Daugiakalbystė ir atstovavimas: „Erasmus+“ projektai, keičiantys naratyvą

Paveikslėlis: Visual Generation / Adobe Stock

Daugumoje Europos šalių mokymo programos ir pedagogika vis dar orientuota į „daugumos“ poreikius, mažiau atsižvelgiant į mažumos grupių, pavyzdžiui, migrantų, neįgaliųjų, religinių mažumų ir LGBT bendruomenės, patirtį. Tačiau mokymas atsižvelgiant į įvairias tapatybes yra neabejotinai naudingas ugdymo prasme, o šie trys projektai naudos suteikia su kaupu.

Projektas „Seeds of Tellers“. Istorijų pasakojimas mokykloje siekiant įvaldyti kalbėjimo meną

„Kad taptume geresniais klausytojais, turime tapti geresniais kalbėtojais. Kad taptume geresniais kalbėtojais, turime tapti geresniais mąstytojais. O geresni mąstytojai... yra ir geresni rašytojai!“ Maždaug taip apibendrinama projekto „Seeds of Tellers“ filosofija, kuri vaikų mokymosi sėkmę sieja su jų kalbėjimo įgūdžiais.

Mokyklose vis dar vyrauja rašytinis žodis, o žodinė raiška apsiriboja atmintinai išmoktomis ištraukomis, kurias mokiniai kartoja mokytojui. O projekte „Seeds of Tellers“ 5–11 metų amžiaus mokiniai skatinami kurti struktūruotą žodinį pasakojimą, taip lavinant jų mąstymą, atmintį ir vaizduotę.

Projekte pristatomos kelios istorijų bibliotekos: užrašytos žodinės tradicijossubtitruoti vaizdo įrašai ir tarptautinės pasakos.

Mokytojams, norintiems šias pasakas pritaikyti mokykloje, taip pat siūlomi teminiai lapai ir pratybos užduotys.

Daugiau informacijos apie projektą pateikta praktiniame vadove arba galite pažiūrėti šį vaizdo įrašą, kuriame pristatoma bendroji įžanga:

Projektas „Seeds of Tellers“ yra penkių šalių – Belgijos, Bulgarijos, Prancūzijos, Italijos ir Portugalijos – „Erasmus+“ strateginė partnerystė. Projektas buvo vykdomas 2018–2021 m. ir buvo paskelbtas gerosios praktikos pavyzdžiu. 

Projektas „Listiac“. Kalboms jautrus mokymas visose klasėse

Atlikta daug mokslinių tyrimų apie daugiakalbystės naudą, taip pat sukurta atskiriems mokytojams skirtų priemonių. Tačiau trūksta pokyčių mokyklose, kur vis dar laikomasi vienakalbio mokymo politikos. Projekte „Listiac“ į šį klausimą žvelgiama iš kitos pusės – iš naujo perkuriamas pirminis mokytojų rengimas ir mokytojų kvalifikacijos kėlimas darbo vietoje.

Tiesą sakant, pats projekto „Listiac“ egzistavimas jau yra žingsnis teisinga linkme. Šiame veiklos tyrimo projekte mokytojai aktyviai skatinami apmąstyti, kaip jie vartoja kalbą. Kiti numatomi projekto rezultatai::

  • refleksijos priemonė, kuri mokytojams padeda ugdyti lingvistinį jautrumą savo įsitikinimuose, nuostatose ir veiksmuose;
  • naujosios pirminio mokytojų rengimo programos, kuri bus palankesnė daugiakalbei pedagogikai, modelis;
  • ataskaita ir rekomendacijos politikos formuotojams, mokytojų rengėjams ir pedagogų konsultantams.

Jei norite daugiau sužinoti apie projektą, žiūrėkite šį vaizdo įrašą:

„Listiac“ – tai „Erasmus+“ politikos eksperimentas, kuriame dalyvauja septynios šalys: Belgija, Ispanija, Lietuva, Portugalija, Prancūzija, Slovėnija, Suomija ir Prancūzija. Jis pradėtas vykdyti 2019 m. ir turėtų būti pabaigtas 2022 m.

Projektas „Welcomm 2 Explore Europe“. Integruotas kalbos ir kultūros mokymasis ankstyvajame amžiuje

Projekte „Welcomm 2 Explore Europe“ buvo ugdomi 6–12 metų migrantų šeimų ir dvikalbių vaikų kalbiniai ir tarpkultūriniai įgūdžiai, pasitelkiant įvairią smagią veiklą ir produktus. Buvo siekiama skatinti vaikų smalsumą ir empatiją, ugdyti teigiamą požiūrį į kitas kultūras ir labiau įtraukti juos kaip piliečius.

Mokiniai lavino kalbą ir tikrino savo kultūrines žinias žaisdami specialiai jiems sukurtus stalo žaidimus ir skaitydami komiksus. Pastaruosius vaikai kūrė kartu su profesionaliais dailininkais, o juos įkvėpė vietos tradicijos, sagos ar mitai. Pažiūrėkite šį vaizdo įrašą ir sužinokite daugiau apie šį projektą.

Be to, vaikai dalyvavo įvairiose edukacinėse veiklose, pavyzdžiui, apsilankė Briuselio vaikų muziejuje (Belgijoje):

Galiausiai projekto metu šešiomis kalbomis buvo parengtos gairės pedagogams. Jose pristatyta projekto metodika ir principai, taip pat instrukcijos kalbų mokytojams ir savanoriams, dirbantiems su migrantų šeimų ir dvikalbiais vaikais.

Projektas „Welcomm 2 Explore Europe“ – tai šešių šalių – Belgijos, Bulgarijos, Nyderlandų, Rumunijos, Ispanijos ir Jungtinės Karalystės – „Erasmus+“ strateginė partnerystė Jis pradėtas vykdyti 2018 m. ir baigtas 2020 m.

Daugiau vykdomų ir ankstesnių ES lėšomis finansuojamų mokyklinio ugdymo projektų rasite apsilankę projekto „Erasmus+“ rezultatų platformoje.

Jei norėtumėte papildomai pasidomėti kalbų mokymusi: