„Tai mokyklos reikalas, ne mano“ – kaip paskatinti tėvus įsitraukti į vaikų mokymąsi

Image: Jhon David / Unsplash.com

Į ką panašūs mokinių tėvai? Vargu ar jums mintyse iškyla koks nors vienas archetipinis vaizdas. Tėvai gali būti kilę iš įvairios kultūrinės ir kalbinės aplinkos, be to, jie gali būti griežti arba švelnūs, smalsūs arba apatiški, kūrybingi arba mąstantys standartiškai. Visgi nesvarbu, kokie yra mokinių tėvai, mokytojas turėtų ne tik į juos reaguoti, bet ir stengtis įtraukti juos į vaikų ugdymą. Toliau pateikiami trys būdai, kaip tai padaryti.

Įtraukite tėvus per projektą INCLUD-ED

Šeimos švietimu užsiimančios mokyklos kviečia šeimos ir kitus bendruomenės narius įsitraukti pasirinktą į mokymosi veiklą, pavyzdžiui, raštingumo ir kalbų pamokas migrantų šeimoms arba literatūrinių diskusijų grupeles. Tyrimų projekte INCLUD-ED šeimų švietimas laikomas sėkmingu ugdymo veiksmu (SEA).

Projekto veikloje dalyvaujantys suaugusieji ne tik mokosi patys, bet ir skatina mokytis vaikus. Švietimo specialistas primena: „Yra vaikų, kurie, prieš mamoms pradedant lankytis mūsų centre, bėgdavo iš pamokų, užmigdavo klasėje.... O dabar jie giriasi: „Pažiūrėk, mama, aš tai padariau!“ Po to, kai Katalonijos „Mediterrani“ mokykloje buvo pradėtas įgyvendinti šeimų švietimas, šios mokyklos mokinių skaitymų ir rašymo rezultatai pagerėjo nuo 21 % (2011–2012 m.) iki 80 % (2014–2015 m.), o pamokų nelankymas nuo 47 % sumažėjo iki 1 %.

Šis ir kitas sėkmingi švietimo veiksmai buvo įgyvendinti vykdant projektą ir vėliau bei turėjo didelį poveikį. Jų socialinį poveikį ir rezultatus galite peržiūrėti projekto svetainėje. Daugiau informacijos apie šeimų švietimą rasite straipsnyje, paskelbtame „European Toolkit for Schools“ arba peržiūrėję šį interviu su Teresa Sordé Martí:

Projektas INCLUD-ED buvo vykdomas nuo 2005 m. iki 2012 m. ir buvo finansuojamas pagal Europos Sąjungos šeštąją pagrindų programą. Tyrimų grupę sudarė 15 organizacijų iš 14 skirtingų Europos šalių.

Perėjimų sušvelninimas naudojant priemonių rinkinį tėvams

Vaikų ugdymu turėtų rūpintis ir tėvai, ir mokytojai. Šis bendros atsakomybės principas yra projekto Priemonių rinkinys tėvams (La mallette des parents) kertinis akmuo. Naudodamiesi šiomis priemonėms tėvai gal padėti vaikams mokytis, prisitaikyti ir tinkamai pasirinkti mokymosi dalykus.

Priemonių rinkinys pritaikytas trims svarbiausiems vaikų mokyklinio ugdymo etapams:

  1. pirmiesiems pradinio ugdymo metams, kai vaikai mokosi skaityti;
  2. pirmiesiems vidurinio ugdymo metams, kai vaikai pereina į naują mokyklą;
  3. paskutiniams vidurinio ugdymo metams, kai vaikai renkasi studijų arba darbo kryptį.

Viena įstaiga, kuri vadovaudamasi šiuo priemonių rinkiniu organizuoja susitikimus su tėvais, yra Saint-Exupéry pradinė mokykla Prancūzijoje. Šioje mokykloje tėvai taip pat kviečiame stebėti pamokas, kad geriau suprastų, kaip vaikai mokosi ir kokio požiūrio iš jų tikimasi.

Tyrimo išvados rodo, kad naudodamiesi Priemonių rinkiniu tėvai labiau įsitraukia į savo vaikų mokyklinį ugdymą, be to, pagerėja vaikų drausmė, jie geriau lanko pamokas, be to, pagerėja tokių dalykų kaip prancūzų kalba įvertinimai.

Norėdami daugiau sužinoti apie Priemonių rinkinį tėvams apsilankykite oficialioje svetainėje (prancūzų kalba) arba skaitykite apie tai skiltyje „European Toolkit for Schools“ (23 kalbomis).

Priemonių rinkinys tėvams yra Prancūzijos vyriausybės iniciatyva, kuri dar tebevyksta.

Mokymai tėvams, kaip aptikti ir užkirsti kelią rizikai socialiniuose tinkluose bei internete

Socialinė žiniasklaida ir internetas iš esmės pakeitė komunikacijos kraštovaizdį, taigi tėvai daugiau nebegali stebėti, su kuo jų vaikai bendrauja. Šios priemonės taip pat išplėtė vaikų akiratį, atvėrė jiems naujas kultūras ir mąstyseną, tačiau jos gali ir sukelti vaikams pavojų.

Projektas „ParentNets“, vykdomas siekiant spręsti šią problemą, suteikia tėvams galimybę rekomenduoti vaikams galimą veiklą internete, taip pat supažindinti su pavojais, kuriuos jiems gali kelti naujosios technologijos. Visų pirma tai daroma pasiūlant vadovą, kuriame surinktos gairės, ištekliai ir nacionaliniai švelninimo veiksmai (jį galima atsisiųsti) ir, antra, siūlomas virtualusis žaidimas (tinka kelioms operacinėms sistemoms).

Šis 2014–2016 m. vykdytas projektas buvo „Erasmus+“ strateginė partnerystė tarp penkių šalių: Belgijos, Airijos, Portugalijos, Rumunijos ir Ispanijos. Jis taip pat laikomas gerosios patirties pavyzdžiu.

Daugiau išteklių apie tėvų dalyvavimą vaikų mokymesi rasite „European Toolkit for Schools“.

Daugiau vykdomų ir ankstesnių ES lėšomis finansuojamų mokyklinio ugdymo projektų rasite apsilankę projekto „Erasmus+“ rezultatų platformoje.