Veiklūs jaunieji piliečiai: septyni sprendimų priėmimo ir demokratinio dalyvavimo pavyzdžiai

Pav. Shelagh Murphy (Unsplash.com)

Europos jaunimo metai primena mums, kad jaunimas turėtų būti prasmingai įsitraukęs į visuomenę: valdymą, bendruomenės kūrimą ir programų rengimą. Kaip tai atrodo praktiškai? Štai septyni ryškūs pavyzdžiai, kaip įvairiai jaunimas gali paimti vadžias į savo rankas!

Jaunimas ir sprendimų priėmimas

Siekdamos užmegzti prasmingą moksleivių ir politikos kūrėjų dialogą, kelios Europos nevyriausybinės organizacijos pradėjo projektą „Generation d-Liberation“ (liet. „Išlaisvinta diskusijų karta“). Šia iniciatyva siekiama skatinti diskusijas mokyklose ir pristatyti jaunuolių pasiūlymus Europos parlamento nariams, kitiems pareigūnams. Jos tarybų organizavimo vadovas gali padėti mokykloms rengti pilietines diskusijas: jį gali naudoti klasės ir didelės grupės iki 40 žmonių ar tiesiog saujelė mokinių, norinčių ką nors aptarti drauge.

Kitame, „Erasmus+“, projekte „Student Voice – the BRIDGE to Learning“ (liet. „Mokinių balsas – tiltas į mokymąsi“) mokiniai drauge su mokytojais formavo ugdymo programą ir visos mokyklos, klasės kultūrą. Projekte mokinių balsas apibrėžtas kaip mokinių „teisė pasisakyti juos veikiančiomis temomis ir sulaukti deramo dėmesio jų nuomonei, atsižvelgiant į jų amžių ir brandą“ –  šia prasme mokinių balsas buvo sustiprintas įvairiomis iniciatyvomis. BRIDGE sukūrė daugybę išteklių, galinčių praversti ir kitoms mokykloms: priemonių rinkinį, modelių, kaip bendradarbiauti su mokiniais, rinkinį ir nuolatinio profesinio tobulėjimo galimybių.

Kita aktuali sąvoka šiame kontekste yra devintajame dešimtmetyje Brazilijoje kilęs dalyvaujamasis biudžeto rengimas, leidžiantis piliečiams prisidėti sprendžiant, kaip turėtų būti leidžiamos viešosios lėšos. Projektas „Com’ON Europe“ pritaikė šį biudžeto rengimo būdą su jaunimu susijusiems projektams Europoje, kasmet skelbdamas konkursą ir organizuodamas viešą balsavimą, kokius projektus finansuoti. Taip jaunimas gali finansuoti mokyklos projektus, pavyzdžiui, filosofijos dirbtuves vaikams ir paaugliams arba sveikatos ugdymo pamokas vidurinių mokyklų mokiniams. Visi, norintys supažindinti jaunimą su dalyvaujamuoju biudžeto rengimu, gali pasinaudoti projekto baltąja knyga ir priemonių rinkiniu!

Jaunimas ir demokratinis dalyvavimas

„Dalyvavimas yra vienas iš būdų, kaip galime pakeisti visuomenės kryptį“, – sako Rumunijos projekto „Youth for Democracy“ (liet. „Demokratiją palaikantis jaunimas“) koordinatorė. Įvairiomis veiklomis (tarp jų Europos Parlamento simuliacija, kur svarstyti realūs įstatymai, ir dirbtuvės, kurių programoje – diskusijos, kviestinio lektoriaus paskaita ir „Pasaulio kavinės“ (angl. „World Café“) metodo užsiėmimai) projektas į demokratinius procesus įtraukė 850 jaunuolių.

Panašiai „Idee in Comune“ ir jo atžala „Europa in Comune“ padėjo jaunuoliams iš keturių Italijos regionų suprasti, kad „tai, kas asmeniška, yra ir politiška“. Dalyviai išmoko skaičiuoti biudžetą, teikti prašymus leidimams gauti ir gerinti darbo praktiką, taip pat bendravo su vietos valdžia. Antrajame projekte dalyviai rengė simuliacijas mokyklose, kur organizavo veiklas kitiems jaunuoliams ir prašė grįžtamojo ryšio, kaip jiems pasisekė.

Į demokratinį ir pilietinį gyvenimą gali įsitraukti ir mažesni vaikai – tą parodė pedagoginis modelis „Kinderstadt“, arba Vaikų miestas, kur vaikai (paprastai 7–14 metų) praktiškai susipažįsta su sudėtingais visuomenės ryšiais ir procesais sumažintame jos modelyje. Metodas buvo išbandytas keliuose Vokietijos miestuose, paskui su projektu „Kinderstadt Goes Europe“ (liet. „Vaikų miestas iškeliauja į Europą“) pasiekė kitas šalis: Italiją, Lietuvą, Nyderlandus, Rumuniją ir Švediją.

Projektas PROMISE (liet. „Pažadas“) ginčijo, kad dažnai regimas jaunimo nusivylimas politika gali suteikti galimybių pozityviai socialiai įsitraukti. Be kita ko, projektas parengė 22 etnografiniu tyrimu grįstas jaunimo požiūrį nagrinėjančias atvejo analizes, jos apibendrintos vaizdo įraše.


Šiame kontekste taip pat galime kelti klausimą: ką reiškia būti aktyviu piliečiu? Paskaitykite šį trumpą septyniolikmetės Theofano Vlagkouli pamąstymą apie pilietinį įsitraukimą Europoje.

Taip pat galite išsamiau paskaityti apie Europos solidarumo korpusą, telkiantį socialiai naudingus projektus, kur jaunimas gali savanoriauti arba dirbti.

Žymės: