Nuo 2025 m. su PISA bus galima įvertinti ir užsienio kalbos mokėjimą!

EBPO šiuo metu rengia savanorišką modulį 15-mečių pirmosios užsienio kalbos mokėjimui įvertinti. Jį bus galima išbandyti 2025 m. vykstant naujam PISA tyrimui.

Kontekstas

Kalbiniai gebėjimai yra ambicingo plano sukurti sklandžiai veikiančią Europos švietimo erdvę šerdyje. Daugiakalbystė yra vienas iš aštuonių pagrindinių gebėjimų, siekiant mokytis visą gyvenimą. Dėl padidėjusio judumo ir imigracijos Europos mokyklose auga kalbinė įvairovė. Nebėra aiškios skirties tarp raštingumo (ugdymo kalba) ir užsienio kalbos mokymosi. Paskutinės Tarybos rekomendacijos šia tema priede įvedama kalbinio sąmoningumo mokyklose sąvoka, vertinant kiekvieno mokinio mokamų kalbų įvairovę kaip pagrindą tolesniam kalbų mokymuisi.

Po pirmojo kalbinių gebėjimų tyrimo Europoje 2012 m. kalbinių gebėjimų tikrinimo ES lygmeniu daugiau nebuvo organizuota. Europos Komisijos užsakymu 2015 m. Kembridžo anglų kalbos vertinimo padalinio atliktas tyrimas parodė, kad kalbų testai ES valstybėse narėse yra nepalyginami tarpusavyje. Apskritai jie nėra parengti remiantis bendrais standartais, o keliais atvejais suabejota kai kurių jų metodologijos ir vertinimo patikimumu.

PISA 2025 m.

EBPO savanoriško 15-mečių pirmosios užsienio kalbos gebėjimų vertinimo modulio paskelbimas sutaps su Europos švietimo erdvės sukūrimu. Pirmasis PISA vertinimas telks dėmesį į anglų kalbą, nes šiuo metu ji praktiškai visame pasaulyje yra pirmoji užsienio kalba.

Vertinimo programą bendradarbiaudamos kūrė kelios suinteresuotosios šalys: vyriausybės, tyrėjai, šalių ir tarptautiniai ekspertai, partneriai ir EBPO sekretoriatas. Su plėtros projektu glaudžiai susijusi Europos Komisija, projektas paremtas Europos Tarybos Bendra Europos kalbų mokėjimo orientacine sistema.