„Raising the Achievement of All Learners in Inclusive Education“ (RA) (liet. Visų mokinių pasiekimų gerinimas vykdant įtraukųjį ugdymą) projektu siekta rasti įrodymų, kaip galima veiksmingai gerinti pasiekimus ir stiprinti mokyklų, bendruomenių pajėgumą įtraukti ir paremti visus mokinius.

Paveikslėlis: Project Logo

„Raising the Achievement of All Learners in Inclusive Education“ (RA) (liet. Visų mokinių pasiekimų gerinimas vykdant įtraukųjį ugdymą) projektu siekta rasti įrodymų, kaip galima veiksmingai gerinti pasiekimus ir stiprinti mokyklų, bendruomenių pajėgumą įtraukti ir paremti visus mokinius.

Europos specialiųjų poreikių ir įtraukaus švietimo agentūra 2014–2017 m. RA projektą vykdė pasiremdama ankstesniu 2012 m. RA4AL projektu. Projekte tirti tiesiogiai ar netiesiogiai jaunimo motyvaciją ir gebėjimą mokytis veikiantys metodai. Vėliau, 2019 m., buvo tiriamas projekto poveikis.

Į projektą įsitraukė mokiniai, mokytojai, mokyklų vadovai, tyrėjai, tėvai, vietos ir nacionalinės politikos formuotojai.

Kaip RA projekto veiklų rezultatai įvardijami:

  • parengtos strategijos, kaip labiau įtraukti darbuotojus,
  • didesnis tėvų įsitraukimas,
  • glaudesnis bendradarbiavimas su platesne bendruomene (pvz., mikrorajono mokyklomis, universitetais),
  • tyrinėta giliojo mokymosi pedagogika,
  • lavinamas sėkmingam gyvenimui reikalingas nusiteikimas nuolat tobulėti,
  • tarpdalykinis mokymas siekiant aktualesnės ugdymo programos,
  • dėmesys savikontrolei ir įtraukios veiklos kokybės tikrinimui,
  • darbuotojų profesinis tobulėjimas.
Tipas
Document (indirect evidence)
Šalis
Airija; Austrija; Belgija; Danija; Estija; Graikija; Islandija; Ispanija; Italija; Jungtinė Karalystė; Kipras; Kroatija; Latvija; Lenkija; Lietuva; Liuksemburgas; Malta; Norvegija; Olandija; Portugalija; Prancūzija; Slovakija; Slovėnija; Suomija; Vengrija; Vokietija; Čekijos Respublika; Švedija; Šveicarija
Kalba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Mokyklinio ugdymo lygis
Pradinis; Vidurinis
Intervencijos lygis
Tikslinei grupei; Universalus
Intervencijos intensyvumas
Nuolatinė
Finansavimo šaltinis
Europos lėšos; Valstybės lėšos