Keturios būtinos sąlygos taikant skaitmenines technologijas profesiniame orientavime

Pav. Mohamed Hassan (pixabay.com)

Informacinės ir ryšių technologijos (IRT) pamažu įsitvirtino konsultavimo srityje. Integruojant naujas technologijas į karjeros paslaugas ir susijusias veiklas padaryta didelė pažanga, bet vis dar yra galimybių tobulėti.

Per COVID-19 pandemiją išryškėjo skaitmeninių technologijų svarba. Technologinės inovacijos, pavyzdžiui, interneto plėtra ir aktyvesnis naudojimasis mobiliaisiais telefonais ir socialiniais tinklais, suteikia žmonėms naujų galimybių gauti pagalbos karjeros klausimais, o paslaugų teikėjai ypač stengiasi pasiekti jaunus žmones (pvz., siūlydami karjeros žaidimus, organizuodami virtualias karjeros muges, kalbindami pokalbių lange arba naudodamiesi pokalbių robotais, rašydami žinutes ir rengdami vaizdo konferencijas). Nors IRT profesiniame orientavime taikomos vis plačiau daugelyje šalių, jų diegimo ir naudojimo sėkmė įvairiose šalyse smarkiai skiriasi. Naujoms technologijoms toliau plintant, gerinti IRT diegimą profesiniame orientavime tampa vis svarbiau.

Verta apsvarstyti kelis pagrindinius elementus

Naujausi moksliniai tyrimai atskleidė, kokie elementai yra pagrindiniai, siekiant užtikrinti, kad IRT diegimas profesiniame orientavime būtų sėkmingas. Tai yra tinkama prieiga prie IRT, tinkama prieiga prie informacijos, tinkami įgūdžiai bei gebėjimai ir tinkamas integravimas.

Tinkama prieiga prie IRT

Netolygi prieiga, ypač atokesnėse vietovėse ir nepalankioje padėtyje esančių grupių, kurios gali neturėti asmeninių įrenginių arba ribotą junglumą namuose, kelia rimtą iššūkį plačiam technologijų taikymui teikiant profesinio orientavimo paslaugas. Neturint tinkamos prieigos prie IRT, neįmanoma išnaudoti esamų ir besiformuojančių technologijų teikiamų galimybių. Reikia parengti nacionalines gaires ir strategiją, kaip užtikrinti finansavimą, kad visi piliečiai turėtų tinkamą prieigą prie karjeros paslaugų, įskaitant teikiamas internetu.

Tinkama prieiga prie informacijos

Ribota prieiga prie informacijos ir su karjera susijusiu turiniu bei medžiaga kai kuriose šalyse tebėra didelis iššūkis. Riboti gali pasenę arba neteisingi duomenys ir tai, kaip duomenys pristatomi. Juntamas poreikis gerinti aktualios, naujos, kultūriškai svarbios informacijos prieinamumą šalies ir vietos lygmeniu. Šis turinys turėtų būti pritaikytas prie naujausių technologijų. Susijęs prieigą galintis riboti veiksnys – skaitmeninis atotrūkis: kai kurie nemoka ieškoti, įvertinti informacijos išteklių ir jais naudotis.

Tinkami įgūdžiai ir gebėjimai

Stiprinti profesinio orientavimo specialistų gebėjimus būtina, norint, kad skaitmeninės technologijos būtų sėkmingai integruotos karjeros konsultavime; skubiai reikia įtraukti tokio pobūdžio žinias į specialistų profesinio rengimo ir tobulėjimo programas. Karjeros konsultantai turi lankyti skaitmeninių įgūdžių lavinimo kursus ir vėliau tuos įgūdžius taikyti teikdami profesinio orientavimo paslaugas ir padėdami tiems, kurių skaitmeniniai įgūdžiai silpni, formuoti savo karjerą ir naudotis skaitmeninėmis konsultavimo paslaugomis. Technologijų integravimo profesiniame orientavime sėkmė priklauso ne tik nuo specialistų įgūdžių ar techninės įrangos, bet ir karjeros konsultanto noro priimti naujų technologijų atnešamus pokyčius.

Tinkamas integravimas

Taikant įvairias technologijas ir nuolat jas plėtojant, vis svarbesnis tampa tinkamas IRT diegimas profesiniame orientavime, o jis tebekelia sunkumų. Dažnai veiksmingą diegimą sutrikdo prastas planavimas, menkas konsultantų dalyvavimas priimant sprendimus, silpnas naujų technologijų integravimas paslaugas teikiančiose organizacijose, atmestinas vertinimas, netinkamas darbuotojų rengimas ir panašios problemos. Tai išspręsti gali aktyvesnis bendradarbiaujančių partnerių koordinavimas ir stabilus paslaugų teikimo finansavimas.

Skaitmeninių technologijų diegimas yra nuolatinis procesas

Skaitmeninių technologijų diegimas profesiniame orientavime yra niekad nesibaigiantis procesas; numatydami iššūkius iš anksto, būsime tikri, kad, kai jie iškils, prireiks mažiau laiko jiems išspręsti. Technologijų diegimas leistų piliečiams veiksmingiau naudotis aukštesnės kokybės ištekliais ir paslaugomis. Įdomu pažymėti, kad, nors čia įvardyti keturi pagrindiniai aspektai susiję su skaitmeninėmis technologijomis, skirtumą daro ne technologijos, o profesinio orientavimo specialistas. 


Jaana Kettunen

Jaana Kettunen yra Juveskiulės universiteto Suomijos švietimo mokslinių tyrimo instituto direktoriaus pavaduotoja ir mokslininkė. Savo darbe daugiausia dėmesio skyrė IRT dizainui ir pedagoginiam šių technologijų, įskaitant socialinius tinklus, taikymui mokymosi ir darbo aplinkoje.