Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos vadovas

Kultūrinis sąmoningumas ir raiška – tai vienas iš aštuonių pagrindinių gebėjimų. ES valstybės narės turi atsižvelgti į pagrindinius gebėjimus ir įtraukti juos į strategijas bei infrastruktūrą mokymosi visą gyvenimą kontekste.

Šio gebėjimo apibrėžtis grindžiama prielaida, kad geras savo kultūros išmanymas ir tapatumo jausmas gali būti atviro požiūrio į kultūrinės raiškos įvairovę bei pagarbos jai pagrindas.

  • Paskelbė: Europos Sąjunga
  • Metai: 2016 m.
  • Leidinio kalbos: anglų, latvių, portugalų
  • Paskelbta internete: skaitykite čia
  • Susiję leidiniai:
    • Priedas (konkrečių atvejų tyrimai anglų ir portugalų kalbomis)
    • Išsami santrauka (anglų, olandų, suomių, prancūzų, vokiečių, vengrų, latvių, portugalų ir slovėnų kalbomis)