Švietimas ir parama ukrainiečių pabėgėliams

Čia rasite įvairių straipsnių ir išteklių, padėsiančių integruoti iš Ukrainos pabėgusį jaunimą į ES valstybių narių ir „Erasmus+“ šalių švietimo sistemas. Šį puslapį reguliariai atnaujinsime, įtraukdami naujausias priemones.

Internetinės platformos ir ištekliai ukrainietiškai

Edukaciniai ištekliai ukrainietiškai internete: ugdymas Ukrainoje nepalankiomis sąlygomis: Kovo 14 d. daugelyje Ukrainos regionų, pasitelkus nuotolinį mokymąsi, atnaujintas mokyklinis ugdymas. Ukrainos moksleiviai, tiek likę šalyje, tiek išvykę, gali prieiti prie ukrainiečių kalba parengtos edukacinės medžiagos internete.

Mokyklinis ugdymas ir solidarumas ištikus krizei

Apklausa apie istorijos mokymą iš kelių perspektyvų: George’ui Santayanai priskiriama citata: „Tie, kas neatmena praeities, yra pasmerkti ją pakartoti“ – šiuo atžvilgiu, istorinis švietimas gali sustiprinti mūsų kolektyvinę atmintį, atskleisdamas skirtingus požiūrius į istorinius įvykius. Šioje apklausoje teiraujamės jūsų nuomonės apie daugiaperspektyvumą istoriniame ugdyme.

Lessons learnt on history teaching from past wars in Europe: During periods of conflict, such as the war in Ukraine, the question of historical narratives and how they are taught comes under fresh scrutiny. This tutorial will examine how history teachers can negotiate strife and difference to make the subject meaningful for all pupils.

Europos mokyklos reaguoja į Rusijos invaziją Ukrainoje: Visame žemyne klasės ir mokyklų administracijos susibūrė išreikšti solidarumo su Ukraina, o mokytojai apsiėmė atsakyti į mokinių klausimus. Šiame straipsnyje pristatomos kelios pagirtinos idėjos ir praktikos.

Apsaugoti švietimą nuo puolimo vykstant ginkluotam konfliktui: Net kilus konfliktui ar karui, būtina išlaikyti teisę į švietimą ir nepadaryti žalos vaikams, švietimo personalui ir mokykloms. Vykdomos kelios tarptautinės iniciatyvos, skirtos apsaugoti švietimą per ginkluotą konfliktą ar kitas ekstremaliąsias situacijas.

Supažindinimas su Ukrainos švietimo sistema nuo 2016 m.: 2016 m. prasidėjusi švietimo reforma į Ukrainos švietimą atnešė daug pokyčių.

Pabėgėlių švietimas

Including Ukrainian refugees in secondary school classrooms: what if the pupils just don’t speak the language?: Over the past few weeks, around 5 million Ukrainians have crossed the border into the European Union. While Ukraine’s Ministry of Education has done a stellar job of setting up online learning for all secondary school pupils, there are still other hurdles to overcome. Mialy Dermish from the SIRIUS Network reflects on social and linguistic inclusion for Ukrainian students and their pathway to educational success.

Supporting the mental health and well-being of refugee pupils through connection and continuity: The experience of war, sudden flight from familiar surroundings, and concern about relatives can have a negative impact on refugee children’s mental health and well-being. This will also affect their learning experience. It is therefore important for schools, in particular those currently welcoming a large number of refugees, to become ‘refugee-competent’.

Kaip ES valstybės narės ieško mokytojų pabėgėliams: Tarpusavio mokymosi diskusijoje dalyvavę ES švietimo ministerijų atstovai nagrinėjo, kaip rasti mokytojų pabėgėliams. Diskusija vyko 2022 m. balandžio 4 d., ją rengė ES švietimo solidarumo su Ukraina grupei priklausančios mokyklų darbo grupės.

Politikos gairės lengvesniam Ukrainos pabėgėlių įtraukimui į švietimą: dėmesio verti aspektai, pagrindiniai principai ir praktika: Šį dokumentą parengė Europos Komisija, konsultuodamasi su švietimo ministerijų ir suinteresuotųjų organizacijų atstovais. Dokumento tikslas yra patalkinti politiką formuojančioms valstybėms narėms išryškinant pagrindinius principus ir praktiką, kuri, remiantis ankstesne patirtimi, galėtų padėti integruoti pabėgėlius vaikus ir jaunimą į mokyklas. Pirmoji versija yra tobulinamas dokumentas; tolesnės versijos bus gausiau papildytos pavyzdžiais, kaip paversti politiką veiksmais.

Ukrainos moksleivių kvalifikacijų pripažinimas: Pripažinti kilmės šalyje pabėgėlių įgytas kvalifikacijas ir suprasti pasiektą išsilavinimo lygį yra labai svarbu, kai vėliau pabėgėliai bandys siekti aukštojo mokslo ir (arba) patekti į darbo rinką.

Įkvepiančių įtraukaus ir pilietinio ugdymo praktikų kompendiumas: Šiame kompendiume pristatomas išsamus įkvepiančių praktikų rinkinys, kuriuo siekiama suteikti idėjų, įkvėpimo politikos kūrėjams ir praktikuojantiems specialistams, norintiems pagerinti švietimo ir mokymo sistemų įtraukumą visoje Europos Sąjungoje. Taip pat tikimasi prisidėti prie gausėjančių argumentų, įrodančių įtraukiojo švietimo svarbą ir pridėtinę vertę. (2021)

Jaunų pabėgėlių ir migrantų įtrauktis per švietimą: Šią teminę kortelę „Jaunų pabėgėlių ir migrantų įtrauktis per švietimą“ parengė „ET 2020“ darbo grupės „Bendrų vertybių skatinimas ir įtraukusis švietimas“ nariai. (2020)

PAESIC ištekliai mokytojams ir mokyklų vadovams: PAESIC (akronimas: Pedagoginiai socialinės įtraukties klasėje gerinimo būdai) yra Antrojo pagrindinio veiksmo (KA2) „Erasmus+“ projektas, kurio tikslas – padėti pradinių mokyklų mokytojams pagerinti socialinę įtrauktį klasėje, ypač mokinių iš pabėgėlių ir migrantų šeimų. (2020)

Education Talks: Metrolingualism, superdiversity and European classrooms: Have you ever heard of metrolingualism and superdiversity? And do you know what it takes to teach a multilingual classroom? Expand your knowledge in this interview with Thomas Fritz, head of lernraum.wien, institute for multilingualism, integration and education. (2018)

Migrantai Europos mokyklose – kalbų mokymasis ir gebėjimų palaikymas: Pagalba neseniai atvykusiems migrantų kilmės vaikams gerai išmokti mokykloje vartojamą kalbą, tuo pat metu toliau tobulinant esamus kalbinius gebėjimus – svarbiausias sėkmingo jų prisitaikymo, integracijos ir mokymosi veiksnys. (2018)

Mokytojų ruošimas įvairovei: Nors Europos visuomenių įvairovė nėra naujas reiškinys, dabar jos pobūdis sparčiai keičiasi – dėl žmonių judėjimo pačioje Europoje, tarptautinės migracijos ir globalizacijos Europa tampa vis įvairesnė. (2017)

Daugiau aktualios informacijos ieškokite „School Education Gateway“, naudodamiesi žyme „migrantų kilmės mokiniai“.

Profesinio tobulėjimo kursai

2022 m. balandžio 22 d. internetinis seminaras, kaip palaikyti pabėgėlių vaikų psichinę sveikatą ir gerovę mokykloje

2022 m. gegužės 6 d. internetinis seminaras, kaip klasėje priimti naujai atvykusius pabėgėlius

2022 m. gegužės 13 d. internetinis seminaras apie mokytojų rengimą ir tobulinimąsi pabėgėlių švietime

2022 m. gegužės 23 – birželio 6 d. profesinio tobulėjimo kursai mokytojams apie migrantų ir pabėgėlių integraciją mokyklose

2022 m. birželį profesinio tobulėjimo kursai mokytojams, kaip klasėje įtraukti užsienio kalba kalbančius mokinius

2022 m. liepą internetinis seminaras, skirtas pabėgėliams, ankstyvajam ugdymui ir priežiūrai

Daugiau kursų medžiagos galite rasti „School Education Gateway“ kursų kataloge.

Bendraukite su kitais mokytojais

Prisijunkite prie „eTwinning“ – tai mokyklos darbuotojų (mokytojų, direktorių, bibliotekininkų ir t. t.) bendruomenė internete, skirta bendrauti, bendradarbiauti ir dalytis. „eTwinning“ palaiko Ukrainos mokytojus ir mokinius, pavyzdžiui, burdama specialias diskusijų grupes apie migrantų ir pabėgėlių integraciją mokykloje ir skelbdama bendruomenės iniciatyva grįstas solidarumo, paramos Ukrainos mokytojams ir mokiniams akcijas.

Migrantų ir pabėgėlių integravimas mokykloje: Kokie yra veiksmingiausi būdai priimant migrantus ir pabėgėlius į jiems naujos mokyklos aplinką? Siekdama padėti mokytojams ir mokiniams, programos „eTwinning“ bendruomenė ėmėsi įvairių priemonių, pavyzdžiui, teminė grupė „Migrantų ir pabėgėlių integravimas mokykloje“ išplėtė savo veiklą, kad padėtų ir tiems mokytojams, kurie priima pabėgėlius. Grupė teikia pagalbą Europos mokytojams, susiduriantiems su iššūkiu užtikrinti šių vaikų teisę į išsilavinimą bei mokymą, sugrąžinti jiems įprastas veiklas ir kartu palengvinti karo bei persikėlimo traumas.