Atsakomybės neprisiėmimas

Portalas „School Education Gateway“ yra Europos Sąjungos iniciatyva, kuri finansuojama ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programos „Erasmus+“ lėšomis. Šiai iniciatyvai vadovauja Europos Komisija (EK) o ją įgyvendina Europos Komisijos Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA).

Šią interneto svetainę, kuria siekiama čia skelbiamas iniciatyvas skatinti visuomenėje, administruoja „EUN Partnership AISBL“ (dar vadinama „European Schoolnet“, o šiame dokumente toliau vadinama EUN).

Šioje platformoje esanti medžiaga skirta tik informacijai.

Mes siekiame, kad informacija būtų tiksli ir aktuali. Jeigu pastebėsite klaidų, stengsimės jas ištaisyti, tačiau EK, EACEA ir EUN neprisiima jokios atsakomybės už šioje svetainėje pateikiamą informaciją.

Ši informacija:

  • yra tik bendrojo pobūdžio ir nėra skirta spręsti konkretaus asmens ar subjekto konkrečias aplinkybes;
  • nebūtinai yra išsami, tiksli, galutinė arba atnaujinta;
  • kartais susieta su išorinėmis svetainėmis, kurių EK, EACEA ar EUN nekontroliuoja ir už kurias negali prisiimti jokios atsakomybės;
  • nėra profesinės ar teisinės konsultacijos (jei jums reikia konkrečių patarimų, visada turėtumėte kreiptis į tinkamos kvalifikacijos specialistą).

EUN pasilieka teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu sustabdyti, pakeisti, modifikuoti, pridėti ar pašalinti bet kokias platformos dalis.

Šiuo atsakomybės apribojimu nesiekiama apriboti EB, EACEA ar EUN atsakomybės pažeidžiant bet kokius galiojančiuose nacionalinės teisės aktuose nustatytus reikalavimus, nei panaikinti minėtų institucijų atsakomybės tais atvejais, kai pagal minėtus teisės aktus atsakomybės atsisakyti negalima.

Pranešimas apie autorių teises

Atkurti pateiktą medžiagą leidžiama, jei nurodomas šaltinis, išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip. Jeigu norint atkurti informaciją reikia gauti išankstinį leidimą, tokiu leidimu panaikinamas pirmiau minėtas bendrasis leidimas ir jame aiškiai nurodomi visi naudojimo apribojimai.

Platformos naudotojų pateiktai medžiagai ir kitokiam indėliui taikomas Sprendimas dėl EB dokumentų pakartotinio naudojimo ir jie, išskyrus atvejus kai nurodyta kitaip, suderinami su „Creative Commons Attribution 4.0 International“ licencija (CC BY 4.0).