„Erasmus+“ priemonės – sąlygos ir nuostatos

Toliau pateikiama informacija apie tai, ko tikimasi iš skelbimų, patalpintų naudojant „Erasmus+“ priemones. Siekiant užtikrinti didžiausią ir ilgalaikę naudą mokykloms bei mokytojams, visi informaciją skelbiantys asmenys privalo laikytis tiek čia apibūdintų reikalavimų, tiek ir programos „Erasmus+“ tikslų bei standartų.

Šios sąlygos ir nuostatos papildo šioje svetainėje paskelbtą bendro pobūdžio atsakomybės apribojimą.

Taip pat perskaitykite skyrelius Dažnai užduodami klausimai ir Mokymo priemonės.

Su „Erasmus+“ priemonėmis susijęs atsakomybės apribojimas

Jei naudojatės „Erasmus+“ priemonėmis, atidžiai perskaitykite toliau patektą informaciją.:

 • „Erasmus+“ priemonės – tai Europos Komisijos Švietimo ir kultūros generalinio direktorato portalo „School Education Gateway“, sukurto bendradarbiaujant su ​Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga, dalis.
 • Pasiūlymus dėl šiame portale išvardytų praktinio mokymo kursų, mobilumo galimybių ir strateginių partnerysčių teikia nepriklausomos organizacijos, o Europos Komisija neprisiima jokios su jų turiniu, pateikimu arba valdymu susijusios atsakomybės ar įsipareigojimų.
 • Nors nei Europos Komisija, nei nacionalinės agentūros neišreiškia išankstinio pritarimo jokiems skelbimams, informaciją skelbiančių asmenų prašoma laikytis čia pateiktų sąlygų ir nuostatų.
 • Siūlomų kursų, mobilumo galimybės arba strateginės partnerystės pasirinkimas iš duomenų bazės negarantuoja, kad mokykloms bus suteikta „Erasmus+“ dotacija.
 • Tam, kad kursus, mobilumo galimybę arba strateginę partnerystę būtų galima įtraukti į paraišką dėl „Erasmus+“ finansavimo, jie nebūtinai turi būti paskelbti portale „School Education Gateway“.

Svarbiausios sąlygos ir nuostatos

 • „Erasmus+“ priemonėmis gali nemokamai naudotis ir informaciją skelbiantys asmenys, ir asmenys, kurie ieško jų kriterijus atitinkančių skelbimų.
 • Informaciją apie praktinio mokymo kursus, mobilumo galimybę arba prašymą sudaryti strateginę partnerystę gali paskelbti bet kuris asmuo. Vienintelis techninis reikalavimas norint sukurti skelbimą yra tai, kad naudotojas turi turėti su organizacija susietą paskyrą. Sukūręs paskyrą naudotojas gali paskelbti informaciją bet kuriame skyriuje.
 • Tam, kad ši svetainė veiktų sklandžiai, dedamos didelės pastangos. Tačiau portalas „School Education Gateway“ neprisiima atsakomybės ir neatsako tais atvejais, kai svetaine negalima naudotis dėl nuo mūsų nepriklausančių techninių problemų.
 • Tam, kad galėtumėte naudotis tam tikromis portalo „School Education Gateway“ ir „Erasmus+ “ priemonių funkcijomis, privalote prisiregistruoti, sukurti paskyrą ir tapti portalo nariu.
 • Portalas „School Education Gateway“ neatsako už dalyvių pateiktą turinio įvertinimą ir komentarus.
 • Portalas „School Education Gateway“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti svetainę, „Erasmus+ “ priemones ir šias sąlygas bei nuostatas.

Tinkamo naudojimosi nuostatai

Jeigu skelbiate turinį naudodamiesi „Erasmus +“ priemonėmis, atidžiai perskaitykite toliau pateiktą informaciją.

 • Skelbėjai privalo pateikti tikslius ir aktualius duomenis, taip pat juos tvarkyti ir prireikus atnaujinti.
 • Informaciją skelbiantys asmenys turi užtikrinti, kad bet koks turinys, kurį jie paskelbė portale, būtų tikslus (jeigu jame nurodyti faktai) ir neiškraipytas (jeigu jame pateikiamos nuomonės).
 • Portale draudžiama skelbti ir į jį negalima siųsti jokios medžiagos, vaizdų, vaizdo įrašų arba kitokio turinio, kurio skelbėjai neturi teisės naudoti.
 • Taip pat draudžiama apsimesti bet kokiu kitu fiziniu arba juridiniu asmeniu, nurodyti melagingą tapatybę ar kitaip melagingai prisistatyti.
 • Draudžiama manipuliuoti skelbimais arba jų dalimis (įskaitant pavadinimus, aprašymus, metaduomenis, datas, kontaktinę informaciją ir pan.) bet kokiu būdu, kuris gali klaidinti skaitytojus arba dėl kurio būtų nuslėpta svarbi informacija, įskaitant neteisingos ar iškreiptos informacijos pateikimą siekiant, kad ji būtų geriau pastebima paieškos rezultatuose, arba suklastotus atsiliepimus ar įvertinimus.

Sąlygų ir nuostatų pažeidimas

Šių Tinkamo naudojimosi nuostatų nesilaikymas yra esminis Sąlygų ir nuostatų pažeidimas, kurį įvykdžiusių platformos vartotojų atžvilgiu bet kuriuo metu ir iš anksto neįspėjus gali būti imtasi visų ar kai kurių šių veiksmų:

 • nedelsiant (laikinai arba visam laikui) panaikinta teisė naudotis mūsų svetaine;
 • nedelsiant (laikinai arba visam laikui) pašalinti bet kokie tokio vartotojo į svetainę įkelti skelbimai arba medžiaga, kuri laikoma netikslia, netinkama ar neaktualia, atsižvelgiant į interneto svetainės tikslus arba tikslinę auditoriją;
 • nedelsiant (laikinai arba visam laikui) visiškai mūsų nuožiūra pašalintos bet kokios tokio vartotojo apžvalgos, komentarai arba atsakymai, jeigu jais piktnaudžiaujama arba jie atrodo esantys melaginti arba nukopijuoti;
 • duodamas įspėjimas.

Sprendimas dėl atitinkamų šių Sąlygų ir nuostatų pažeidimo padarinių bus priimtas atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą ir platformos vartotojo istoriją. Sprendimas visam laikui panaikinti vartotojo teisę naudotis platforma gali būti pateisinamas tik tuo atveju, jeigu atitinkamas vartotojas jau buvo įspėtas dėl šių Sąlygų ir nuostatų pažeidimo ir dėl to, kad padarius kitą pažeidimą jis gali visam laikui neteikti teisės naudotis platforma..

Jeigu bet kokia bet kokios formos jūsų žinutė buvo pašalinta, arba buvo atšaukta jūsų teisė naudotis interneto svetaine ar prieiga prie jos arba bet kokios „Erasmus +“ priemonės, turite teisę prašyti, kad jums būtų atskleistos tokio sprendimo priežastys. Minėtus prašymus siųskite el. paštu support@schooleducationgateway.eu. Į bet kokį prašymą, kuris bus laikomas piktnaudžiavimu, ypač jei jis kartojasi, iš esmės atsakyta nebus. Tokiais atvejais jums bus pranešta, kad prašymas laikomas piktnaudžiavimu ir kad daugiau nebus į jį atsakyta.

Savo pastabas dėl sprendimo panaikinti jūsų teises naudotis platforma galite siųsti el. paštu EAC-SEG@ec.europa.eu per dvi savaites nuo sprendimo priėmimo.


Konkrečios sąlygos ir nuostatos

Kursų katalogas

 • Kursų katalogas skirtas skelbimams apie tokius kursus, kurie atitinka darbuotojų mobilumo veiklą, finansuojamą pagal programą „Erasmus+“ (1 pagrindinis veiksmas: „Mobilumo projektas mokyklų švietimo darbuotojams“).
 • Daugiau informacijos apie paraiškų tiekimo terminus, sąlygas ir tvarką rasite programos „Erasmus+“ interneto svetainėje.
 • Jeigu esate kursų organizatorius, peržiūrėkite toliau šiame puslapyje pateiktus pagal 1 pagrindinį veiksmą (Atskirų asmenų mokymosi mobilumas) organizuojamų kursų kokybės standartus.
 • Atkreipkite dėmesį, kad skelbti kursų kataloge internetinius kursus šiuo metu gali tik portalo „School Education Gateway“ administratoriai.

Mobilumo galimybės

 • Ši duomenų bazė sukurta tam, kad joje būtų galima skelbti mokyklų darbuotojams skirtus mobilumo galimybių pasiūlymus, pavyzdžiui, praktinio darbo stebėjimo pasiūlymus, stebėjimo laikotarpius arba mokymo užduotis užsienyje įsikūrusioje mokykloje ar kitoje organizacijoje.
 • Su darbuotojų mobilumu susijusias išlaidas gali padėti padengti programa „Erasmus+“ pagal Europos plėtros planą mokykloms (žr. 1 pagrindinį veiksmą: „Mobilumo projektas mokyklų švietimo darbuotojams“).
 • Daugiau informacijos apie paraiškų tiekimo terminus, sąlygas ir tvarką rasite programos „Erasmus+“ interneto svetainėje.

Strateginės partnerystės

 • Ši duomenų bazė skirta skelbti projektų idėjas ir ieškoti partnerių, kurie būtų tinkami dalyvauti ES lėšomis finansuojamose mokyklinio ugdymo srities strateginėse partnerystėse, t. y.:
  • naujoves skatinančiose strateginėse partnerystėse;
  • keitimąsi gerąja patirtimi skatinančiose strateginėse partnerystėse.
 • Daugiau informacijos apie paraiškų tiekimo terminus, sąlygas ir tvarką rasite programos „Erasmus+“ interneto svetainėje.

Pagal 1 pagrindinį veiksmą (Atskirų asmenų mokymosi mobilumas) organizuojamų kursų kokybės standartai

Šiame puslapyje apibrėžti reikalavimai su programa „Erasmus+“ susijusiems mokytojų rengimo kursams: informavimas, skaidrumas, turinys, pedagogika ir kiti klausimai. Siekiant užtikrinti didžiausią ir ilgalaikę naudą mokytojams bei mokykloms tikimasi, kad kursų organizatoriai laikysis minėtų reikalavimų ir programos „Erasmus+“ tikslų bei standartų. Be to, šie reikalavimai turėtų padėti mokykloms rasti tinkamus kursus.