Mokyklinio ugdymo sistemos valdymas

Šiame straipsnyje pristatome naujoves, susijusias su Europos Komisijos, švietimo ministerijų ir Europos šalių suinteresuotųjų organizacijų bendradarbiavimu mokyklinio ugdymo valdymo srityje. Daugiau skaitykite apie jų bendrą viziją ir politikos gaires.

Europos mokyklinio ugdymo ateitis

ES švietimo ministrai dar kartą pabrėžė poreikį ieškoti modernių mokymo ir mokymosi bei mokyklinio ugdymo sistemos valdymo metodų tam, kad mokyklos galėtų geriau reaguoti į besikeičiančius besimokančiųjų ir visuomenės ugdymo poreikius.

2016 m. ET2020 teminė darbo grupė „Mokyklos“, sudaryta iš Europos šalių švietimo ministerijų ir suinteresuotųjų organizacijų atstovai, buvo paprašyta kritiškai įvertinti mokyklinio ugdymo, kaip sistemos, valdymą ir tai, kaip sistema gali spręsti rimtas ugdymo kokybės ir lygių galimybių problemas siekiant geresnių mokymosi rezultatų visiems jauniems žmonėms.

Per pastaruosius dvejus metus vykdyta grupės veikla skirta tiesiogiai pateikti atsiliepimus apie nacionaliniu, regionų ir vietos lygmeniu priimtus sprendimus.

Mokyklos kaip mokymosi organizacijos

Grupės pasiūlytos valdymo vizijos pagrindą sudaro mokyklos kaip mokymosi organizacijos idėja, o mokyklinis ugdymas suvokiamas kaip integruota mokymosi sistema.

Tikima, kad politikos formuotojai ir kiti suinteresuotieji asmenys kiekvienoje šalyje ir regione gali geriau bendradarbiauti, siekdami bendrų tikslų, ir daryti teigiamus pokyčius, grindžiamus įrodymais, apmąstymu ir bendra patirtimi bei taip užtikrinti, kad politinė reforma atneštų pokyčius ir turėtų ilgalaikį teigiamą poveikį.

Daugiau informacijos galite rasti pranešime Europos idėjos geresniam mokymuisi – mokyklinio ugdymo sistemų valdymas.

„Švietimas ir mokymas 2020 m.“ ir tarpusavio mokymasis

Remdamiesi naujausiais tyrimais, reguliariais susitikimais ir „Tarpusavio mokymosi užduotimis“ (tai išplėstiniai, kelias dienas trunkantys posėdžiai, per kuriuos nagrinėjami konkretūs pavyzdžiai) grupės nariai išskyrė pagrindinius politikos vystymo principus. Tai – svarbiausi elementai, kuriuos politikai turi turėti omenyje planuodami būsimus veiksmus. Šie teiginiai pateikiami kartu su konkrečiais atskirų šalių pavyzdžiais siekiant padėti politikos formuotojams ir kitiems švietimo srities lyderiams kritiškai vertinti visoje Europoje taikomus metodus ir jų rezultatus.

Subūrus draugėn šalis ir organizacijas, kad jos galėtų mokytis vienos iš kitų, kritiškai vertinant ir drauge kuriant galima pasiekti rezultatus, kurie būtų svarbūs visoms šalims ir pritaikomi jų švietimo sistemoms pripažįstant, kad kiekvienos šalies švietimo sistema yra kitokia ir labai sudėtinga.

Daugiau apie darbo grupę ir tai, kaip ET2020 procesas padeda šalims ir suinteresuotiesiems subjektams, sužinosite peržiūrėję šį trumpą vaizdo įrašą:

Naujos politikos rekomendacijos dėl valdymo skirtis ministerijoms, regionų ir vietos valdžios institucijoms bei mokyklų vadovams

Naujojo rekomendacijų rinkinio tikslas – padėti valstybėms narėms stiprinti mokyklinio ugdymo gebėjimus, užtikrinant sisteminius ir tvarius pokyčius.

Pagrindinius principus ir šiuolaikinių politikos priemonių pavyzdžius rasite toliau išvardytuose dokumentuose. Norėdami atsisiųsti dokumentą (anglų k.), spustelėkite antraštę:

Pagrindinė ataskaita:

Europos idėjos geresniam mokymuisi – mokyklinio ugdymo sistemų valdymas

report cover

Teminės ataskaitos:

  1. Mokyklų plėtros kokybės užtikrinimas:būdai, kaip pagerinti išorinių ir vidinių su mokyklomis susijusių mechanizmų sąveiką.
  2. Besimokančiųjų ugdymo tęstinumas ir perėjimai į kitą ugdymo lygį: būdai, kaip užtikrinti tokius mokymosi būdus, kurie būtų pakankamai lankstūs, ir pakankamas konsultacijas bei pagalbą.
  3. Mokytojų ir mokyklų vadovų vieta mokykloje kaip organizacijoje: politikos priemonės, skatinančios ir remiančios mokytojų bendradarbiavimą, savarankiškumą ir paskirstytą lyderystę profesinio mokymosi bendruomensė.
  4. Mokymosi tinklų kūrimas ir vystymas mokyklinio ugdymo sistemos: geresnis naujovių kūrimo ir įgyvendinimo tinklų tikslo ir pobūdžio supratimas bei skirtingų lygmenų suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas.

Be to, visą ataskaitą, kurią sudaro penki dokumentai, galima atsisiųsti viename PDF faile.

inspiring change logo