PAESIC ištekliai mokytojams ir mokyklų vadovams

Pav. „Kampus Production“ (Pexels.com)

PAESIC (akronimas: Pedagoginiai socialinės įtraukties klasėje gerinimo būdai) yra Antrojo pagrindinio veiksmo (KA2) „Erasmus+“ projektas, kurio tikslas – padėti pradinių mokyklų mokytojams pagerinti socialinę įtrauktį klasėje, ypač mokinių iš pabėgėlių ir migrantų šeimų.

Projektas suteikia praktinių priemonių mokytojams lavintis, kad jie gebėtų gerinti socialinę įtrauktį, rasti sprendimų remdamiesi turima patirtimi ir išbandyti naujoviškų metodikų bei prieigų.