„Pagrindiniai gebėjimai“ – naujoviškų ir įkvepiančių išteklių rinkinys

Leidinyje „Pagrindiniai gebėjimai“ pateikiamos vykdant ES finansuojamus projektus gimusios įdomios ir naujoviškos idėjos, skirtos padėti visos Europos mokytojams, nevyriausybinėms organizacijoms, paraiškas dėl projektų vykdymo teikiantiems asmenims ir politikams gerinti savo profesinę praktiką. Šiame leidinyje taip pat siūloma daug naudingų išteklių, įskaitant mokomąją medžiagą ir kūrybiškus mokymo bei pagrindinių gebėjimų ugdymo metodus.

Rinkinį sudaro šios dalys, kurios atspindi išteklių panaudojimo galimybes:

  • 1 skyrius. Pagrindiniams gebėjimas ugdyti skirtos mokymo priemonės ir ištekliai (projektai, kuriose pateikiama su bendrųjų gebėjimų ugdymu susijusi metodinė medžiaga ir rekomendacijos);
  • 2 skyrius. Mokytojų kvalifikacijos su pagrindiniais gebėjimais susijusio mokymo ir mokymosi srityse gerinimas (pagrindinių gebėjimų ugdymu užsiimančių mokytojų įgūdžių gerinimui skirti projektai);
  • 3 skyrius. Raštingumo, mokėjimo skaičiuoti ir naudotis informacinėmis bei ryšių technologijomis (IRT) įgūdžių gerinimas (projektai, suteikiantys galimybių gerinti šiuos pagrindinius gebėjimus įvairioms tikslinėms grupėms).

  • Paskelbė: Europos Komisija
  • Metai: 2017 m.
  • Leidinio kalbos: anglų
  • Paskelbta internete: skaitykite čia