įtraukties gerinimo mokyklose veiksmų planas -„In School“

Paveikslėlis: InScool Project

„InScool“ metodika buvo sukurta siekiant, kad mokyklos galėtų lanksčiai didinti įtrauktį ir gerinti visų vaikų bei jaunuolių asmeninio vystymosi bei mokymosi rezultatus, suteikdamos jiems galimybę gauti kokybišką ir tinkamą ugdymą.

ES lėšomis finansuojamas projektas „InScool“ buvo pradėtas įgyvendinti 2019 m. Projekto tikslas buvo parengti įtraukiųjų mokyklų veiksmų planą ir padėti visoms Europos mokykloms taikyti įtraukiąją praktiką. Be to, buvo siekiama geriau integruoti įvairios socialinės padėties jaunuolius į jų bendruomenes, stiprinti jaunų žmonių savivokos ir bendrumo jausmą. Šis projektas, kuris buvo vykdomas bendradarbiaujant su mokyklų vadovais, mokytojais, konsultantais, psichologais, tėvais ir politikos formuotojais, „sukėlė bangas“ visoje mokyklinio ugdymo bendruomenėje ir padėjo sukurti veiksmų planą, skirtą įgyvendinti įtraukties strategijas Europos mokyklose. Svarbiausias projekto „InScool“ rezultatas yra Ugdymo medžiagos rinkinys įtraukiosioms mokykloms.

Tipas
Document (indirect evidence)
Šalis
Belgija; Graikija; Ispanija; Jungtinė Karalystė; Lenkija
Kalba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Mokyklinio ugdymo lygis
Pradinis; Vidurinis
Intervencijos lygis
Universalus
Intervencijos intensyvumas
Nuolatinė
Finansavimo šaltinis
Europos lėšos; Vietinis finansavimas