Pasaulinės rekomendacijos. Su mokykla susijęs smurtas dėl lyties

Kiekvienais metais maždaug 246 milijonų vaikų patiria kokios nors formos smurtą dėl lyties: blogą elgesį, patyčias, psichologinę prievartą arba seksualinį priekabiavimą.

Šios specialiai sudarytos darbo grupės parengtos rekomendacijos skirtos padėti švietimo ministerijoms ir švietimo suinteresuotiesiems subjektams daugiau sužinoti apie su mokyklomis susijusį smurtą dėl lyties ir nustatyti būdus, kaip užkirsti jam kelią ir veiksmingai reaguoti jam įvykus.

Pasaulinės rekomendacijos yra išsamus išteklius. Viename leidinyje pateikiami svarbiausi principai, praktinės strategijos, atskirtų atvejų tyrimai ir rekomenduojamos priemonės švietimo sektoriams ir jų partneriams, kurie stengiasi iš švietimo įstaigų pašalinti smurtą dėl lyties. Rekomendacijose išdėstomas šešialypis metodas, kuris prasideda nuo vadovavimo ir apima teisės aktų reformą, siūlant įtraukti šią problemą į nacionalines strategijas bei planus ir užtikrinti, kad mokyklos būtų saugios ir teiktų reikiamą pagalbą.