Švietimas ir parama ukrainiečių pabėgėliams

Čia rasite įvairių straipsnių ir išteklių, padėsiančių integruoti iš Ukrainos pabėgusį jaunimą į ES valstybių narių ir „Erasmus+“ šalių švietimo sistemas. Šį puslapį reguliariai atnaujinsime, įtraukdami naujausias priemones.

Internetinės platformos ir ištekliai ukrainietiškai

Edukaciniai ištekliai ukrainietiškai internete: ugdymas Ukrainoje nepalankiomis sąlygomis: Kovo 14 d. daugelyje Ukrainos regionų, pasitelkus nuotolinį mokymąsi, atnaujintas mokyklinis ugdymas. Ukrainos moksleiviai, tiek likę šalyje, tiek išvykę, gali prieiti prie ukrainiečių kalba parengtos edukacinės medžiagos internete.

Mokyklinis ugdymas ir solidarumas ištikus krizei

Apklausa apie istorijos mokymą iš kelių perspektyvų: George’ui Santayanai priskiriama citata: „Tie, kas neatmena praeities, yra pasmerkti ją pakartoti“ – šiuo atžvilgiu, istorinis švietimas gali sustiprinti mūsų kolektyvinę atmintį, atskleisdamas skirtingus požiūrius į istorinius įvykius. Šioje apklausoje teiraujamės jūsų nuomonės apie daugiaperspektyvumą istoriniame ugdyme.

Iš buvusių Europos karų išmoktos istorijos mokymo pamokos: Vykstant konfliktams, pavyzdžiui, karui Ukrainoje, istorinių naratyvų ir jų mokymo klausimas iš naujo atsiduria po didinamuoju stiklu. Šiame mokomajame straipsnyje nagrinėsime, kaip istorijos mokytojai gali įveikti kivirčus ir skirtumus, kad dalykas įgautų daugiau prasmės visiems mokiniams.

Europos mokyklos reaguoja į Rusijos invaziją Ukrainoje: Visame žemyne klasės ir mokyklų administracijos susibūrė išreikšti solidarumo su Ukraina, o mokytojai apsiėmė atsakyti į mokinių klausimus. Šiame straipsnyje pristatomos kelios pagirtinos idėjos ir praktikos.

Apsaugoti švietimą nuo puolimo vykstant ginkluotam konfliktui: Net kilus konfliktui ar karui, būtina išlaikyti teisę į švietimą ir nepadaryti žalos vaikams, švietimo personalui ir mokykloms. Vykdomos kelios tarptautinės iniciatyvos, skirtos apsaugoti švietimą per ginkluotą konfliktą ar kitas ekstremaliąsias situacijas.

Supažindinimas su Ukrainos švietimo sistema nuo 2016 m.: 2016 m. prasidėjusi švietimo reforma į Ukrainos švietimą atnešė daug pokyčių.

Pabėgėlių švietimas

Supporting the inclusion of displaced children from Ukraine in education: considerations, key principles and practices for the school year 2022-2023: This Staff Working Document aims at pooling the currently available collective experience and knowledge and provide information on good practice and practical insights to support EU Member States in the inclusion of displaced children from Ukraine in education. It was written by the Commission services in consultation with the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), the United Nations Children’s Fund (UNICEF), representatives of ministries of education, stakeholder organisations that met in peer learning events between March and June 2022, and with experts from the Network working on the social dimension of education and training (NESET).

Kaip teikti ankstyvojo ugdymo ir priežiūros paslaugas ukrainiečių pabėgėlių vaikams: Nemažai pabėgėlių iš Ukrainos yra maži vaikai. Kaip galime sėkmingiau juos priimti Europos šalių ankstyvojo ugdymo ir priežiūros (toliau – AUP) centruose?

Ukrainiečių pabėgėlių įtrauktis 5–12 klasėse: kas jei mokiniai tiesiog nekalba valstybine kalba?: Per pastarąsias keletą savaičių Europos Sąjungos sieną kirto apie 5 mln. ukrainiečių. Nors Ukrainos švietimo ministerija stulbinamai pasidarbavo, suorganizuodama nuotolinį mokymąsi visiems vidurinių mokyklų mokiniams, kelyje dar yra įveiktinų kliūčių. Straipsnyje SIRIUS tinklo vadovė Mialy Dermish svarsto apie ukrainiečių moksleivių socialinę, kalbinę įtrauktį ir jų kelią į sėkmingą mokymąsi.

Rūpinimasis pabėgėlių mokinių psichine sveikata ir gerove užtikrinant žmogišką ryšį ir tęstinumą: Karo patirtis, staiga palikta pažįstama aplinka ir nerimas dėl artimųjų gali neigiamai paveikti pabėgėlių vaikų psichinę sveikatą, gerovę. Tai taip pat daro įtaką jų mokymuisi. Todėl mokykloms, ypač šiuo metu priimančioms daug pabėgėlių, svarbu tapti kompetentingomis pabėgėlių klausimais.

Kaip ES valstybės narės ieško mokytojų pabėgėliams: Tarpusavio mokymosi diskusijoje dalyvavę ES švietimo ministerijų atstovai nagrinėjo, kaip rasti mokytojų pabėgėliams. Diskusija vyko 2022 m. balandžio 4 d., ją rengė ES švietimo solidarumo su Ukraina grupei priklausančios mokyklų darbo grupės.

Ukrainos moksleivių kvalifikacijų pripažinimas: Pripažinti kilmės šalyje pabėgėlių įgytas kvalifikacijas ir suprasti pasiektą išsilavinimo lygį yra labai svarbu, kai vėliau pabėgėliai bandys siekti aukštojo mokslo ir (arba) patekti į darbo rinką.

Įkvepiančių įtraukaus ir pilietinio ugdymo praktikų kompendiumas: Šiame kompendiume pristatomas išsamus įkvepiančių praktikų rinkinys, kuriuo siekiama suteikti idėjų, įkvėpimo politikos kūrėjams ir praktikuojantiems specialistams, norintiems pagerinti švietimo ir mokymo sistemų įtraukumą visoje Europos Sąjungoje. Taip pat tikimasi prisidėti prie gausėjančių argumentų, įrodančių įtraukiojo švietimo svarbą ir pridėtinę vertę. (2021)

Jaunų pabėgėlių ir migrantų įtrauktis per švietimą: Šią teminę kortelę „Jaunų pabėgėlių ir migrantų įtrauktis per švietimą“ parengė „ET 2020“ darbo grupės „Bendrų vertybių skatinimas ir įtraukusis švietimas“ nariai. (2020)

PAESIC ištekliai mokytojams ir mokyklų vadovams: PAESIC (akronimas: Pedagoginiai socialinės įtraukties klasėje gerinimo būdai) yra Antrojo pagrindinio veiksmo (KA2) „Erasmus+“ projektas, kurio tikslas – padėti pradinių mokyklų mokytojams pagerinti socialinę įtrauktį klasėje, ypač mokinių iš pabėgėlių ir migrantų šeimų. (2020)

Education Talks: Metrolingualism, superdiversity and European classrooms: Have you ever heard of metrolingualism and superdiversity? And do you know what it takes to teach a multilingual classroom? Expand your knowledge in this interview with Thomas Fritz, head of lernraum.wien, institute for multilingualism, integration and education. (2018)

Migrantai Europos mokyklose – kalbų mokymasis ir gebėjimų palaikymas: Pagalba neseniai atvykusiems migrantų kilmės vaikams gerai išmokti mokykloje vartojamą kalbą, tuo pat metu toliau tobulinant esamus kalbinius gebėjimus – svarbiausias sėkmingo jų prisitaikymo, integracijos ir mokymosi veiksnys. (2018)

Mokytojų ruošimas įvairovei: Nors Europos visuomenių įvairovė nėra naujas reiškinys, dabar jos pobūdis sparčiai keičiasi – dėl žmonių judėjimo pačioje Europoje, tarptautinės migracijos ir globalizacijos Europa tampa vis įvairesnė. (2017)

Daugiau aktualios informacijos ieškokite „School Education Gateway“, naudodamiesi žyme „migrantų kilmės mokiniai“.

Profesinio tobulėjimo kursai

2022 m. balandžio 22 d. internetinis seminaras, kaip palaikyti pabėgėlių vaikų psichinę sveikatą ir gerovę mokykloje

2022 m. gegužės 6 d. internetinis seminaras, kaip klasėje priimti naujai atvykusius pabėgėlius

2022 m. gegužės 13 d. internetinis seminaras apie mokytojų rengimą ir tobulinimąsi pabėgėlių švietime

2022 m. gegužės 23 – birželio 6 d. profesinio tobulėjimo kursai mokytojams apie migrantų ir pabėgėlių integraciją mokyklose

4-20 July 2022: Professional development course for teachers on engaging non-native language speakers in the classroom

14 July 2022: Learning and care for the youngest refugees – a critical priority across Europe

Daugiau kursų medžiagos galite rasti „School Education Gateway“ kursų kataloge.

Bendraukite su kitais mokytojais

Prisijunkite prie „eTwinning“ – tai mokyklos darbuotojų (mokytojų, direktorių, bibliotekininkų ir t. t.) bendruomenė internete, skirta bendrauti, bendradarbiauti ir dalytis. „eTwinning“ palaiko Ukrainos mokytojus ir mokinius, pavyzdžiui, burdama specialias diskusijų grupes apie migrantų ir pabėgėlių integraciją mokykloje ir skelbdama bendruomenės iniciatyva grįstas solidarumo, paramos Ukrainos mokytojams ir mokiniams akcijas.

Migrantų ir pabėgėlių integravimas mokykloje: Kokie yra veiksmingiausi būdai priimant migrantus ir pabėgėlius į jiems naujos mokyklos aplinką? Siekdama padėti mokytojams ir mokiniams, programos „eTwinning“ bendruomenė ėmėsi įvairių priemonių, pavyzdžiui, teminė grupė „Migrantų ir pabėgėlių integravimas mokykloje“ išplėtė savo veiklą, kad padėtų ir tiems mokytojams, kurie priima pabėgėlius. Grupė teikia pagalbą Europos mokytojams, susiduriantiems su iššūkiu užtikrinti šių vaikų teisę į išsilavinimą bei mokymą, sugrąžinti jiems įprastas veiklas ir kartu palengvinti karo bei persikėlimo traumas.