@school“ parengė intervencijos modelį mokyklos nebaigusių asmenų skaičiui mažinti, grįstą individualiais ir grupiniais užsiėmimais, ryšiais su aplinka ir atvejo valdymo prieiga.

Modelis apima tokias veiklas:

  1. asmenines dalyvių ir „šuolio prižiūrėtojų“ (angl. jump operators) konsultacijas,
  2. asmeninių ugdymo planų rengimą,
  3. grupines veiklas, t. y. įžanginį susitikimą šventiškai pradėti kelionę, pralaužti ledus ir dirbtuves kūrybingumui, savivertei, pasitikėjimui savimi ir bendravimo įgūdžiams ugdyti.
Tipas
Document (direct evidence)
Šalis
Austrija; Ispanija; Italija; Lenkija; Turkija; Vokietija
Kalba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Mokyklinio ugdymo lygis
Vidurinis
Intervencijos lygis
Tikslinei grupei
Intervencijos intensyvumas
Periodinė
Finansavimo šaltinis
Europos lėšos