Apie mus

Dvidešimt trimis Europos kalbomis prieinama platforma „School Education Gateway“ – tai viena prisijungimo vieta mokytojams, mokyklų vadovams, politikams, ekspertams ir kitiems su mokykliniu ugdymu susijusiems specialistams. Prisijunkite dar šiandien ir nuolat gaukite naujausios informacijos apie su mokyklomis susijusią Europos politiką ir veiksmus!

 • Teacher Academy - „Teacher Academy“ padeda mokytojams atrasti daug įvairių mokymosi galimybių ir išteklių, kuriuos galima panaudoti pamokose. Ją sudaro bendras kursų katalogas, kuriame pateikiama informacija apie praktinio mokymo kursus, siūlomus nepriklausomų organizatorių, „School Education Gateway“ rengiamus nemokamus internetinius kursus ir daug įvairios mokymo medžiagos, kurią parengė „eTwinning“ bendruomenei priklausantys mokytojai, kiti ES lėšomis finansuojami projektai ir ES institucijos.

 • „Erasmus+“ galimybės - Visoje Europoje veikiančios mokyklos gali pasinaudoti Europos Komisijos „Erasmus+“ programos, teikiamomis finansavimo galimybėmis, apimančiomis ir paramą mokymo kursams, kvalifikacijos kėlimo užduotims bei dalyvavimui projekto partnerystėse. Atraskite tris priemones, kuriomis naudojantis „School Education Gateway“ siūlo mokykloms rengti paraiškas „Erasmus+“ programai!
 • Europos priemonių rinkinys mokykloms - Šiomis priemonėmis skatinamas holistinis mokyklų požiūris į įtraukties didinimą ir mokyklos nebaigimo prevenciją. Jos gali padėti mokyklų vadovams, mokytojams ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams nustatyti reikmes, susijusias su mokyklos nebaigimo prevencija ir rasti tinkamų problemos sprendimo būdų. Priemonių rinkinyje rasite bendradarbiavimu grindžiamų metodų, taikytinų mokyklose ir už jų ribų, įrodymų, dokumentų ir gerosios praktikos pavyzdžių iš skirtingų mokymosi kontekstų.

Portalą „School Education Gateway“ finansuoja Europos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“. Europos Komisijos Švietimo ir kultūros generalinio direktorato pavedimu jį administruoja Europos mokyklų tinklas „European Schoolnet“ – tarptautinė 31 Europos šalies Švietimo ministerijų partnerystė, tobulinanti visos Europos mokyklų, mokytojų ir mokinių ugdymą. Portalas „School Education Gateway“ susijęs su Europos mokyklų bendruomene „eTwinning“.

Naujienlaiškis

„School Education Gateway“ naujienlaiškis (anglų kalba) išeina keturis kartus per metus.

„School Education Gateway“ reklaminis paketas

Iš čia galite atsisiųsti reklaminį paketą lietuvių kalba (.ZIP, ~27 MB).

Dauguma medžiagos prieinama 23 kalbomis. Jeigu norite atsisiųsti medžiagą kita kalba, pasirinkite kalbą iš dešiniajame viršutiniame kampe pateikto menu ir slinkite atgal į reklaminės medžiagos skiltį.

Dalis medžiagos pateikiama tik anglų kalba – tokiu atveju iš čia galite atsisiųsti originalius redaguojamus failus (.ZIP, ~39 MB).

Kaip naudotis portalu „School Education Gateway“

Temos

Interneto svetainės turinys (naujienos, geroji patirtis, ekspertų straipsniai, leidiniai ir kt.) indeksuoti pagal skirtingas temas siekiant padėti jums lengviau rasti jūsų interesus atitinkantį turinį. Temos taip pat susietos su Europos Komisijos nustatytais politikos prioritetais mokykloms. Norėdami atlikti paiešką pagal temas, pereikite į paieškos puslapį ir pasirinkite norimą temą.

Mokymas ir mokymasis Ugdymo etapai ir besimokančiųjų grupės Mokyklos valdymas Gebėjimai
 • Įvertinimas
 • Lankomumas
 • Klasės valdymas
 • Kultūrų įvairovė
 • Mokymo programa
 • Skaitmeninės priemonės
 • Mokymosi aplinka
 • Mobilumas
 • Pedagogika

Mėnesio temos

Kiekvieną mėnesį portale „School Education Gateway“ daugiausia dėmesio bus skiriama konkrečiai temai. Ankstesnes ir būsimas temas rasite čia:

2019 m. mėnesio temos 2018 m. mėnesio temos
Sausio mėn. Aktyvus pilietiškumas Kultūros paveldas: muziejai, istorija ir kultūrų pažinimas
Vasario mėn. Kova su patyčiomis Vertybės – parama įtraukties kultūrai
Kovo mėn. Asmeniškai pritaikytas mokymasis Vormuojamasis vertinimas
Balandžio mėn. Specialieji ugdymo poreikiai Skaitmeninio raštingumo ugdymas
Kovo mėn. Žaidimai mokyklose STEAM: tarpdalykiškumas ir naujovės
Birželio mėn. Aplinka ir mūsų pasaulis Mobilumas – atviras mąstymas, didesnis įsitraukimas
Liepos mėn. Tėvai Menas – kūrybinės mokyklos, kūrybiškas jaunimas
Rugpjūčio mėn. Mokymo pradžia Metamokymasis
Rugsėjo mėn. Daugiakalbės klasės Kalbos
Spalio mėn. Mokymosi erdvės Verslumo mokymasis
Lapkričio mėn. Mokyklinio ugdymo tyrimai Mokytojo karjera – profesiniai keliai
Gruodo mėn. Kaimo mokyklos ir mokyklos „be sienų“  Kultūros paveldas: religijos, festivaliai ir tradicijos

Vartotojų siūloma medžiaga

Turite įdomaus turinio, kurį norėtumėte paskelbti portale „School Education Gateway“? Pasiūlymus dėl turinio siųskite naudodamiesi šia internetine forma. Prieš siųsdami peržvelkite mūsų turinio kategorijas ir mėnesio temas. Jeigu norite pasiūlyti su konkrečia mėnesio tema susijusį turinį, siųskite jį prieš tris mėnesius. Deja, mes negalime skelbti viso siūlomo turinio, tačiau redakcija atidžiai peržiūrės visus pasiūlymus ir praneš siuntėjams, ar medžiaga buvo pasirinkta paskelbti. Mes taip pat pasiliekame teisę redaguoti bet kokį pateiktą turinį prieš jį prieš paskelbiant.

Bendro pobūdžio klausimams ir užklausoms naudokite bendrą kontaktinę formą.

„Erasmus+ 30“ metų sukaktis. Norėtumėte pasidalyti su „Erasmus+“ programa susijusia savo patirtimi? Papasakokite savo istoriją čia.