Privatumo politika

Europos Komisija, Švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros generalinis direktoratas (toliau – DG EAC), Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga (toliau – EACEA) ir „EUN Partnership“ (toliau – EUN), veikianti kaip EACEA paslaugų teikėja, įsipareigojo saugoti jūsų privatumą.

Platforma „School Education Gateway“ renka ir toliau tvarko asmens duomenis, vadovaudamasi Reglamentu (ES) Nr. 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis[i] (toliau – Duomenų apsaugos reglamentas). Visi duomenys kaupiami Europos Sąjungoje esančioje duomenų bazėje.

Mes branginame jūsų pasitikėjimą ir norime įsitikinti, kad suprantate mūsų politiką bei praktiką, susijusias su jūsų duomenų apsauga „School Education Gateway“ platformoje.

1. Kas yra atsakingas už jūsų asmens duomenų tvarkymą (duomenų valdytojas)?

Duomenų valdytojas yra ​Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga, įsikūrusi adresu Avenue du Bourget 1, BE-1149 Brussels (Briuselis).

Už duomenų tvarkymą atsakingas asmuo:

EACEA A5 skyriaus vadovas
​Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga
Avenue du Bourget 1, BE-1049 Brussels (Briuselis)
El. paštas: eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu

2. Kokie asmens duomenys tvarkomi ir kaip?

A. Naudotojo profilis – asmeninė ir organizacijos informacija

Šie asmens duomenys tvarkomi „School Education Gateway“ aplinkoje, kai naudotojas platformoje sukuria paskyrą.

Be to, platformos nariai gali nuspręsti susieti save su viena ar keliomis organizacijomis.

Tolesnėje lentelėje nurodyta, kokius duomenis privalo ir kokių neprivalo pateikti asmenys, registruodamiesi platformoje „School Education Gateway“.

Asmeninė informacija Organizacijos informacija
Privaloma Vardas
Pavardė
El. paštas
Naudotojo kategorija
Šalis
Organizacijos pavadinimas
Adresas
Miestas
Pašto kodas
Šalis
Regionas
Kategorija
PIC (dalyvio identifikavimo kodas)
Kontaktinis asmuo (sąsaja su esamu naudotojo profiliu)
Neprivaloma Nuotrauka Aprašymas
Svetainės URL
„Facebook“ URL
„Twitter“ URL
„LinkedIn“ URL
Nuotrauka

B. Informacija apie dalyvavimą internetiniuose kursuose

Portalas „School Education Gateway“ suteikia naudotojams galimybę dalyvauti savo skiltyje „Teacher Academy“ rengiamuose internetiniuose kursuose. Norint prisijungti prie internetinių kursų, portale „School Education Gateway“ reikia sukurti naudotojo paskyrą (žr. pirmiau), bet nereikia pateikti jokios papildomos asmeninės informacijos.

Vykdant internetinius kursus, gali būti renkami šie duomenys, kurie gali apimti ir asmenį identifikuojančią informaciją:

 • kursų dalyvio sukurtas turinys, pavyzdžiui, pateiktos užduotys, kolegų įvertintos užduotys ir vertinančių kolegų atsiliepimai;
 • kursų informacija, tokia kaip dalyvių atsakymai į testų klausimus, įrašai forumuose ir apklausos;
 • tokia informacija kaip komentarai, nuotraukos, vaizdo įrašai ir kiti ištekliai, kuriais dalijamasi viešuose forumuose (arba panašiose trečiųjų šalių bendravimo priemonėse, pavyzdžiui, „Padlet“ arba „Tricider“). Minėti forumai gali būti platformos dalis, įterpti į platformą arba su ja susieti;
 • informacija, pateikta naudojant išorinių, trečiųjų šalių įrankius, kurie gali būti neprivaloma internetinių kursų dalis. Minėtus įrankius tvarko trečiųjų šalių svetainės, taikydamos savo privatumo politiką. Užsiregistravę jose dalyviai sutinka, kad minėtos trečiosios šalys (kaip valdytojai) tvarkytų jų asmens duomenis. Patariame susipažinti su šių trečiųjų šalių svetainių privatumo apsaugos politikos dokumentais, kuriuose rasite daugiau informacijos.

Bet kokią forumuose ar kitose diskusijų priemonėse pateiktą informacija platformoje matys kiti internetinių kursų dalyviai, o kai kuriais atvejais jji bus matoma ir už platformos ribų. Todėl dalyviams visada patariama būti atsargiems, skelbiant bet kokią asmeninę ar neskelbtiną informaciją, ir įsitikinti, kad jie turi tinkamus leidimus dalytis tokiais ištekliais, kaip vaizdai.  

C. Informacija iš trečiųjų šalių svetainių arba tarnybų

„School Education Gateway“ gali gauti asmenį identifikuojančios informacijos, kai naudotojai prisijungia arba registruojasi trečiosios šalies svetainėje, kurių informacija rodoma informacija platformoje, pavyzdžiui, „Facebook“, „Twitter“ arba „Padlet“. Tai gali būti trečiosios šalies svetainėje pateikiamas tekstas ir (arba) vaizdai.

„School Education Gateway“ asmenį identifikuojančią informaciją (konkrečiai naudotojo vardą, naudotojo unikalų ID trečiosios šalies svetainėje ir naudotojo el. pašto adresą) taip pat gauna iš trečiosios šalies svetainės, jei naudotojas prisijungia naudodamasis trečiosios šalies svetainės („Facebook“, „Twitter“, „Google“ arba „LinkedIn“) autorizacijos mechanizmu.

Trečiųjų šalių internetinės svetainės, teikiančios naudotojams internetines su kursais susijusias priemones ir paslaugas, tokias kaip internetinės viktorinos, dalyvių tarpusavio vertinimo priemonės ar socialinės žiniasklaidos funkcijos, taip pat gali rinkti asmenį identifikuojančią informaciją apie asmens naudojimąsi tokia partnerio svetaine, kai šis užsiima minėta su internetiniais kursais susijusia veikla. Trečiųjų šalių svetainės minėtais duomenimis gali dalytis su „School Education Gateway“ siekiant tobulinti „School Education Gateway“ paslaugas, trečiosios šalies svetainės paslaugas ir asmens mokymosi patirtį. Minėti duomenys apima tokią informaciją, kaip partnerio svetainėje praleistas laikas ir peržiūrėti puslapiai. Internetinių kursų dalyviams naudotis tokiomis priemonėmis visada neprivaloma.

D. Kiti duomenys

Naudotojai taip pat gali skelbti viešus komentarus apie platformoje paskelbtus straipsnius. Viešus komentarus, apžvalgas arba įvertinimus jie taip gali skelbti naudodamiesi „Erasmus+“ priemonėmis (tokiomis kaip Kursų katalogas, Mobilumo galimybės arba Strateginės partnerystės) – tokiais atvejais taikomos šios Sąlygos ir nuostatos. Visais šiais atvejais nariai gali pateikti informaciją tam, kad galėtų skelbti savo komentarus, apžvalgas arba įvertinimus.

Naudotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad administratoriai gali pasiekti platformoje paskelbtus jų pranešimus ir skelbimus, jei reikia spręsti problemas.

Naudotojai taip pat gali dalyvauti apklausose ar internetiniuose seminaruose, arba registruotis konkrečiose el. pašto adresatų grupėse. Taigi jie turi pateikti atitinkamą informaciją, kad galėtų dalyvauti tokiose iniciatyvose.

Platformoje „School Education Gateway“ taip pat bus renkama tokia informacija kaip naudotojo IP adresas, interneto paslaugų teikėjas (IPT), interneto naršyklė, operacinė sistema, apytikslis naudojimosi laikas, nukreipianti svetainė, konkreti naudotojo sąveika su sistemos funkcijomis ir bet kokie panašūs duomenys, kuriais keičiamasi tarp vartotojo kompiuterio bei serverio. Jie nebus susieti su konkrečiomis vartotojų paskyromis, išskyrus tuos atvejus, kai reikia atsekti konkrečią vartotojo veiklą įtarus Sąlygų ir nuostatų pažeidimus.

Galiausiai, reguliariai bus renkami apibendrinti statistiniai duomenys, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) naudotojų skaičių konkrečiu metu, naudotojų pasirinktus kursus ir naudojimąsi paskyra.

3. Kokiais tikslais mes tvarkome jūsų duomenis?

Tvarkyti asmens duomenis reikia tam, kad būtų galima:

 • leisti registruotiems naudotojams naudotis platformos paslaugomis, pavyzdžiui,
  • skelbti komentarus, apžvalgas ir įvertinimus;
  • naudotis kitomis platformos funkcijomis, tokiomis kaip įtraukti pasirinktą elementą į mėgstamiausius arba įrašyti paieškos rezultatus;
  • tobulinti naudotojų profilius;
 • tvarkyti pagalbos tarnybos gautas užklausas, pasiūlymus dėl ryšio kanalo, gautus pranešimus;
 • sudaryti galimybę platformoje „School Education Gateway“ bendrauti ir bendradarbiauti su tarpusavio pasitikėjimu ir pagarba;
 • sudaryti galimybę ir palengvinti stebėjimo bei tyrimų veiklą;
 • plėsti pasiekiamą auditoriją ir skleisti informaciją apie „School Education Gateway“ bei jos paslaugas;
 • siųsti naudotojams naujienas ir svarbią informaciją (pavyzdžiui, naujienlaiškį arba informacinį biuletenį kursų organizatoriams), susijusią su „School Education Gateway“, taip pat teikti naudotojams informaciją apie kitą su Europos Komisijos iniciatyvomis susijusią veiklą, kuri galėtų juos dominti;
 • sudaryti galimybę administruoti ir vykdyti internetinius kursus, įskaitant:
  • stebėjimą, kaip atskiri dalyviai lanko kursus, taip pat jų pažangą ir atliktus modulius;
  • dalijimąsi asmenine informacija ir dalyvavimo tam tikruose internetiniuose kursuose rezultatais su instruktoriais ar moderatoriais, kurie veda kursus arba yra kitaip su jais susiję;
  • galimybę naudotojams prisidėti prie internetinių kursų tobulinimo juos vertinant, komentuojant, žymint, atliekant testus, dalyvaujant forumuose ir kitose komunikacijos priemonėse bei įkeliant savo išteklius;
  • kursų rezultatų pristatymą ir apibendrinimą;
  • pakartotinį žinučių forumuose ir kitose komunikacijos priemonėse naudojimą arba nuorodas į jas esamose ir būsimose kursų versijose bei informacijoje apie kursus, siekiant tobulinti būsimus kursų pasiūlymus;
  • galimybę suburti naudotojus į grupes arba skirti jiems temines užduotis;
 • sudaryti galimybę naudotojams dalyvauti ir gerinti jų patirtį atitinkamame ir panašiuose būsimuose Europos Komisijos projektuose, taikant prieigos kontrolės, naudojimosi dažnumo, paieškos elgsenos, pageidavimų ir nuostatų stebėjimo priemones;
 • leisti rinkti, suskirstyti į kategorijas ir apibendrinti naudotojų indėlius forumuose ir kitose diskusijų priemonėse;
 • pateikti suvestinius duomenis, įskaitant (bet neapsiribojant) naudotojų skaičių konkrečiu laikotarpiu, pageidaujamas temas ir (arba) narių pasirinktas šalis bei paskyros naudojimą.

4. Kokiu teisiniu pagrindu tvarkome jūsų asmens duomenis?

Tvarkyti duomenis reikia vykdant veiklą, atitinkančią visuomenės interesus, arba įgyvendinant Europos Sąjungos institucijai ar įstaigai suteiktą oficialią valdžią (kaip nustatyta Europos Sąjungos teisės aktuose) (Reglamento Nr. 2018/1725 5 straipsnio 1 dalies a punktas).

 • Europos Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ numatyta 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1288/2013, kuriuo panaikinami sprendimai Nr. 1719/2006/EB, Nr. 1720/2006/EB ir Nr. 1298/2008/EB (2013-10-20 OJ L 347, 50–73 p.).
 • 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo įsteigiama Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga ir panaikinamas Sprendimas 2009/336/EB (2013/776/ES): 3 straipsnio a punktas.
 • Paslaugų sutartys 2017-3597, 2017-3598 ir 2017-3599, sudarytos tarp Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos bei „EUN Partnership AISBL“.

Duomeų tvarkymas, kuriam netaikomi pirmiau nurodyti teisiniai pagrindai, grindžiamas duomenų subjekto sutikimu (Reglamento 2018/1725 5 straipsnio 1 dalies d punktas).

5. Kiek laiko saugome jūsų asmens duomenis?

Su statistika susiję duomenys ir duomenys, tvarkomi tyrimų tikslais, saugomi visą „School Education Gateway“ gyvavimo laiką apibendrinta, anonimine forma.

Su naudotojo profiliu susiję duomenys saugomi trejus metus nuo paskutinio naudotojo prisijungimo. Praėjus trejiems metams nuo paskutinio prisijungimo naudotojo profilis bus automatiškai padarytas neaktyvus, t. y. jis nebebus matomas kitiems naudotojams. Naudotojui siunčiamas pranešimas apie tai, kad jo (jos) profilis padarytas neaktyvus, bet naudotojas gali vėl suaktyvinti savo paskyrą, iš naujo prie jos prisijungdamas per dvi savaites. Jeigu naudotojas neprisijungia per dvi savaites, jo profilis bus išjungtas visam laikui. Po to visada jame buvusi asmeninė informacija bus anonimizuota. Duomenų valdytojas neatsako už jokius asmens duomenis, kuriuos naudotojas galėjo įterpti naudodamiesi trečiųjų šalių priemonėmis (pavyzdžiui, dalyvaudamas internetiniuose kursuose ir naudodamasis tokiais trečiųjų šalių įrankiais kaip „Facebook“, „Twitter“ arba „Padlet“), todėl taip pat nesirūpina jų anonimizavimu.

Jeigu norite išjungti arba ištrinti savo paskyrą, kreipkitės į pagalbos tarnybą šiuo adresu: support@schooleducationgateway.eu.

Naudotojui paprašius išjungti savo profilį arba išjungtus profilį automatiškai, kiti „Education Education Gateway“ naudotojai nebematys jokių duomenų. Duomenys bus saugomi tik anonimizuota forma, kuri neleidžia nustatyti asmens tapatybės. Jeigu naudotojas, kurio profilis buvo išjungtas, nori toliau naudotis platforma, jis turės iš naujo prisiregistruoti. Duomenys gali būti naudojami išimtinai mokslinių tyrimų bei stebėsenos tikslais ir apibendrinta forma yra prieinami EACEA, EK, nacionalinėms ar regioninėms švietimo institucijoms, institucijoms, atsakingoms už „School Education Gateway“ įgyvendinimą, ir kitoms trečiosioms šalims (žr. 3 punktą), gavus duomenų valdytojo leidimą.

6. Kas turi prieigą prie jūsų asmens duomenų ir kam jie atskleidžiami?

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, prieiga prie visų duomenų griežtai ribojama ir ją turi tik:

 • paskirti Europos Komisijos Švietimo ir kultūros generalinio direktorato (EAC) darbuotojai;
 • paskirti EACEA darbuotojai;
 • paslaugų teikėjo „EUN Partnership“ paskirti darbuotojai.

Kai kurie naudotojų pateikti duomenys bus rodomi „School Education Gateway“ platformos viešojoje erdvėje, tai reiškia, kad tokie duomenys laisvai prieinami internete. Tokiu atveju naudotojas turi teisę ištrinti savo duomenis. Viešai skelbiami, visų pirma, šie duomenys:

Organizacijos duomenys, kurie matomi visiems naudotojams organizacijos puslapyje:

 • pavadinimas, adresas, miestas, šalis, paveikslėlis, „Facebook“ URL, „Twitter“ URL, „LinkedIn“ URL ir interneto svetainė;
 • prie organizacijos prisijungusių registruotų naudotojų duomenys (vardas, pavardė, šalis, nuotrauka);
 • organizacijos narių paskelbti įrašai apie kursus, mobilumo galimybes ir strategines partnerystes;
 • įvertinimas žvaigždutėmis pagal organizacijos kursų įvertinimo balais vidurkį (jei yra);
 • organizacijos kursų apžvalgų ir įvertinimų, kuriuos pateikė kiti naudotojai, sąrašas.

Registruoto naudotojo duomenys:

 • šie registruoto naudotojo duomenys visiems naudotojams matomi tik viešosios organizacijos puslapyje (jeigu naudotojas prisijungę prie vienos ar kelių organizacijų): vardas, pavardė, šalis ir nuotraukos miniatiūra (jei pateikiama).
 • Naudotojo profilio puslapį, kuriame pateikiama tokia informacija kaip vardas, pavardė, šalis, nuotrauka, organizacija (-os), naudotojo kategorija, registruoto asmens komentarai, nario mėgstami straipsniai, ir ar registruotą asmenį patikrino „eTwinning“.  
 • Bet koks registruoto naudotojo savanoriškai pateiktas įrašas, komentaras, apžvalga ir (arba) įvertinimas yra viešas, t. y. matomas svetainės naudotojams žiūrint įrašą, kuris buvo pakomentuotas ar apie kurį buvo pateikta apžvalga, jį taip pat galima rasti paieškos sistemose.
 • Naudotojų veiklą internetiniuose kursuose gali peržiūrėti tik tie registruoti naudotojai, kurie taip pat yra prisijungę prie atitinkamų internetinių kursų.

Tam tikri duomenys gali būti perduoti kitoms trečiosioms šalims (pvz., mokslinių tyrimų centrams ir universitetams) gavus specialų duomenų valdytojo leidimą, tačiau šie duomenys bus perduodami anonimiškai.

Asmens duomenys niekada negali būti naudojami rinkodaros tikslais.

7. Kaip mes saugome jūsų asmens duomenis?

Surinkti asmens duomenys ir visa susijusi informacija laikomi saugiuose paslaugų teikėjo (EUN) serveriuose.

Į sutartį su paslaugų teikėju įtraukta speciali sąlyga dėl duomenų apsaugos siekiant užtikrinti, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi laikantis galiojančių įstatymų.

Sutartyje numatyta, kad paslaugų teikėjo kompiuterių centrų veikla atitinka Europos Komisijos saugumo direktyvas ir reikalavimus, kuriuos Saugumo direktoratas nustatė tokio tipo serveriams ir paslaugoms.

8. Kokias teises turite į savo asmens duomenis ir kaip galite jas įgyvendint?

Jūs turite teisę:

 • prašyti susipažinti su mūsų turimais jūsų asmens duomenimis;
 • prašyti ištaisyti jūsų asmens duomenis arba patiems patikslinti savo profilį;
 • tam tikromis sąlygomis prašyti ištrinti jūsų asmens duomenis;
 • tam tikromis sąlygomis prašyti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą;
 • prieštarauti jūsų asmens duomenų tvarkymui dėl su konkrečia situacija susijusių priežasčių;
 • prašyti perduoti jūsų duomenis kitai organizacijai įprasta ir mašininiu būdu nuskaitoma forma (duomenų perkeliamumas);
 • bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą.

Jūs turite teisę prieštarauti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys, remdamiesi su konkrečia situacijai susijusiomis priežastimis pagal Reglamento 2018/1725 23 straipsnio nuostatas.

Jūs taip pat turite teisę reikalauti, kad duomenų atžvilgiu nebūtų taikomi automatizuoti sprendimai (kuriuos priima tik mašinos), kaip apibrėžta teisės aktuose.

9. Jūsų teisė pateikti skundą, kilus konfliktui dėl bet kokio su asmens duomenimis susijusio klausimo

Kilus konfliktui dėl bet kokio asmens duomenų apsaugos klausimo, galite kreiptis į duomenų valdytoją pirmiau nurodytu adresu ir naudodamiesi funkcine pašto dėžute (1 punktas).

Taip pat galite susisiekti su EACEA duomenų apsaugos pareigūnu el. pašto adresu eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Be to, bet kada galite pateikti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui svetainėje https://edps.europa.eu/.


[i] 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (tekstas svarbus EEE), OL L 295, 2018-11-21, 39 p.