„GreenComp“: lavinti įgūdžius tvariai ateičiai

Europos Komisijos pav.

„GreenComp“ yra ES lygmens tvarumo kompetencijų orientaciniai metmenys, suteikiantys bendrą pagrindą mokiniams ir mokytojams. Juose išdėstyti tvarumo įgūdžiai ir gebėjimai, aktualūs įvairaus amžiaus mokiniams nuo mažų vaikų iki suaugusiųjų ir visose švietimo situacijose: formaliajame, neformaliajame ir savaiminiame švietime.

Norint spręsti klimato kaitos ir biologinės įvairovės nykimo problemas, reikia veikti skubiai ir sistemingai keisti nuostatas, mąstyseną ir įpročius, kad jie ilgam prigytų. Keičiant mūsų elgesį, įsitikinimus ir kuriant teisingą, tvarią ateitį, labai svarbus vaidmuo tenka švietimui.

Kritinis mąstymas, empatija, atsakingumas ir rūpestis yra vienos tų kompetencijų, ugdytinų per švietimą ir mokymąsi. Tokios tvarumo kompetencijos įgalina besimokančiuosius laikytis tvarumo kasdieniame gyvenime, suprasti sudėtingas sistemas, imtis arba reikalauti veiksmų planetos sveikatos labui ir tapti aktyviais, pokytį nešančiais veikėjais.

„GreenComp“ išskiria dvylika kompetencijų, grupuojamų į keturias kategorijas:

  1. tvarumo vertybių įkūnijimas skatina kovoti už sąžiningumą ir teisingumą ateities kartoms, nepamirštant, kad žmonės – gamtos pasaulio dalis;
  2. tvarumo sudėtingumo supratimas padeda mokiniams tapti sistemiškai ir kritiškai mąstančiais žmonėmis, gebančiais pažvelgti į problemas iš skirtingų perspektyvų, pastebėti reiškinių sąsajas ir kvestionuoti savo pačių išankstines nuostatas, šališkumą;
  3. tvarios ateities įsivaizdavimas įgalina mokinius įsivaizduoti alternatyvius ateities scenarijus, prisitaikyti prie neaiškumo ir neužtikrintumo, eksperimentuoti ir peržengti disciplinų ribas;
  4. veikimas tvarumo labui apima tiek politinį įsitraukimą, tiek kolektyvinius ir asmeninius veiksmus.

Dokumentą galima naudoti rengiant ugdymo programas, savirefleksijai, vertinant esamas programas, formuojant politiką ir daug kur kitur. Metmenis, kuriuos Europos Komisija parengė bendradarbiaudama su švietimo ekspertais iš visos Europos, šiuo metu galima perskaityti angliškai, o ateinančiais mėnesiais jie bus išversti į visas oficialias ES kalbas.