Naujų mokytojų profesinis tobulėjimas: neperdekite – švieskite!

Image: Rawpixel / Shutterstock.com

Nedaug tėra profesijų, kurios visuomenės ateičiai būtų svarbesnės už pedagogo profesiją. Tačiau nauji mokytojai ypač pažeidžiami ir gali anksti atsisakyti pedagogo karjeros, susidūrę su tokiomis problemomis kaip per didelis krūvis arba nedrausmingi mokiniai. Toliau pateikiami keli būdai, kaip nauji mokytojai galėtų sukurti palaikymo sistemą, pasitelkdami kolegų žinias ir supratimą bei taip stiprindami savo žinias, pedagogiinę ir darbo klasėje patirtį.

Kolegų grupės mentorystė

Dauguma švietimo specialistų yra susipažinę su tradicine mentoryste, apimančia ryšį tarp labiau patyrusio mokytojo ir mažiau patyrusio jo kolegos ar stažuotojo. Tačiau ar esate bandę verme? Ši suomiška santrumpa reiškia kolegų grupės mentorystę, kuri taikoma Suomijoje siekiant palaikyti karjerą pradedančius mokytojus.

Taikant šį mentorystės metodą, mokytojai iš skirtingų mokyklų, priklausančių vienai švietimo  apylinkei, reguliariai susitinka (dažniausiai kartą per mėnesį). Kiekvieną grupę sudaro nuo 5 iki 10 narių, tarp kurių yra ir naujokų, ir ekspertų, o jos darbą fasilituoja patyręs mentorius (kuris vienintelis privalo dalyvauti kiekviename posėdyje ir už šį darbą gauną atlyginimą). Per tokius susitikimus mokytojai turi galimybę pasidalyti patirtimi ir aptarti kasdienes problemas bei sunkumis, taikydami naratyvinius metodus.

Galima teigti, kad šis modelis prisidėjo prie Suomijos švietimo sistemos sėkmės. Moksliniame kolegų grupės mentorystės tyrime, susiję kuruojami mokytojai beveik vienbalsiai sutiko, kad ši praktika svarbu visiems pedagogams – ne tik naujiems, bet ir patyrusiems kolegoms.

Bandomasis projektas buvo vykdomas 2008–2010, o vėliau šį metodą vystė ir skleidė valstybės finansuojamas Suomijos mokytojų indukcijos tinklas Osaava Verme.

Tvirtumas per savo darbo apmąstymą

Kai mokytojas sugeba neprarasti optimizmo, stengdamasis įveikti įvairiausius sunkumus, spaudimą ir įvairius reikalavimus, su kuriais susiduria kasdieniame darbe, jį galima vadinti atspariu. Projektu ENTREE (Mokytojų atsparumo stiprinimas Europoje) siekiama, kad vis daugiau mokytojų išsiugdytų yią savybę, padedančią lengviau susitvarkyti su greitai besikeičiančia mokyklos aplinka.

Pradžioje mokytojai gali naudoti mokytojo atsparumo savarankiško įvertinimo priemonę, padedančią nustatyti asmeninio mokymosi kelią. Po to ši priemonė padės jiems išsirinkti tinkamiausią iš šešių internetinio mokymosi modulių: atsparumas, santykių kūrimas, emocinė gerovė, streso įveikimas, veiksmingas mokymas ir klasės valdymas.

Pradedantiesiems mokytojams taip pat gali būti naudinti vadovai ir vykdant projektą surengtų neinternetinių seminarų medžiaga. Visa ši veikla grindžiama bendradarbiavimo požiūriu, skirtu skatinti mokytojų bendruomenės augimą.

Projektas ENTREE buvo pradėtas vykdyti 2014 m. Projektas finansuojamas Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programos lėšomis, o jį vykdyti padeda ekspertai iš penkių Europos šalių: Čekijos, Vokietijos, Airijos, Maltos ir Portugalijos.

Mokslu grindžiami sisteminiai tyrimai

Pradedant nuo 2014 m., Velso „Fern“ federacija parengė strateginį plėtros  planą, kurio ištakos yra tyrimais grindžiamas profesinis mokymasis.

Projekte dalyvavusios mokyklos sukūrė keturias naujas struktūras:

  1. bendrą vadovavimą, kai vadovų vaidmens imasi net karjerą pradedantys mokytojai;
  2. kas dvi savaites rengiamus „mokymo ir mokymosi“ seminarus;
  3. konsultuojamojo ugdymo užsiėmimus, per kuriuos praktikuojantys vadovai ugdytojai teikia mokytojams pagalbą; ir
  4. metorystės programą.

Mokytojai turi nusistatyti tobulintinas savo pedagoginės praktikos sritis, pavyzdžiui, mokinių pasiekimų vertinimo ar mokinių dalyvavimo, ir nagrinėti atitinkamą literatūrą. Vėliau savo teorinėmis žiniomis jie dalijasi per seminarus ir drauge nusprendžia, kaip pritaikyti jas praktikšai. Turėdami galimybę pradėti eksperimentą, jo rezultatus jie pristato bet bendrus konsultuojamojo ugdymo užsiėmimus. Lygiagrečiai vykdomas bendros lyderystės projektas leidžia jiems rodyti daugiau iniciatyvos, pavyzdžiui, pradėti savo mokslinių tyrimų rojektus, o mentorystės programa užtikrina nuolatinį jų praktikos atnaujinimą.

Mokyklos taip pat skyrė lėšų ir įsigijo vaizdo kamerų, klasėse įrengė pusiau skaidrius veidrodžius, ir įsigijo kitų išteklių, leidžiančių mokytojams stebėti ir apmąstyti savo (ir kolegų) pamokas.

„Fern“ federaciją sudarp Craig Yr Hesgo ir Cefno pradinės mokyklos, kuriose iš viso mokosi apie 400 mokinių.

Daugiau vykdomų ir ankstesnių ES lėšomis finansuojamų mokyklinio ugdymo projektų rasite apsilankę projekto „Erasmus+“ rezultatų platformoje.