A vállalkozói ismeretek oktatása

A vállalkozói kompetencia a képesség a lehetőségek azonosítására és hasznosítására, valamint a kulturális, társadalmi vagy anyagi értéket képviselő kreatív folyamatok megtervezésére és végrehajtására.

Ehhez szükséges a kontextusoknak és a lehetőségeknek, a tervezés és a végrehajtás módszereinek, valamint az etikai irányelveknek az ismerete, továbbá az önismeret.

Ez a kompetencia magában foglalja a kreativitás (képzelőerő, kritikus reflexió, problémamegoldás) és a kommunikáció készségeit, továbbá a képességet az (emberi és tárgyi) erőforrások kihasználására, valamint a bizonytalanság, a kiszámíthatatlanság és a kockázat elviselésére.

A vállalkozói szellem emellett magában foglalja az önerő, a motiváció és az állhatatosság attitűdjeit, valamint a mások gondolatainak a megbecsülését.

Annak megvalósításában, hogy a vállalkozói ismeretek oktatása hatékonyan fejlessze a tanulók kompetenciáit, az iskoláknak a támogató és stimuláló tanulási környezetek kialakítására való képessége ugyanolyan fontos szerepet tölt be, mint a pedagógusok kompetenciái és motivációja.

A vállalkozói ismeretek oktatása nem folytatható az iskolán kívüli világtól elzártan. A tanulásnak a hagyományos módszereket kiegészítő további módszerekkel való elősegítéséhez szükséges lehet partneri kapcsolatokat kialakítani és közös munkát folytatni külső szervezetekkel is.

Ebben a tematikus gyűjteményben ehhez a témához kapcsolódó cikkeket és egyéb anyagokat talál. A témáról bővebben is tájékozódhat az Európai Bizottság weboldalán. Amennyiben más témák iránt érdeklődik, a fentebb található menüben kattintson a megfelelő címre.

A legfrissebb tartalmak