Személyes fejlődés és jólét

Az iskolák fontos szerepet tölthetnek be azzal, hogy hozzásegíthetik a fiatalokat ahhoz, hogy képesek legyenek elérni és megőrizni fizikai és érzelmi jólétüket, valamint megtanulni különböző kontextusokban együtt élni és dolgozni másokkal.

Többek között kulcsfontosságúak a következő területek: közösségi interakciók; egészséges gondolkodásmód, test és életmód kialakítása; a saját erősségek és gyengeségek ismerete, illetve annak tudatosítása, hogy hogyan fejleszthetők a kompetenciák.

A tanulási tapasztalatok lehetőséget nyújthatnak az olyan készségek fejlesztésére, amelyek képessé teszik az egyéneket arra, hogy kritikus reflexiót gyakoroljanak saját életmódjuk tekintetében, és tudatosan alakítsák azt, valamint arra, hogy kommunikáljanak és másokkal együttműködjenek. Tanulási tapasztalataik ahhoz is elvezethetik a fiatalokat, hogy törekvő attitűdöket sajátítsanak el, saját vágyaikhoz igazodó célokat tűzzenek ki, és ezeket el is érjék, valamint ahhoz, hogy toleránssá váljanak – értékeljék a sokszínűséget, tiszteljék a többi embert, és felkészüljenek arra, hogy leküzdjék az előítéleteket és kompromisszumokat kössenek.

Az „egész iskolára kiterjedő megközelítési mód” rendkívül fontos, mivel ez a teljes iskolai közösség bevonásával jár (iskolai vezetőség, alkalmazottak, diákok, családok).

Ebben a tematikus gyűjteményben ehhez a témához kapcsolódó cikkeket és egyéb anyagokat talál. A témáról bővebben is tájékozódhat az Európai Bizottság weboldalán. Amennyiben más témák iránt érdeklődik, a fentebb található menüben kattintson a megfelelő címre.

A legfrissebb tartalmak